Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij PowerPoint Presentation

Welkom bij

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom bij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij • Loopbaan Expertise Centrum(LEC) • Werkmaatschappij • Groot west • ROC van Amsterdam Beroepsopleidingen

 2. Wat is het ROCvA • 1. 9 werkmaatschappijen • 2. 60 locaties • 3. Vmbo, Mbo, Volwassen Onderwijs en Contractactiviteiten • 4. 3000 werknemers • 100 teams • 100 stagiaires

 3. Uitgangspunt: Persoonlijke begeleiding, het voorkomen van uitval en het behalen van een zo hoog mogelijk niveau

 4. Zorgstructuur in Groot- West De basale –“alledaagse” begeleiding wordt verzorgd door (studie)loopbaanbegeleiders (docent met extra taken). Deze begeleiding vindt plaats binnen de teams. De specialistische begeleiding wordt ingezet wanneer de problematiek van de leerling de taken en expertise van de (studie)loopbaanbegeleider overschrijdt. Deze begeleiding is ondergebracht in het LEC en wordt uitgevoerd door loobaanadviseurs   De begeleiding die wordt verleend door het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Deze begeleiding wordt geboden in nauw overleg met -en/of door hulpverleningsinstellingen buiten het ROCvA.

 5. Groot West • 3 hoofdlocaties • 5000 deelnemers • Alle niveau`s • Domein Techniek • Zorg en Welzijn • Zakelijke dienstverlening • Handel en Ondernemersschap • International Studies Beroepsopleidingen

 6. Biedt basale begeleiding van intake tot diplomering* Begeleiding bij loopbaan- ontwikkeling* Signalering van problemen* Documentatie voortgang* Verwijzing LEC LBLoopbaanBegeleider Biedt ondersteuning bij gevoelige problemen* vertrouwelijke gesprekken* toeleiding tot hulp* mediation VPVertrouwensPersoon Verzuimcoördinator Loopbaanadviseurs Zorgcoördinator Detachering schuldhulpverlening Verwijzing naar het LEC voor:* specifieke loopbaanbegeleiding* specialistische studiebegeleiding* zorg om sociaal welzijn* overstap / dreigende uitval Biedt specialistische zorg en begeleidingaan deelnemers:* informatie en advies* analyse en onderzoek* begeleiding en/of doorverwijzing aan loopbaanbegeleiders, docenten en teams* informatie en advies* begeleiding en ondersteuning Detachering Bureau Jeugdzorg LEC Loopbaan Expertise Centrum Terugkoppeling Biedt begeleiding en zorg bij complexe problematiek* afstemming zorg* advies* consultatie omtrent hulpverlening ZATZorg- en Advies Team DEELNEMER Zorgstructuur ROC van Amsterdam Externe deskundigen:* GGD en GGZ* Algemeen maatschappelijk werk* RMC*leerplicht*politie* straathoekwerk Interne deskundigen:* LEC-medewerkers* vertrouwenspersonen* evt. loopbaanbegeleiders * verzuim en zorg coordinatoren

 7. loopbaanadviseur gekoppeld aan onderwijsteam. • Voordelen o.a.: • Preventie (deelnemersbesprekingen) • Onderwijsinhoud delen • Netwerk v/h team • Betrokkenheid/draagvlak • Makkelijker doorverwijzen • Kennisvergaring

 8. Medewerkers LEC l Hoofd 1 fte 2 administratief medewerksters 0.8 fte 6 loopbaanadviseurs 3,6 fte 3 coaches Tankstation 1.2 fte 3 onderwijshulpverleners 1.7 fte 2 schuldhulpverleners 0.8 fte 10 stagiaires( additioneel) Beroepsopleidingen

 9. Het gesprek Goal Testen LGF Faalangsttrainingen Assertiviteitstrainingen Dyslexieprogramma Leersupport Empowerment training Lessen schuldhulpverlening WW&W Huisvesting Steunlessen ZAT Assessment Instrumenten loopbaanadviseurs. Beroepsopleidingen

 10. Binnen LEC Groot-west • Instroomklassen (per domein) • Doorstartklas Tankstation (per werkmaatschappij) • OOO Beroepsopleidingen

 11. Het Tankstation Instrument van het LEC Voor deelnemers van de werkmaatschappij die de verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt 5 dagen per week programma Maximale verblijfsduur in het Tankstation is 9 weken. Beroepsopleidingen

 12. Instroomklassen Laatmelders Overstappers Per domein georganiseerd Beroepsopleidingen

 13. OO enO Zoek Onder Steuning Wijs Doel: Het verkleinen van de kans op uitval van zowel docenten als deelnemers door incidenten in het onderwijs Beroepsopleidingen

 14. Voorwaarden • Deelnemers moeten er iets aan hebben: • Studiepunten,competenties,Examens,projecten,prestaties. • Duidelijkheid over verantwoordelijkheid. Beroepsopleidingen

 15. Discussiepunten • Problematiek deelnemers wordt heftiger. Waar ligt de verantwoordelijkheid • Uitval en enorme absentie is een maatschappelijk issue. • Door de versnippering van het jeugdbeleid en projecten, wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van het reguliere aanbod. Beroepsopleidingen

 16. Ons Adres: • Tempelhofstraat 801043 EB Amsterdam • 020-5791412 (direct nummer) • fax:579 14 14 Beroepsopleidingen