Download
welkom bij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij PowerPoint Presentation

Welkom bij

92 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom bij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij Mediation – Gezamenlijk tot een oplossing komen mr. Nancy Viellevoye

 2. Even voorstellen…. Onze advocaten

 3. Even voorstellen…onze specialismen Arbeidsrecht en Mediation:Nancy Viellevoye, Ruud de Quay en Rianne Hillenaar Financieel Recht:Chantal van den Borne en Jaap Penders Huurrecht: Maaike Bomers Omgevingsrecht: Maarten Eurlings Overheid en Vastgoed:Maaike Bomers en Maarten Eurlings

 4. Mediationgezamenlijk tot een oplossing komenRumahKita 27-10-2014 Mr. Nancy Viellevoye

 5. Kenmerken mediation • Geen uitspraak van rechter, arbiter of bindend adviseur • Gezamenlijk gekozen oplossing • Vrijwilligheid • Beslotenheid • Vertrouwelijkheid/geheimhouding • Schorsing juridische procedures

 6. Wie neemt deel aan mediation? • Juiste mensen aan tafel? • Vertegenwoordiger (schriftelijke machtiging) • Aanwezigheid van achterban • Evenwicht aan tafel • Groepsmediation: toepassing bij gespleten teams. Specifieke werkvormen.

 7. Doel mediation • Verkrijgen van een gezamenlijke oplossing • Voortzetting relatie (persoonlijk, werk-, handels-) • Exitmediation; goede afhechting

 8. Positie mediator • Instemming door beide partijen • Onpartijdig/meerpartijdig (betrokken) • Deskundig procesbegeleider • Gedragsregels MfN (vroegere NMI); transparant, onafhankelijk, onpartijdig, waarborgt partijautonomie, competent, werkwijze • Geen advies tenzij pp dit willen • Click/vertrouwen

 9. Mediationprocedure • Informatie van mediator aan partijen (reglement, gedragsregels en ovk) • Voorgesprekken met partijen • Gezamenlijke mediationsessie ( 2 tot 5); tekenen mediationovereenkomst en gesprekken onder begeleiding • Vastlegging afspraken in een vaststellingsovereenkomst

 10. Voorgesprek • Vertrouwelijk gesprek met de mediator • Hoe zit partij in conflict? • Wat is de essentie van het probleem? • Wat is al geprobeerd? • Wat wil je echt? • Wat wil je zeker niet?

 11. Gezamenlijk mediationgesprek • Waardoor kunnen partijen het niet zelf oplossen? • Afpellen “ui”; gehoord worden • Inventarisatie en categorisering van belangen (verenigbaar, gedeelde, onverenigbare) • Zoeken naar oplossingen; brainstormen over opties • Herstel van vertrouwen; hoe? • Tussentijdse verslaglegging? • Caucus

 12. Afronding mediation • Vaststellingsovereenkomst • Vastlegging afspraken die ook houdbaar zijn in de toekomst • juridisch advies eigen externe deskundige • Schriftelijke verklaring van mediator dat de mediation eindigt

 13. contactgegevens Nancy Viellevoye viellevoye@2bwadvocaten.nl 06-11012901 Rianne Hillenaar-Cöp hillenaar@2bwadvocaten.nl 06-14065530 Ruud de Quay dequay@2bwadvocaten.nl 06-10300690

 14. www.2bwadvocaten.nl