Download
welkom bij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij PowerPoint Presentation

Welkom bij

380 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom bij

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij

 2. HET EQUIP-PROGRAMMA Jongeren leren om verantwoordelijk te denken en doen door middel van een wederzijdse hulpbenadering.

 3. Equip = ‘toerusten’ Of wel van het nodige voorzien [Dikke van Dale].

 4. Het ontstaan van EQUIP. Dr. John C. Gibbs & Granville Bud Potter (1989) Dr. Arnold P. Goldstein

 5. Wederzijdse Hulp Bijeenkomsten Omgaan met kwaadheid Morele ontwikkeling Sociale vaardigheden

 6. De taal van EQUIP • Denkfouten • Probleemnamen • De clown in de piste • GALG • Denk vooruit & DAP • Omkeren

 7. Denkfouten EGOCENTRISME Egocentrisch denken betekent dat je je eigen mening en gevoelens veel belangrijker vindt dan de mening en gevoelens van anderen. Je denkt dan ook alleen aan jezelf. GOEDPRATEN / VERKEERD BENOEMEN Goedpraten en verkeerd benoemen betekent dat je denkt dat jouw problemen of gedrag nooit fout of slecht zijn, wat ze in werkelijkheid wel kunnen zijn. UITGAAN VAN HET ERGSTE Uitgaan van het ergste betekent dat je denkt dat allerlei foute en slechte dingen jou overkomen en dat je niets kunt doen aan wat jou overkomt. Je hebt een sombere kijk op het leven en op andere mensen. ANDEREN DE SCHULD GEVEN Anderen de schuld geven betekent dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. Je geeft anderen de schuld voor jouw fouten of slecht gedrag terwijl het eigenlijk je eigen fout is.

 8. probleemnamen 1 NEGATIEF ZELFBEELD HEBBEN 7 ANDEREN MISLEIDEN 2 GEEN REKENING HOUDEN MET JEZELF 8 GOEDGELOVIG ZIJN 3 GEEN REKENING HOUDEN MET ANDEREN 9 ALCOHOL OF DRUGS GEBRUIKEN 4 PROBLEMEN MET AUTORITEIT HEBBEN 10 STELEN 5 SNEL BELEDIGD ZIJN 11 LIEGEN 6 ANDEREN UITLOKKEN 12 BALDADIG ZIJN

 9. Opbouw wederzijdse hulpbijeenkomst 1. Introductie 2. Inbrengen van situaties 3. Toekennen van de bijeenkomst 4. Uitdiepen van de situatie 5. Probleemnamen- en denkfouten-analyse 6. Advies en het maken van een stappenplan 7. Samenvatten en afsluiten

 10. Fasen van Groepsontwikkeling (Tuckman 1977): De groep De trainer / coach Positieve groepscultuur coachen Norming fase begeleiden Storming fase corrigeren doceren Vorming fase

 11. Bijeenkomsten omgaan met kwaadheid Bijeenkomst 1 Herbenoemen van kwaadheid en agressie. Bijeenkomst 2 De sleutelrol van gedachten bij kwaadheid [GALG]. Bijeenkomst 3 Onder controle houden en corrigeren van denkfouten. Bijeenkomst 4 Meer technieken om kwaadheid te verminderen [adem halen, 10 tellen, aan iets anders denken, weglopen etc.]. Bijeenkomst 5 Krachtige in-jezelf-praten technieken om kwaadheid te verminderen. Denk vooruit aan de gevolgen en DAP. Bijeenkomst 6 Constructieve gevolgen. “Ik” uitspraken in plaats van “jij” uitspraken. Bijeenkomst 7 Zelfevaluatie. Tegen jezelf praten in lastige situaties. Bijeenkomst 8 Omkeren. Reageren op denkfouten van anderen. Bijeenkomst 9 Het corrigeren van verstoorde zelfbeelden. Meer aandacht voor de slachtoffers. Bijeenkomst 10 Meer correcties van verstoorde zelfbeelden.

 12. Opbouw van het onderdeel sova training: 1. Introduceer de vaardigheid [bespreek wanneer en waarom je de vaardigheid kunt gebruiken]. 2. Modellen [doe de vaardigheid voor / laat de vaardigheid zien]. 3. Laat de vaardigheid oefenen [rollenspel]. 4. Geef feedback [het bespreken van de oefeningen]. 5. Zorg voor de transfer [het toepassen van de vaardigheid in het dagelijkse leven].

 13. Sociale vaardigheden Hoe kun je ‘cool’ een klacht uiten? Hoe steun je iemand die verdrietig of overstuur is? Hoe ga je om met negatieve druk van vrienden? Hoe blijf je rustig terwijl je wordt uitgedaagd? Hoe help je iemand? Een moeilijk gesprek voorbereiden Hoe reageer je positief op iemand die kwaad op je is? Hoe kan je iemand jouw positieve gevoelens laten merken? Hoe blijf je rustig als iemand je ergens van beschuldigt? Hoe reageer je het beste als je vindt dat iets niet goed is gegaan?

 14. Hoe kan je ‘cool’ een klacht uiten? Denk stap 1: Wat is precies het probleem? Denk stap 2: Plan en denk vooruit. Doe stap 1: Uit je klacht. Doe stap 2: Doe een opbouwend voorstel. • Voorbeeldsituaties voor het gebruik van deze vaardigheid. • Je ouders vinden het niet goed dat je met een vriend naar de bioscoop gaat. • Je hebt straf omdat je betrokken was bij een gevecht. • Je docent neemt veel tijd om dingen aan je buurman uit te leggen, maar als jij om uitleg vraagt is er geen tijd. • Een eigen voorbeeld.

 15. Stadia van morele ontwikkeling (naar Kohlberg} Stadium 4 Systemen: ‘iets bijdragen aan de samenleving’ Stadium 3 Wederkerigheid: ‘behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden’ Stadium 2 Deal: ’voor wat hoort wat’, ‘ik doe iets voor jou, dus jij iets voor mij’ Stadium 1 Macht: ‘macht zegt wat goed is’

 16. Opbouw van de bijeenkomst over morele keuzesituaties. Stap 1 Introductie van de keuzesituatie. Stap 2: Het kweken van volwassen moraliteit. Stap 3: Het verhelpen van de morele ontwikkelingsachterstand. Stap 4: Het bevestigen van de volwassen moraliteit.

 17. Meer weten over EQUIP? Stuur een e-mail naar: equip@dji.minjus.nl of vraag naar een van onze EQUIP-trainers via telefoonnummer 071 3055555. Adresgegevens: Forensisch Centrum Teylingereind t.a.v. EQUIP Postbus 193 2170 AD Sassenheim