1 / 9

Mercedes-Benz Magic

iPhone & iPad & Android Uygulaması. Mercedes-Benz Magic. Video Prezentasyon için tıklayınız. MB MAGIC – REKLAM SEKTÖRÜNDE İLK !. Yeni B-Serisi modelinin dergi, gazete ve billboard ilanlarında Türkiye otomotiv reklamlarında ilk kez Augmented Reality uygulaması kullanıldı.

esme
Télécharger la présentation

Mercedes-Benz Magic

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. iPhone & iPad & Android Uygulaması Mercedes-Benz Magic Video Prezentasyon için tıklayınız

  2. MB MAGIC – REKLAM SEKTÖRÜNDE İLK ! Yeni B-Serisi modelinin dergi, gazete ve billboard ilanlarında Türkiye otomotiv reklamlarında ilk kez AugmentedReality uygulaması kullanıldı. iPhone, iPad ve Android cihazlarda deneyimleyebileceğiniz uygulama ile "yeni B-Serisi" otomobilleri Mercedes ilanları üzerinde 3 boyutlu olarak görüntüleyip, tüm renk seçeneklerini uygulamak mümkün. Birçok farklı fonksiyonu da barındıran uygulamayı AndroidPlay ve iTunesStore'dan "Mercedes Magic" ismiyle bulup indirebilirsiniz. Kaynak: arabam.com

  3. FİKİR & TEKNOLOJİLER • Türkiyede ilk defa “Augmented Reality” ve “Image Tracking” teknolojilerini kullanarak: • Basılı ve Dijital ilanları birleştiren • yeni B-Serisi’ni tanıtan • ve yeni B-Seri’sini kullanıcı ile etkileşime geçiren mobil bir uygulama tasarlamak • 3D & Augmented Reality • Aracın Modellenmesi • AR Kullanımı • Image Tracking • QR Code’a gerek yok! • Uygulama tüm sayfayı • okuyabilir! • MB Magic Deneyimi • Dergi üzerinde 3D araçın • belirmesi

  4. MB MAGIC – NERELERDE DENEYİMLENDİ ? Gazete ve Dergiler Billboardlar TV Ekranı Laptoplar / Monitörler Mobil Cihazlarda

  5. GÖRSELLER Anamenu B-Serisi 3D

  6. GÖRSELLER En Yakın Bayi Bayi Detay

  7. KULLANICI DENEYİMLERİ

  8. BASINDAN Arabam.com MERCEDES TÜRKİYE’DE BİR İLKE IMZA ATACAK Campaigntr.com MERCEDES-BENZ REKLAMLARINDA AR KULLANILDI Marketing Türkiye.com OTOMOTIV REKLAMINDA AR UYGULAMASI

  9. RAKAMLARLA MB MAGİC Tekil Kullanıcı 11023 Uygulama Kullanımı 26201 Kullanıcı Profili %64 Erkek, 25-34 Yaş Arası Hedef Kitle Kullanıcıların %84’u uygulama üzerinden bilgi gönderilmesini kabul etti

More Related