Download
t b tak orta ret m renc ler ara tirma projeler yari ma s rec n n tanitimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI

407 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA SÜRECİNİN TANITIMI KDZ. EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6 ARALIK 2014 KDZ. EREĞLİ

 2. Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASIdüzenlenmektedir.

 3. Bölgeler

 4. Yıllara Göre Proje Sayısı (Türkiye Geneli )

 5. Ankara Bölgesi İller Oranı

 6. Projelerin Ankara Bölgesinde Alana Göre Dağılım

 7. Türkiye Geneli Final Yarışmasında Sergilenen Proje Sayısı (Dallara Göre)

 8. Beklentimiz Türkiye genelindeki proje artışını bölgemize yansıtmak. Öğrenci sayısına bakıldığında Ankara bölgesindeki proje sayısı diğer bölgelere göre oldukça düşük. Bu oranı yükseltmek. Kaliteli projeler üretmek Final sergisinde en iyi dereceyi elde etmek

 9. KDZ. EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HEDEFİ

 10. Yarışmanın Amacı • Gençleri; • Düşünmeye, • Gözlem yapmaya, • Merak etmeye, • Merak ettiklerini araştırmaya • Teşvik etmektir.

 11. Yarışmanın İçeriği Yarışma; • Öğrencilerin ilgilendikleri, merak ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmasını, • Araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini, • Sonunda tüm bulgularını bölge yarışmasında ve Türkiye finallerinde sunmasını içermektedir.

 12. Yarışmanın Temel İlkeleri Yarışmanın en temel ilkesi • projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. • Fikir danışman öğretmenin rehberliğinde geliştirilir, işlenir ve sonuçlandırılır.

 13. Yarışmanın Temel İlkeleri • Öğrenciler kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek alabilirler • Ancak bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı olmalıdır .

 14. Hangi projeler değerlendirmeye alınmamaktadır? • Özgün ve yapanın kendi çalışması olmayan projeler • Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler) • Resmi izin gerektiren projeler

 15. Yarışma Çağrısı • Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, • çalışmalarını yönlendirmek • ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca her yıl Aralıkayında çağrıya çıkılmaktadır.

 16. Proje Başvurusu için Çağrıya Çıkılan Alanlar • Fizik • Kimya • Biyoloji • Matematik • Bilgisayar • Coğrafya • Sosyoloji • Tarih • Psikoloji

 17. Başvuru Koşulları • Yarışmaya, Bölgemizdeki öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir. • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir • Her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır. • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir • Danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. • Proje danışmanı olması zorunlu değildir.

 18. Başvuru Koşulları • Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2014 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”neuygun olarak hazırlanması gerekmektedir. • 2014 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilmektedirler. • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamamaktadır. • Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenmektedir.

 19. Başvuru Tarihleri • Sistem üzerinden 06 Ocak 2014 tarihinde başvurular başlayacak ve 22 Ocak 2014 tarihinde sona erecektir. • Islak imzalı online başvuru formları ve proje özet, plan ve raporunu içeren CD en geç 24 Ocak 2014 tarihinde saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresinde olmalıdır.

 20. Başvuru İşlemi Proje başvuruları; • https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. • Online başvuru yapıldıktan sonra alınacak proje başvuru çıktısı okul müdürlüğü, öğrenci ve danışman tarafından imzalanacaktır. • Ayrıca başvuru formuna son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılıp okul müdürlüğüne onaylatılacaktır.

 21. Başvuru İşlemi • Proje Planı, Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu Word dosyası olarak kaydedilmiş CD ve onaylı başvuru formu son başvuru tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilmekte veya elden teslim edilmektedir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmemektedir).

 22. Bölgemiz İçin Başvurular Prof. Dr. Şeref OKUDUCU Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 06500 Teknikokullar / ANKARA Adresine Elden veya Posta ile gönderilecektir.

 23. Başvuruların Değerlendirilmesi • 12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu bölge koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilmektedir. • Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilmektedir. • Uygun olmayanlar elenmektedir.

 24. Başvuruların Değerlendirilmesi • Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınmaktadır. • Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanmaktadır. • Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmektedir.

 25. Projeler Değerlendirilirken Projelerin; • Özgünlük ve Yaratıcılık, • Kullanılan Bilimsel Yöntem, • Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal), • Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, • Kaynak Taraması, • Özümseme ve Hâkimiyet, • Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.

 26. Finalist Projeler • Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilmektedir • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilmektedir. • Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilmektedir.

 27. Ödül • Değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri; ayrıca öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilmektedir. • Sergilenen projelerin genel değerlendirilmeleri sonucunda bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilmektedir. • Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanmaktadırlar. (Bkz. 2013 YGS Kılavuzu)

 28. Finalistlere Sağlanan olanaklar Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

 29. Uyarı • Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. • Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamamakta ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamamaktadır. • Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilmektedir.

 30. Patent Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilmektedir.

 31. Patent Başvurusu • Bir ürün, hizmet ya da firma unvanınıza ilişkin ad, logo, işaret vb bir tescil talebiniz varsa Marka Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz. • Başvuru yapacağınız konu bir problemin çözümünde işe yarayan teknik özellikleri olan yeni bir buluş ise Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapabilirsiniz.

 32. Patent Başvurusu • Bir ürünün dış görünüm özelliklerini korumak istiyorsanız, Endüstriyel Tasarım Başvurusu Yapabilirsiniz. • Yörenize özgü bir ürüne ilişkin tescil talebiniz varsa Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu yapabilirsiniz. • Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

 33. Yarışma bilgilerine erişim • Proje rehberine www.projeyarismasi.org • online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 34. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

 35. UYGULAMA SÜRESİ • Bu yarışma tamamen MEB’nin sorumluluğundayürütülecektir. Yarışma sürecinde TÜBİTAK sadece jüri desteği sağlamakla sorumludur. • 2013–2014 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı iller olmak üzere ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

 36. UYGULAMA SÜRESİ • Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinde başlayıp , 17 Ocak 2014 tarihinde sona erecektir. • Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular: http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.

 37. “BU BENİM ESERİM” PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ • Başvuru Formunun Doldurulması: (23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014) • Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması (En son onaylama tarihi 24 Ocak 2014) • Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi (27 Ocak-14 Şubat 2014) • Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi (17 Şubat- 21 Şubat 2014)

 38. Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesi ve Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi: (24 Şubat-14 Mart 2014) • Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi : (08-09-10 Nisan 2014) •  Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi: (06-07 Mayıs 2014)

 39. Ödül Töreni : (08 Mayıs 2014) • Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG Müdürlüğüne Gönderilmesi: (09-31 Mayıs 2014)