1 / 19

Fordybelsesdag med fokus på konflikter

Fordybelsesdag med fokus på konflikter. SOSU- ass . Plan for dagen. Lidt teori Krop i læring Rollespil/forumteater Opsamling og god praktik. Fordybelsesdag med fokus på konflikter. Modtageren bestemmer budskabet... ”Du siger det jeg hører dig sige”. Fordybelsesdag med fokus på konflikter.

fergus
Télécharger la présentation

Fordybelsesdag med fokus på konflikter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fordybelsesdag med fokus på konflikter SOSU-ass.

 2. Plan for dagen • Lidt teori • Krop i læring • Rollespil/forumteater • Opsamling og god praktik

 3. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Modtageren bestemmer budskabet...”Du siger det jeg hører dig sige”.

 4. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Domæneteorien - et afsæt for en kommunikationsforståelse • En teori om hvordan vi skaber mening med sprog og kontekst. Hvordan menings- og betydningsdannelse, - herunder læring opstår og gives form i domænerne.

 5. De tre domæner i kommunikation ”META REFLEKSIONERNE” Mange perspektiver, intet sandt/falsk, ideer, muligheder, refleksivitet, cirkularitet, multivers-tænkning, nysgerrighed, ”hvad ville der sker hvis?”, ”kunne man også tænke at?” ”RYGSÆKKEN” Identitet smag erfaringer den personlige historie den subjektive vinkel behovet for at blive hørt værdier moral skønhed ”jeg synes” ”jeg føler” meningsfuldhed ”SKILTENE” Fakta linearitet ”vi plejer-sprog” objektivitet regler rutiner dagsordener beslutningsprocesser entydige antagelser afgørelser konklusioner De mange forklaringers domæne Produktionens domæne Det æstetiske domæne

 6. Konflikters opståen Forskellige former for konflikter – årsag til konflikter: Interessekonflikter ( de involverede har forskellige mål) eks. En misbrugers mål er eks. medicin, hvorimod en hjælpers mål er at undgå medicin. Formelle konflikter ( uafklaret rolle- og kompetencefordeling) eks. Hvor personalet ikke har en fælles handleplan for en bruger

 7. Konflikters opståen Forståelseskonflikter. Der er her manglende viden om den sag, det drejer sig om. eks. Hvis man som personale er uvidende om en persons sygdomsbillede Værdi- og vurderingskonflikter ( den bagvedliggende etik i arbejdet) eks. At man blandt personalet har forskellige menneskesyn

 8. Opfattelse af konflikter

 9. Konflikttrappen Handler konflikten om en sag eller relation?

 10. Konfliktarbejdets 3 zoner: 1 2 3 Det store (globale) samfund, regler og love Der hvor man har sin hverdag, de direkte relationers område Læringens område

 11. Konfliktarbejdets 3 zoner: • Det store (globale) samfund, regler og love • er bl.a. de love og regler, der er i samfundet. Ledelsen på en skole, gennemførselsprocenten og uddannelses ordninger, elevoptag osv.

 12. Konfliktarbejdets 3 zoner: 2. Der hvor man har sin hverdag, de direkte relationers område Her er man ansigt til ansigt. Man er sig selv ansvarsbevidst uanset om det drejer sig om undervisning eller forholdet til sin familie

 13. Konfliktarbejdets 3 zoner: • Læringens område • Det personlige rum, hvor konflikter håndteres og hvor sparring og udvikling finder sted alene eller sammen med andre.

 14. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Krop i læring/forumteater • Rundkreds, hænder og hofte • Gå rundt og find sammen, • Bukser, sko, øjenfarve • Bliv enige om 3 ting • Godt kan lide • Ikke bryder sig om • Samarbejde • Relationer • 4 hjørner og bedst; humor, lyttet til, opbakning og åbent hjørne. • 4 hjørner og værst; grint af, overset, talt ned til og åbent hjørne

 15. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Dan grupper på max 5 pers og min 3 pers.

 16. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Aftal i gruppen: Hvem der holder styr på tiden og at I når hvad I skal nå! • Hver især fortæller kort om sine tanker og ideer i forhold til emnet • Kom hurtigt i gang med at afprøve nogle ideer til et realistisk spil, men i en fiktiv ramme • Fordel rollerne og aftal konkrete ting rollerne skal sige og gøre og hvilken type de er. Rollernes udtryk og kropssprog forstørres men karikeres ikke.

 17. Fordybelsesdag med fokus på konflikter • Afprøv spillet i praksis, før I præsenterer det. • Forumspillet skal have: • En tydelig konflikt • Max 3 minutters spilletid • En ”dårlig” slutning. Det er vigtigt at spillet viser uløste dilemmaer og rejser åbne spørgsmål- ikke svar og løsninger. • Spillet stoppes på konfliktens højdepunkt og fremstår uafsluttet.

 18. Fordybelsesdag med fokus på konflikter Vi mødes igen om 30 min.

 19. Konflikt og kontakt, af Else Hammerrich og Kirsten Frydensberg, • Zoner beskrives på 28-32 og modelen kan ses på side 35.

More Related