Download
pagalba vaik globos nam vaikams turintiems emocij ir elgesio sutrikim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų

Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų Gitana Namajuškaitė Akvilė Dudėnaitė Vadovė Daiva Treinienė

 2. TYRIMO AKTUALUMAS Lietuvoje ir daugelyje šalių atlikti tyrimai byloja, kad kasmet vaikų globos namuose daugėja vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų. Mokslinėje literatūroje teigiama, jog vaikų emocijų ir elgesio sutrikimus gali sukelti įvairūs veiksniai, tačiau mokslininkai kaip vieną iš pagrindinių veiksnių įvardija šeimos veiksnius. Emocijų ir elgesio sutrikimų turintys vaikai dažniausiai pasižymi agresyvumu, hiperaktyvumu, dėmesio sutrikimais bei kitomis problemomis. Todėl darbas su šiais vaikais pareikalauja daugiau psichologinės įtampos, kantrybės, pastangų, kūrybiškumo ir organizacinių sugebėjimų.

 3. TYRIMO OBJEKTAS Pagalba vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų.

 4. TYRIMO TIKSLAS Ištirti pagalbą vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų.

 5. TYRIMO UŽDAVINIAI • Išanalizuoti emocijų ir elgesio sutrikimus teoriniu aspektu. • Išnagrinėti socialinio pedagogo pagalbą vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų. • Ištirti socialinio pedagogo teikiamą pagalbą vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų.

 6. TYRIMO METODAI • Mokslinės literatūros analizė atlikta, siekiant išanalizuoti vaikų emocijų ir elgesio sutrikimus, juos sukeliančias priežastis bei problemas, pasireiškiančias vaikų globos namuose. • Anketinė apklausa atlikta, siekiant išsiaiškinti teikiamą pagalbą vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų. • Statistinės anketinės apklausos duomenų analizė.

 7. TEORINIS TEMOS PAGRINDIMAS • Tarptautinės ligų klasifikacijos dešimtosios redakcijos (TLK – 10) V skyriuje – „Psichikos ir elgesio sutrikimai“ išvardyti kai kurie elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikams ir paaugliams. Tai aktyvumo ir dėmesio sutrikimai, elgesio sutrikimai, mišrūs elgesio ir emociniai sutrikimai bei kt. Kai kurie iš šių išvardytų sutrikimų nustatomi tiems vaikams, kurie augo ar auga globos įstaigose, turėjo didelę globojančių asmenų ar šeimų kaitą, augo skurdžioje ir nepalankioje psichosocialinėje aplinkoje.

 8. TEORINIS TEMOS PAGRINDIMAS Pastebima, kad globos įstaigose kasmet daugėja vaikų, turinčių dėmesio sutrikimų, hiperaktyvumo požymių bei žymių elgesio ir emocijų sutrikimų. Tokie vaikai išsiskiria savo judrumu, aktyviu, kartais net agresyviu elgesiu, dėmesio stoka. Mokslininkai teigia, kad vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, būdinga: elgesys, kuris pasireiškia kraštutinumais; problemos yra ilgalaikės; elgesys yra nepriimtinas, nes neatitinka socialinių ir kultūrinių normų.

 9. TEORINIS TEMOS PAGRINDIMAS Daugiausia priežasčių, lemiančių elgesio ir emocijų sutrikimų atsiradimą lemia vaiką supanti socialinė aplinka: tai skurdas, rasinė diskriminacija, tėvų meilės stoka, nesirūpinimas, įžeidinėjimai, aplinkinių priešiškumas. Pagrindinės vaiko elgesio ir emocijų sutrikimų priežastys slypi šeimoje, tačiau dažniau jas lemia ne socialinė padėtis, o vaiko auklėjimo stilius. Būtina paminėti, kad mokyklinio amžiaus vaikų elgesį galima koreguoti, parodant jiems alternatyvius elgesio būdus: kaip konstruktyviai spręsti konfliktus, išsakyti išgyvenamus jausmus, mokyti suprasti padarinius, kurie jį sukėlė.

 10. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS Tyrimo erdvė – Utenos vaikų globos namai. Pasirinkti tiriamieji – Utenos vaikų globos namų darbuotojai. Generalinė imtis – 48 darbuotojai. Imties tūris – 44 darbuotojai.

 11. 1 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, kaip supranta sąvoką emocijų ir elgesio sutrikimai, pasiskirstymas

 12. 2 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, kas būdinga emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams, pasiskirstymas

 13. 3 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, ar vaikų globos namų šeimynose yra vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, pasiskirstymas

 14. 4 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, kuo pasireiškia vaikų globos namų globotinių emocijų ir elgesio sutrikimai, pasiskirstymas

 15. 5 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, kokie veiksniai labiausiai sąlygojo globotinių emocijų ir elgesio sutrikimus, pasiskirstymas

 16. 6 pav. Tiriamųjų atsakymų apie tai, į kokius specialistus jie dažniausiai kreipiasi iškilus sunkumams darbe su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, pasiskirstymas SP-06 gr. stud. Akvilė Dudėnaitė

 17. 7 pav. Tiriamųjų nuomonių pasiskirstymas apie tai, ar visuomet socialinis pedagogas suteikdavo reikiamą pagalbą, pasiskirstymas

 18. 8pav. Tiriamųjų nuomonių pasiskirstymas apie tai, kokius darbo metodus naudoja socialinis pedagogas, dirbdamas su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, pasiskirstymas

 19. 9 pav. Tiriamųjų nuomonių pasiskirstymas apie tai, kokios turėtų būti pagrindinės socialinio pedagogo pagalbos priemonės, emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams, pasiskirstymas

 20. 10 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, ar vaikų globos namuose socialinio pedagogo teikiama pagalba yra veiksminga vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, pasiskirstymas

 21. 11 pav. Tiriamųjų nuomonių apie tai, kokie socialiniai partneriai labiausiai padeda užtikrinti socialinio pedagogo pagalbos veiksmingumą, pasiskirstymas

 22. IŠVADOS 1. Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų, dažniausiai elgiasi nedrausmingai, nemandagiai, įžūliai, nuolat konfliktuoja su bendraamžiais ir suaugusiais, demonstruoja savo netinkamą elgesį netinkamoje vietoje, dažnai trukdo ir kenkia kitiems, dažnai elgiasi nenuspėjamai. Pagrindinės emocijų ir elgesio sutrikimų problemos, pasireiškiančios globos namuose, yra agresyvumas, hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai.

 23. 2. Socialiniam pedagogui, kuriam tenka dirbti su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikų globos namų vaikais, tenka didelė atsakomybė, nes jis turi atsižvelgti ne tik į vaikų sutrikimų poreikius bei interesus, bet ir į vaiko patirtą psichinę deprivaciją, didele dalimi sąlygojusią emocijų ir elgesio sutrikimus. Todėl šalia įprastinių socialinio pedagogo teikiamos pagalbos vaikų globos namų vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, būdų, turi būti taikomi deprivacijos padarinių korekcijos metodai: reaktyvacija, nedidaktinis mokymas, reedukacija, resocializacija.

 24. 3. Ištyrus vaikų globos namų teikiamą pagalbą vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, galima teigti, kad : • dauguma vaikų globos namų darbuotojų yra turėję sunkumų dirbdami su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio sutrikimų; • pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys vaikų emocijų ir elgesio sutrikimus, tai slypi vaikų globos namų globotinių ankstyvojoje patirtyje; • nors darbuotojai pasižymi didele darbo patirtimi, tačiau darbe su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais iškilus sunkumams, jie kreipiasi pagalbos į socialinį pedagogą, iš kurio visada sulaukia pagalbos. • viena iš veiksmingiausių socialinės pagalbos priemonių yra produktyvus ir nuoširdus bendravimas su vaikais;

 25. AČIŪ UŽ DĖMESĮ