Download
proiect de parteneriat educa ional coal gr dini pas cu pas spre via a de colar desfasurat intre n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU ” SI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU ” SI

SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU ” SI

616 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU ” SI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONALŞCOALĂ-GRĂDINIŢĂPAS CU PAS SPRE VIAŢA DE ŞCOLARDESFASURAT INTRE: • SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU” SI • GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “CHILDREN’S JOY” Motto: „Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate.Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” John Amos Comenius

  2. COLABORATORI DE PROIECT:Profesor limba engleza Adriana Ichim Profesor pentru invatamantul prescolar Neagu NicoletaDIRECTOR: DANIELA TANASESCU BENEFICIARI: • ELEVII ŞI PREŞCOLARII DE LA: • SCOALA GIMNAZIALA „PETRACHE POENARU”; • GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT CHILDREN’S JOY; • CADRE DIDACTICE; • PĂRINŢI. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: • 1 AN ŞCOLAR 2013-2014

  3. OBIECTIVELE PROIECTULUI: Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune; Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar; Eficientizarea relaţiei grădiniţă-şcoală-familie; Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată; Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul; Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare; Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.

  4. ARGUMENT: Copilul este un mic univers, iar cresterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborașuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, in toate aspectele ei. Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală. Frecventarea grădiniței de către copil, alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul grădiniței, ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care este în continuă evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță. Pentru a înlesni adaptarea optimă a copilului în școală, se dorește să se mențină o strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, scop operaționalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.

  5. EVALUARE: Evaluarea fiecărei activităţi; Urmărirea formării reprezentărilor despre şcoală; Produsele obţinute din activităţi comune; Realizarea unui dialog permanent educatoare-preşcolari,preşcolari-şcolari, învăţătoare-preşcolari; Cunoaşterea unor aspecte legate de viaţa de şcolar; Stabilirea unor relaţii de colaborare; Schimb de experienţă.

  6. Activităţipropuse: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII din data de 8.04.2014: 1. Scoala gimnaziala “Petrache Poenaru”: vizitarea scolii, in vederea familiarizarii prescolarilor de la grupa mare cu mediul scolar; vizitarea clasei O A, cu scopul de a vedea efectiv cum arata o clasa pregatitoare, ce activitati realizeaza elevii acesteia si pentru a purta un scurt dialog cu indrumatoarea acestora profesor Diana Spulbar; dialog cu d-na psiholog Ilinca Oana, in vederea identificarii nevoilor viitorilor scolari, atat materiale, cat si emotionale; efectuarea unui workshop cu tematica pascala, elevii si prescolarii vor lucra in echipe 2. Gradinita cu program normal si prelungit CHILDREN’S JOY : - Prezentarea ununi material PPT : „SFINTELE PASTI : semnificatii si obiceiuri”;

  7. Îl aşteptăm împreună pe Iepurasul de Paste!

  8. Workshop-ulnostru ne-a adusbucuria de a lucra in echipa!

  9. ŞI ....IATĂ CE AM REALIZAT!

  10. CONCLUZII: Acest proiect de parteneriat contribuie la dobândirea cunoştinţelor, formarea şi antrenarea capacităţii cognitive, modelarea unor atitudini viitoare din şcoală şi societate în vederea acomodării lor cu ŞCOALA, noua instituţie în care vor învăţa.