Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
f-o-c.ro PowerPoint Presentation

f-o-c.ro

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

f-o-c.ro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA V. GOLDIS ARADCAMPANIA F.O.C. Flăcările omoarăCopii www.f-o-c.ro

 2. Despre • F.O.C. – Flăcările Omoară Copii este o campanie de educare publică a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu sprijinul E-On România. • La finele ei, speranța cea mai mare este că numărul de incendii la locuințe și a victimelor din rândul copiilor vor fi reduse. • Cele mai importante aspecte de reținut sunt cunoașterea cauzelor de incendiu și a modurilor lor de prevenire, importanța educației anti-incendiu în familie și necesitatea supravegherii copiilor.

 3. DESFĂŞURARE Campania se desfăşoară pe o perioadă de 6 luni (septembrie 2012 - martie 2013) astfel Etapa I – Campania de constientizare Perioada septembrie – octombrie 2012 • În această etapă campanie se va axa pe conştientizarea publicului țintă (părinți, bunici şi alți reprezentanți legali ai copiilor) în legătură cu pericolul la care sunt expuşi copiii lăsați singuri acasă nesupravegheați. Etapa II – Campania concentrată pe principalele surse de incendiu Perioada octombrie 2012 – martie 2013 • A doua etapă a campaniei se va concentra pe prevenirea manifestării principalelor surse generatoare de incendii la locuințele şi gospodăriile populaţiei.

 4. OBIECTIVE Obiectiv de bază • Reducerea numărului de incendii la locuinţe şi implicit al victimelor din rândul copiilor. Obiective de comunicare • cunoaşterea cauzelor de incendiu şi a modului de prevenire a acestora la locuințele şi gospodăriile cetățenilor; • importanța educaţiei anti-incendiu în familie. Necesitatea schimbării atitudinii părinţilor în ceea ce privește subiectul „foc – chibrituri – brichetă”. Copiii trebuie să cunoască, încă de mici, pericolele utilizării focului în activităţile casnice; • necesitatea supravegherii copiilor şi asigurării condițiilor de securitate în special în lipsa părinților.

 5. Recomandări pentru siguranța copiilor Învață copilul să: • nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere; • se salveze în caz de incendiu sau alt pericol; • anunțe la 112 orice situație care îi pune viața în pericol.

 6. Recomandări pentru siguranța copiilor Pentru siguranța copilului tău: • păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu are acces; • înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lui; • nu îl lăsa singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcțiune; • odată cu creșterea, învăţă-l cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte în situaţii de pericol.

 7. Recomandări pentru siguranța copiilor Învață copilul următoarele reguli ce îi pot salva viața în situații critice: • dacă este singur acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului; • dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 (numărul unic pentru urgențe) și să anunțe evenimentul precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor; • ATENȚIE! nu trebuie să se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuință; • dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea flăcărilor; • atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita inhalarea acestuia.

 8. Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice. Pentru siguranța copiilor • Eliminaţi orice posibilitate de acces la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri electrice etc; • Supravegheaţi-i permanent în timp ce folosesc jucării care sunt alimentate direct de la reţea. Este preferabil să cumpăraţi  jucării electrice alimentate cu baterii sau de la un transformator cu tensiunea de 12 V; • Supravegheaţi permanent aparatele electrice sub tensiune și nu le lăsaţi la îndemâna acestora; • Nu le permiteţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare etc.) și nu le lăsaţi la îndemâna obiecte conductoare ce pot fi introduse în priză; • Nu lăsaţi în funcţiune nesupravegheată instalaţia electrică pentru bradul de Crăciun;  Verificaţi periodic jucăriile electrice.

 9. Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice Pentru siguranța întregii familii • Nu utilizaţi instalaţii și aparate electrice uzate, îmbătrânite, defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate, doze sau derivaţii fără capace de protecţie; • Pentru remedierea defecţiunilor la instalaţii și aparate electrice și pentru verificarea periodică a instalaţiilor electrice apelaţi numai la personal autorizat; • Nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin racordarea mai multor consumatori mari (radiatoare, plite electrice, aeroterme, boilere, aparate de aer condiţionat și altele asemenea) din aceeași priză, în același timp; • Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude și nu trageţi de cablu pentru debranșarea lor.

 10. Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor și buteliilor de gaze Pentru siguranța copiilor • Nu permiteţi copiilor să folosească aragazul și nu îi lăsaţi să se joace în bucătării. • Nu trimiteţi copii să cumpere/schimbe butelii de aragaz;

 11. Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor și buteliilor de gaze Pentru siguranța întregii familii • Nu umpleţi, în niciun caz, butelia de la staţiile de distribuţie GPL la autovehicule tip SKID, pentru că puteţi deveni, dumneavoastră și familia dumneavoastră, victime ale unei explozii. Încărcaţi/schimbaţi buteliile doar de la operatori autorizaţi. • Nu păstraţi butelii pline în subsoluri; • Nu utilizaţi butelii și aparate de ardere cu gaze în încăperile destinate odihnei; • Nu amplasaţi buteliile lângă surse de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare; • Nu utilizaţi butelii fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte; • Nu utilizaţi garnituri de etanșare, la elementele de racord, improvizate sau cu defecte de material. Fixaţi furtunul de alimentare cu gaze, la cele două capete ale sale, cu coliere metalice;

 12. Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor și buteliilor de gaze • La schimbarea buteliei și ori de câte ori se fac manipulări la racorduri, verificați etanșeitatea instalaţiei cu emulsie de apă și săpun; • Nu verificaţi etanșeitatea instalaţiei de gaze cu flacără deschisă, aceasta putând duce la accidentări grave; • Nu transvazaţi gazul din buteliile de aragaz standardizate în alte recipiente și nu utilizaţi butelii atipice. Nu fumaţi în încăperile în care sunt butelii; • Supravegheaţi permanent când utilizați aparatele de preparare a hranei alimentate cu gaz; • În cazul în care sesizaţi scăpări de gaze, aerisiţi încăperile prin deschiderea ferestrelor, nu aprindeţi focul sau nu acţionaţi niciun mijloc sau instalaţie electrică. Întrerupeţi alimentarea cu gaz şi anunţaţi de urgenţă firmele specializate de intervenţie; • La aprinderea arzătoarelor pe gaz utilizaţi principiul GAZ PE FLACĂRĂ .

 13. Recomandări pentru exploatarea în siguranța a mijloacelor de încălzire Pentru siguranța copiilor • Nu așezaţi pătuţurile copiilor în imediata vecinătate a sobelor cu sau fără acumulare de căldură; • Nu lăsaţi copiii să aprindă focul sau să se joace la elementele instalaţiilor de încălzire; supravegheaţi-i pe timpul zilei, atunci când sunt funcţionale sobele; • Nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană; • Nu permiteţi copiilor să se joace cu focul; • Nu încuiaţi copiii în casă cu focul aprins în sobă.

 14. Recomandări pentru exploatarea în siguranța a mijloacelor de încălzire Pentru siguranța întregii familii • Nu menţineţi în funcţionare, pe durata nopţii, sobele cu sau fără acumulare de căldură; • Nu supraalimentaţi sobele cu combustibil solid și nu le lăsaţi să funcţioneze nesupravegheate; • Asiguraţi verificarea, repararea, izolarea termică și curăţarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum; • Menţineţi în permanenţă o distanţă de minimum 1 m între sobele sau burlanele metalice și materialele combustibile învecinate (mobilier, perdele, draperii etc.)

 15. Recomandări pentru exploatarea în siguranța a mijloacelor de încălzire • Nu puneţi la uscat lemne sau rufe la distanţe mai mici de 1 m faţă de sobele metalice și 50 cm faţă de cele de teracotă; • Amplasaţi o tavă metalică pe dușumea, în faţa ușilor sobelor din cărămidă/teracotă; • Nu folosiţi lemne lungi care nu permit închiderea ușii sobei; • Depozitaţi jarul și cenușa în gropi special amenajate; • Verificaţi periodic centralele termice cu gaze, conform instrucţiunilor producătorului.

 16. Recomandări pentru prevenirea incendiilor generate de fumat Pentru siguranța copiilor • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ţigări și mijloace de aprindere (chibrituri, brichete).

 17. Recomandări pentru prevenirea incendiilor generate de fumat Pentru siguranța întregi familii • Nu fumaţi în camerele destinate odihnei, în magazii, șoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, beciuri, în orice locuri cu pericol de incendiu sau explozie; • Nu aruncaţi la întâmplare resturile de ţigări și chibrituri nestinse. Este recomandabil să le stingeţi înainte de a le arunca; • Nu fumaţi în pat pentru că riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă și să produceţi un incendiu cu posibile consecinţe fatale pentru dumneavoastră și familie. • Nu combinaţi fumatul cu consumul excesiv de alcool.

 18. Recomandări pentru utilizarea în siguranța a focului deschis Pentru siguranța copiilor • Nu lăsaţi la îndemână chibrituri, brichete și alte mijloace de aprindere; • Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat; nu îi lăsați să se joace cu focul; • Nu le permiteţi accesul, nesupravegheaţi, în depozitele de furaje, șuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care pot produce incendii.

 19. Recomandări pentru utilizarea în siguranța a focului deschis Pentru siguranța întregii familii • Nu faceţi foc decât în locuri permise, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, culturi agricole, păduri, autovehicule sau materiale inflamabile etc. și numai după curăţirea terenului din jur de orice material combustibil; • Nu aprindeţi focuri la distanţă mai mică de 10 m de orice material combustibil sau construcţie (casă, anexe, șură, gard etc.) sau la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii; • Nu părăsiţi niciodată focul înainte de a vă asigura de stingerea lui completă. Supravegheaţi arderea până la dispariţia definitivă a flăcării, stingeţi jarul cu apă și acoperiţi cenușa cu pământ;

 20. Recomandări pentru utilizarea în siguranța a focului deschis • Nu faceţi foc în caz de vânt puternic și în perioadele de secetă; • Nu intraţi în grajduri, fânare etc. cu lumânări, făclii, lămpi de iluminat, felinare cu petrol fără sticlă sau alte mijloace cu flacără deschisă; • Depozitaţi furajele, paiele și alte materiale combustibile cât mai departe de casă, bucătării, cuptoare, magazii, grajduri/adăposturi de animale; • Nu folosiţi afumători improvizate în magazii, poduri, șuri, sub șoproane sau lângă materiale combustibile.

 21. FOARTE IMPORTANT • Identificarea şi atragerea de noi parteneri pentru multiplicarea materialelor de campanie • Încheierea de parteneriate la nivel local cu entităţi din mediul privat se va realiza după obţinerea unui aviz consultativ din partea IGSU, conform celor convenite cu E-ON România. Nu există o astfel de restricţie din partea E-ON România în ceea ce priveşte potenţialii parteneri instituţionali • Materialele se vor multiplica numai după modelele puse la dispoziţie în suport informatic de IGSU, fără a modifica niciun element grafic; partenerul cooptat la nivel local se poate menţiona pe material în spaţiul rămas liber prin inserarea sintagmei Partener al campaniei - (denumirea entităţii)

 22. AFISE

 23. VĂ MULTUMIM ÎNTREBĂRI