Download
maminka maminek kontaktn sestra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maminka maminek kontaktní sestra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maminka maminek kontaktní sestra

Maminka maminek kontaktní sestra

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maminka maminek kontaktní sestra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maminka maminekkontaktní sestra Bc. Alice Řezníčková DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM, FN v Motole

 2. KONTAKTNÍ SESTRA HERNÍ SPECIALISTKA

 3. Britský model péče • FAMILY CENTRED CARE (péče zaměřená na celou rodinu) • NEGOTIATED CARE (dohodnutá péče) • STANDARDY PÉČE O DÍTĚ SPOLEČNĚ S RODINOU

 4. Dohodnutá péče • jde o oboustranný proces spolupráce • je založena na důvěře a respektu • vychází vstříc potřebám dětí / rodičů • rodiče se necítí zneužíváni nebo odstrčeni

 5. Výhody společné péče rodičůa zdravotníků o děti v nemocnici • dítě je méně úzkostné, většinou lépespolupracuje • rodiče dítě povzbuzují, posilují pocit bezpečí • rodiče pomáhají s ošetřováním dítěte, zajišťují jeho základní potřeby • minimalizuje se nebezpečí přenosunemocniční infekce

 6. Výhody společné péče rodičůa zdravotníků o děti v nemocnici • rodiče znají své dítě nejlépe - první poznají změnu • dítě může být dříve propuštěno do domácípéče • dítě je po návratu domů méně rozrušené,snadněji se adaptuje

 7. Podmínky pro dobrou spoluprácizdravotníků s rodiči • umožnit rodině pečovat o dítě celý den/noc • přijmout rodiče jako partnerya spolupracovníky • umožnit rodičům ovlivňovat péči o dítě • poskytovat rodičům opakovanéa srozumitelné informace

 8. Doporučení České pediatrické společnosti 40-50% lůžek pro maminky na každém dětském oddělení

 9. Ovlivňující faktory • změny personální • změny legislativní • změny prostorové • změny ve společnosti

 10. Kontaktní sestra Zúčastnění Dítě Rodiče Zdravotnický personál

 11. Před přijetím • informační brožura • e-mailové poradenství • návštěvy na oddělení

 12. Příjem do nemocnice • vstupní rozhovor • seznámení s oddělením • příprava k výkonu • psychická podpora

 13. Operace a pooperační JIP • psychická podpora • krizová intervence • praktická pomoc

 14. Intermediální JIP • psychická podpora • nácvik kojení • poradenství • herní aktivity

 15. zácvik v ošetřovatelské péči • psychická podpora • herní aktivity • sociální poradenství Rekonvalescence

 16. Péče o pozůstalé rodiče • krizová intervence • praktická pomoc • kondolence • následná podpora

 17. Následná péče • spolupráce s o.s. Srdíčkáři • poradenství

 18. Děkuji Vám za pozornost