Lektion 7: Avlsværdivurdering - PowerPoint PPT Presentation

lektion 7 avlsv rdivurdering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lektion 7: Avlsværdivurdering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lektion 7: Avlsværdivurdering

play fullscreen
1 / 20
Lektion 7: Avlsværdivurdering
154 Views
Download Presentation
gabe
Download Presentation

Lektion 7: Avlsværdivurdering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lektion 7: Avlsværdivurdering • Avlsværdivurdering • Sikkerhed • Formler • Eksempler • Genmarkører • BLUP

 2. Avlsværdivurdering • Formål: Udvælge de bedste dyr • Rangering efter genetisk overlegenhed • Sikkerhed

 3. Sikkerhed ved avlsværdivurderingen • Statistisk model • Data

 4. Beregning af indeks (I) for avlsværdi • I = bA/I(`Pg -`Ppop) • bA/I = (na’h2)/(1+(n-1)t) • t = ah2+c2

 5. Sikkerhed ved avlsværdi indekset • rIA: Sikkerhed • rIA = (a’bA/I)½ • r2IA = a’bA/I

 6. Eksempel på beregning af avlsværdi udfra døtregruppe

 7. Specialtilfælde med ensartede slægtskabsforhold

 8. Specialtilfælde med ensartede slægtskabsforhold Halv og helsøskende til estimering af avlsværdi relevante slægtskabskoeficienter

 9. Sikkerhed: I forhold til antal målinger og heritabilitet

 10. Sikkerhed: I forhold til slægtskab og heritabilitet • Genetisk slægtskab • Connectedness (sammenflettethed) • Registrering under kontrollerede og ensartede miljøforhold Heritabilitet størrelse Eksempler Høj Større end 45 %, Fedtaflejring, fedtprocent i mælk Lav Mindre end 10 %, Reproduktions egenskaber Middel 15-40 %, Tilvækst

 11. Stamtavleoplysninger -de to forældres indeks I = (Ifar+ Imor)/2r2IA = (rIA,far2 + rIA,mor2 )/4

 12. Nye informationskilder: Genmarkører • Fænotypemålinger (med alle beslægtede) • Andre målinger end Fænotypemålinger - bl.a. genmarkører

 13. Formler vedr. genmarkører h2: Samlet heritabiliteth12 : Heritabilitet af genmarkørenM: MarkøreffektP: Fænotypeværdi. I = Ppop+ [(1-h2) / (1-h12)] [M-Ppop] + [(h2-h12)/(1-h12)] [P-Ppop]r2AI = [(h12/h2)+h2-2h12]/(1-h12)

 14. Heritabilitet og brug af gen-markør Lav h2 brug af markør giver stor effekt på sikkerheden

 15. Direkte opdatering af avlsværdi skøn De to forældre I1 = I - Apop r2AI,1Egen præstation I2 = I - Apop r2AI,2Afkom I3 = I - Apop r2AI,3

 16. Direkte opdatering (DOA) Beregning af et nyt indeks, Ic, udfra Ix og Iy Ic = bxIx + byIy x = 1,2,3 eller c y = 1,2,3 eller c

 17. Vægtfaktorene (b’er)og sikkerhed bx = 1-r2AIy/(1-r2Ix,Iy)by = 1-r2AIx/(1-r2Ix,Iy)r2IA,c = (r2AIx+ r2AIy-2r2Ix,Iy)/(1-r2IxIy)r2Ix,Iy = r2AIx  r2AIy

 18. Eksempel på DOA for mælkeydelse På grundlag af fars afkom, mors og egen ydelser

 19. BLUP, Animal Model • Best: Minimere var[I- E(I)] • Linear: Linearitet mellem modellens parametre • Unbiased: E(I) = sande avlsværdi • Prediction:Skøn

 20. Standardisering af indeks • Absolut værdi: Iabs = fra alle nævnte beregninger • Relativ værdi: Irel = Iabs - Ppop • Standardiseret værdi: Istand = (Iabs-`Ppop)/P ~ N(0,1)