Download
past perfect n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Past Perfect PowerPoint Presentation
Download Presentation
Past Perfect

Past Perfect

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Past Perfect

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Past Perfect Past Perfect

  2. voorbeelden When he arrived the train had already left. I fell asleep after my mum had read me a bedtime story. Michael hadn’t seen the man until he ran away. Past Perfect

  3. vorm When he arrived the train hadalready left. I fell asleep after my mum had read me a bedtime story. Michael hadn’t seen the man until he ran away. dus: had + ww-ed / 3e vorm Past Perfect

  4. vorm (2) + The train had left. ? Had the train left? - The train hadn’t left. Past Perfect

  5. gebruik als twee dingen na elkaar in het verleden gebeurd zijn the train had left when he arrived Past Perfect

  6. gebruik(2) the train had left when he arrived je gebruikt past perfect voor wat het eerst gebeurd is en past simple voor wat daarna kwam Past Perfect