1 / 11

V r o l i j k K e r s t m i s

V r o l i j k K e r s t m i s. Voor iedereen !. Nou voor iedereen….?. De volgende beelden zijn niet leuk. Als je te LAF bent kijk dan niet verder maar stuur het door zodat anderen die niet laf zijn het wel kunnen zien. Dit ziet geen enkele toerist, die kijken alleen naar het mooie strand

gale
Télécharger la présentation

V r o l i j k K e r s t m i s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. V r o l i j k K e r s t m i s Voor iedereen !

  2. Nou voor iedereen….? De volgende beelden zijn niet leuk Als je te LAF bent kijk dan niet verder maar stuur het door zodat anderen die niet laf zijn het wel kunnen zien

  3. Dit ziet geen enkele toerist, die kijken alleen naar het mooie strand Maar troost je want dit gebeurt ook in ons eigen land

  4. Deze konijntjes keren zich af en willen niet zien wat hen te wachten staat

  5. Alle “lieve” koks van Nederland opgelet: Zo dadelijk volgt het recept van ‘Konijn à la Brétagne’

  6. Ja hoor dit gebeurt momenteel in ieder Nederlands slachthuis Òòk bij jou om de hoek Nu nog even een lekker sausje bedenken

  7. Dit ligt straks mooi verpakt in de supermarkt te wachten tot jij het koopt En voor het toetje iets met Bessensap, dat is ongeveer dezelfde kleur en staat er goed bij

  8. Na deze beelden heb ik besloten om met Kerst maar pannekoeken te eten want ik wil hier niet aan mee doen, jullie wel zeker…..?

  9. Ik wens alle dieren op deze planeet sterkte en een snelle dood zonder al te veel lijden Ik wens alle mensen die hier aan mee doen ook sterkte Dat JEZUS, degene waar dit Kerstfeest toch eigenlijk om gaat het jullie moge vergeven.

  10. Maar toch FIJNE DAGEN gewenst en…… De groetjes aan de kinderen. V r o l i j k K e r s t m i s En……Eet smakelijk!

More Related