Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit

Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit Landelijk Platform GGz

 2. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Inhoud • Inleiding - Wie, Wat en Waarom Sterren? • Aanpak - Hoe Sterren? • Effect - Wat doen de Sterren voor ons? • Stand van zaken - Welke Sterren nu? • Toekomst - En later? • Vragen?

 3. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Inleiding - Wie, Wat, Waarom? • ‘Niet zeggen wat we niet willen, maar aangeven wat we wél willen’ • Projecten met kwaliteitscriteria • Zorginkoop • Familiebeleid • Gemeentelijk beleid • Re-integratie • Werken met jongeren en ketenzorg

 4. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Inleiding – Wie, Wat en Waarom? • Wie? www.lpggzsterren.nl • Cliënten en Familie … • Wat? • … Toetsen en waarderen, delen LPGGz Sterren uit … • Wie? • … Aan zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, teams, re-integratiebureaus, … • Waarom? • ... Voor betere kwaliteit van zorg, door positieve waardering, transparantie en keuze-informatie.

 5. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Aanpak – Hoe? • Per Ster wisselend • Projecten met kwaliteitsaspecten • Project: tijd en organisatie • Kwaliteitscriteria vanuit cliënt-/familieperspectief • Onderzoek [kwalitatief - kwantitatief], informatie verzamelen • Uitkomsten: uit te delen Sterren

 6. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Aanpak – Ook belangrijk… • ‘Best practices’: kunnen (blijven) verbeteren • Helder zijn over de meerwaarde • Ontsluiten: communiceren, publiceren, uitreiken • Aandacht voor het thema • Aandacht voor de beste • Aandacht voor kwaliteit

 7. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Het effect: een voorbeeld • Project Familiebeleid & LPGGz Ster Familiebeleid • Kwaliteitscriteria vanuit cliënt-/familieperspectief • Bejegening, informatievoorziening, betrokkenheid, bereikbaarheid • Organisatiestructuur, Familieraad, Familievertrouwenspersoon, Klachtenregeling • Onderzoek • Prioriteren van criteria • Scope: welke instellingen • Online enquête aan Raad van Bestuur [en familieraad] • Scores • Uitkomsten • Winnaars! En LPGGz Sterren!

 8. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Effect • Best Practices • Meerwaarde www.lpggzsterren.nl • Ontsluiten

 9. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Stand van zaken LPGGz Sterren in 2010 Apanta (Veldhoven e.o.) Emergis (Zeeland) Vincent v. Gogh instituut (Venray e.o.) SBWU (Utrecht e.o.) De Brug (Midden-Nederland)

 10. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Stand van zaken LPGGz Sterren in 2011 AGIS

 11. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Stand van zaken en toekomst LPGGz Sterren in 2012 en verder • 5 november 2012 • LPGGz Ster Familie-ervaring NEW! • Update LPGGz Ster Familiebeleid NEW! • 2013 • ??? • 2014 • LPGGz Ster Beste Gemeente – Sociale Activering en Werk

 12. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Tot slot • ‘Niet zeggen wat we niet willen, maar aangeven wat we wél willen’ • Verandering – Verbetering • Best practices • Keuze-informatie

 13. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Vragen?

 14. Landelijk Platform GGzKwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Bedankt voor uw aandacht!