Download
atk s nya tr ningsgrupper h sten 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010

ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 • Informationsmöte 2010-06-15 • Agenda: • Bakgrund - Varför ändra i våra träningsgrupper? • Vilka ändringar är gjorda från hösten 2010. • Möjliga val inför hösten 2010 • - för elever som deltar det sista året på Tennisskolans Utvecklingsgrupp och… • - för elever i den nya Tennisakademin, (fd. Tävlingsgruppen)

 2. ATK’s - ungdomsverksamhet ”ATK's ungdomsverksamhet syftar till att ge tennisintresserade juniorer bästa möjliga hjälp, med de resurser klubben förfogar över, till att lära och vidareutveckla sig i tennisspel allt efter förmåga och riktning.”

 3. ATK’s Träningsmodell • Strävar efter att efterlikna lagidrotterna för att skapa en trygghet och gemenskap som gör att ungdomarna vill spela tennis långt upp i åldrarna. • Detta uppnås genom: • Ha många spelare på träningen • Sträva efter att fylla på i varje ny ålderskull med 10-20 nya elever • Åka flera från klubben på samma tävling • Satsa på seriespel – många lag • Ge alla chansen att utvecklas utefter sina egna förutsättningar • Försiktig stegring av träningsdosen • Hjälpa varandra att utvecklas genom att Träna och Tävla enl principen • 25-50-25% (“bättre” – “lika bra” – “påväg upp”) • Prioriterar teknikutbildningen för alla på Tennisskolan • Uppmuntra till spontanspel • ATK är unika med sin modell

 4. Varför ändra träningsgrupper? Utvärdering av 5-årsplan Alingsås TK 2005/2006-2010/2011 gav: Vissa spelare önskar träna och satsa mer på sin tennis än vad befintlig modell erbjöd. Spontanspelet kommer inte upp i den nivå som behövs för att våra spelare skall vara konkurrenskraftiga mot andra klubbar och deras spelare. Träningsdos och konkurrensen från andra klubbar har under denna period ökat och satsningen sker i allt yngre år.

 5. Vilka ändringar är gjorda? • Vissa spelare önskar träna och satsa mer på sin tennis än vad befintlig modell erbjöd. • Möjlighet till ökad träningsdos samt erbjuder organiserat ”sparringspel” dagtid. • Ny träningsgrupp, Kallas ”Nivå 3” för de som vill satsa på tennis samt A-lagstrupp. • Övergång sker gradvis under det sista året på Tennisskolans Utvecklingsgrupp (vid ca 12-13 år) till den nya Tennisakademin.

 6. Vilka ändringar är gjorda? • Spontanspelet kommer inte upp i den nivå som behövs för att våra spelare skall vara konkurrenskraftiga mot andra klubbar och deras spelare. • Kommer att införa Stege/Premier League från ca 12 år och uppåt där även bättre motionärer och tävlingsspelare kommer att ingå. De yngre i Tennisskolan har fortfarande La Liga för spontanspel. • Träningsdos och konkurrensen från andra klubbar har under denna period ökat och satsningen sker i allt yngre år. • Ökad träningsdos och sänkt ålder för att ingå i Tennisskolans Utvecklingsgrupp (från 10 till 9 år)

 7. Övriga ändringar som är gjorda • För att behålla spelare som inte vill tävla mycket erbjuds organiserad träning för dem i Tennisakademin Nivå 1. • Införa ”utvecklingssamtal” för att fånga upp individens egna målsättningar. Detta gäller endast för Tennisskolans Utvecklingsgrupps sista års elever som tränar 6h/vecka, Tennisakademin Nivå 2 och Nivå 3 samt A-lagstruppen. • Organiserad fysträning samt fystest. Detta gäller endast för Tennisskolans Utvecklingsgrupps sista års elever som tränar 6h/vecka, Tennisakademin Nivå 3 samt A-lagstruppen. Givetvis får alla i ATK´s träningsgrupper delta i fysträningen.

 8. Max antal timmar/vecka Organiserad ”Sparring” dagtid Spontanspel 6 5 4 3 Utvecklingsgrupp Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis 2 År 1 År 2 År 3 **År 4 1 Bas-Tennis Prova På Kurs Knatte-Tennis ca 6-13 år ca 7-8 år ca 8-20 år ca 9-10 år ca 10-11 år ca 11-12 år ca 12-13 år **År 4: Beroende på antal timmar eleven spelar i Utvecklingsgruppen år 4 ges möjlighet att träna delar av tiden med elever från Tennisakademin. Höstterminen De elever som väljer att träna 4 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får 1 h i Tennisakademin. Väljes 5 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp erhålls 2 h i Tennisakademin och vid val av 6 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får man 3 h i Tennisakademin Vårterminen De elever som väljer att träna 4 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får 3 h i Tennisakademin. Väljes 5 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp erhålls 4 h i Tennisakademin och vid val av 6 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får man 5 h i Tennisakademin

 9. Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis • Grupper Målsättning och krav • Prova på Kurs Ett enkelt sätt att prova på tennis under 1 sommarvecka • Knatte-Tennis Ett lekfulltsätt att få grunderna i tennis • Bas-Tennis En grundutbildning i teknik och regler så att eleven på egen • hand kan utöva och utveckla sin tennis

 10. Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis • Utvecklingsgrupp För de som vill träna lite flitigare och tävla i tennis • Spontanspel Ungdomarna på egen hand spelar tennis utan ledning av tränare

 11. Tennisskolan Tennisakademin A-lagstrupp (6-8 h/vecka) Nivå 1 (1-3 h/vecka) Välj nivå! Nivå 2 (4-5 h/vecka) Tennisakademin - tar vid efter Tennisskolans Utvecklingsgrupp Nivå 3 (6 h/vecka) upp till ca 12-13 år ca 13-20 år

 12. Antal timmar/vecka 8 Spontanspel 7 Organiserad sparring dagtid A-lagstrupp (6-8 h/vecka) 6 5 Nivå 3 (6 h/vecka) 4 Nivå 2 (4-5 h/vecka) 3 Tennisakademin - träningsmängd 2 Nivå 1 (1-3 h/vecka) 1 ca 13-20 år ca 13-20 år ca 13-20 år

 13. Nivå 1 • Nivå 2 Tennisakademin – målsättning och krav

 14. Nivå 3 • A-lagstrupp • Organiserad sparring dagtid Tennisakademin – målsättning och krav

 15. Frågor?