Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fagligt træf 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fagligt træf 2012

Fagligt træf 2012

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fagligt træf 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fagligt træf 2012

 2. Fagligt træf 2012 Velkommen til workshop om Forflytningsbeskrivelser

 3. Instruktionspligten Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559

 4. APV Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559

 5. Få budskabet ud

 6. Arbejdstilsynets vurdering ”Forflytningsbeskrivelserne -mangler -er ikke opdaterede -er utilstrækkelige -er utilgængelige”

 7. Forflytningsbeskrivelsen- Hvornår er den tilstrækkelig og hensigtsmæssig ? Hurtig og enkel at udarbejde og ajourføre Hurtig og let at læse Utvetydig at forstå Tager højde for og beskriver: - risikomomenter - hjælpemidler - antal hjælpere - rækkefølge af handlinger - borgerens ressourcer

 8. Forflytningsbeskrivelser Der er mange metoder

 9. Tekst Opgave: Morgenpleje Kilde: En Kommunes hjemmepleje

 10. Tekst Forflytning: Højere op i seng Kilde: En Kommunes hjemmepleje

 11. Standard-tegninger Forflytning: Op at sidde på sengekant Kilde: Work Life Partners og Roskilde Kommune, www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=15240 Projekt: Visuel instruktion som virkemiddel

 12. Tekst og tegninger Forflytning: Op at sidde på sengekant Kilde: Århus Kommune

 13. Fotoserie Forflytning: Vending og lejring Kilde: Arbejdsmiljøeksperten Forflytningsvejlederuddannelsen

 14. Pilediagram - Algoritmer Forflytning: Vending og højere op i seng Kilde: Lene Plambech & Gitte Bøgedal: ”Svær overvægt – Forflytning & Etik”

 15. - Og mange flere !

 16. Det at læse ord eller billeder Læsefærdigheder Fælles sprog Fælles forståelse Kultur

 17. Billeder

 18. Billeder

 19. Ord

 20. Billeder

 21. Billeder • Giver mulighed for at gætte ! • Hvad laver hånden ?

 22. Ord • Giver mulighed for at: • Nuancere • Præcisere • Fremhæve • Graduere • Men det kan være tidskrævende at læse ord!

 23. Enten/eller…både/og eller noget helt 3. • Lad os afprøve nogle af mulighederne

 24. Gruppeopgaver • Afprøve Århus Kommunes siddende til siddende • Udarbejde samme forflytningsbeskrivelse med tekst • Afprøve fotoserie, gulv til stol • Udarbejde samme forflytningsbeskrivelse med tekst • Afprøve Work Life Partners, tilbage i kørestol • Udarbejde samme forflytningsbeskrivelse med fotos • Afprøve forflytningsbeskrivelse med tekst, længere tilbage i stol • Udarbejde samme forflytningsbeskrivelse med foto

 25. Overvej undervejs • Hvad er de vigtigste erfaringer? • Anvendelse, udarbejdelse, ajourføring? • Fordele? • Ulemper? • Nye ideer? • Hvad med detaljeringsgraden? • Hvad med implementeringen? • Andre overvejelser?

 26. Konklusion ? Tilbagemelding fra grupperne

 27. Tak for denne gang - og god arbejdslyst !