1 / 25

T V R D I D I S K

T V R D I D I S K. Što je tvrdi disk?. TVRDI DISK je memorija koja se koristi za trajnu pohranu podataka. Povijest razvoja tvrdog diska. 1956.  prvi tvrdi disk [IBM 350 disk file]. Povijest razvoja tvrdog diska. 1980.  prvi tvrdi disk od 1GB [IBM 3380].

gayora
Télécharger la présentation

T V R D I D I S K

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T V R D I D I S K

 2. Što je tvrdi disk? • TVRDI DISK je memorija koja se koristi za trajnu pohranu podataka

 3. Povijest razvoja tvrdog diska • 1956.  prvi tvrdi disk [IBM 350 disk file]

 4. Povijest razvoja tvrdog diska • 1980.  prvi tvrdi disk od 1GB [IBM 3380]

 5. Povijest razvoja tvrdog diska • 2005.  prvi tvrdi disk od 500 GB [Hitachi] • 2006.  prvi tvrdi disk od 750 GB

 6. Povijest razoja tvrdog diska • 2007.  prvi tvrdi disk od 1 TB • 2008.  prvi tvrdi disk od 1,5 TB • 2009.  prvi tvrdi disk od 2 TB • 2010.  prvi tvrdi disk od 3TB

 7. Građa tvrdog diska • Svaki disk ima nekoliko glavnih cjelina: • ploče(tzv. platteri), • magnetske glave, • aktuator s nosačima glava

 8. Ploče (platteri) • građa: • nemagnetski materijal • daje oblik i čvrstoću • mora bit čvrst, lagan, lak za obradu • najčešće aluminij i njegove legure • u novije doba: staklo i keramika • magnetski sloj • debljina sloja: nekoliko mikrometara [μm]

 9. Ploče (platteri) • pričvršćene na osovinu • kapacitet raste s brojem ploča, ali onda je potreban i jači motor za vrtnju

 10. Brzina vrtnje • motor ploče mora okretati stalnom brzinom • veća brzina = brže čitanje i upis podataka • izražavanje u okretajima po minuti [rpm – round per minute] • uobičajene brzine: • 3600 rpm • 5400 rpm (u laptopima) • 7200 rpm (osobno računalo)

 11. Aktuator

 12. Magnetska glava • tehnološki najsloženiji dio tvrdog diska • zbog veće gustoće zapisa podataka, signal s kojim glava mora raditi postaje sve slabiji • udaljenost glava <-> ploča: nekoliko desetaka nanometara

 13. Građa magnetske glave

 14. Aktuator s nosačima glave • aktuator je uređaj koji glave postavlja točno iznad željene staze • na aktuator su učvršćeni nosači glava

 15. Građa tvrdog diska

 16. Logička struktura • tvrdi disk podijeljen je na nekoliko logičkih dijelova

 17. Logička struktura • Master boot record • sadrži informacije o tome kako su logičke particije organizirane na tvrdom disku • Boot record • sadrži kôd za podizanje programa (najčešće OS-a) • FAT1 i FAT2 • sadrže tablice datoteka te njihovu lokaciju unutar particije • Boot directory • bilježi strukturu direktorija na particiji • DATA • pohranjeni podaci *Particija je područje je na tvrdom disku koje se može formatirati putem datotečnog sustava i označiti slovom abecede*

 18. Spajanje tvrdog diska • spaja se na matičnu ploču uz pomoć IDE i SATA priključka • IDE priključak: • koristi paralelni prijenos podataka • max. duljina: 46 cm • SATA priključak: • koristi serijski prijenos podataka • max. duljina: 1 m

 19. IDE i SATA priključak

 20. Prijenosni tvrdi diskovi • najčešće preko USB priključka

 21. Zapis podataka • podaci su zapisani kao niz magnetiziranih čestica • podaci su pohranjeni u stazama i sektorima • staze => koncentrični krugovi • sektori => kružni isječci staza

 22. Sektori i staze

 23. Vanjski utjecaji na tvrdi disk • diskovi su osjetljivi na štetne utjecaje iz okoline • dolaze u hermetički zatvorenim kučištima, a proizvodnja se vrši u strogo sterilnim uvjetima

 24. Vanjski utjecaji

 25. K R A J Izradio: IVAN ŠIMUNIĆ, 2.E

More Related