Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Le Mont Saint Michel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Le Mont Saint Michel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Le Mont Saint Michel מגישות העבודה : נטע סגל + נועה ששון

  2. הגאות והשפל של סאנט מישל אזור זה של חופי צרפת מאופיין בגאות ושפל בעלי משרעת גדולה במיוחד. מכיוון שמי האוקיינוס הקרובים ליבשה רדודים במיוחד, שינוי של מטרים בודדים במפלסם הופך את המקום לאי ולסירוגין מאחד אותו חזרה עם היבשה. בעבר חובר האי ליבשה על ידי גשר אדמה טבעי שהיה מכוסה במים בשעות הגאות ומבודד את האי. אולם האופי המבודד של מון-סן-מישל נהרס במהלך השנים, שכן המישורים החופיים מסביב לאי יובשו כדי ליצור שטחי מרעה.

  3. היסטוריית סאנט מישל עוד לפני הופעת הנצרות בצרפת היה האי ככל הנראה מקום פולחן עתיק בזכות ייחודו הטבעי והמעט מיסטי של המקום. האי שימש נקודה אסטרטגית חשובה מאוד מימי השלטון הרומי בצרפת ועד המאה ה-20. הוא נכבש על ידי הפרנקים במאה ה-7, ובתחילת המאה ה-8 החלה בנייתו של המנזר לכבוד המלאך מיכאל (סן מישל). לפי האגדה, מיכאל הופיע לפני אובר הקדוש בשנת 708 וציווה עליו לבנות כנסייה על האי הסלעי. אובר התעלם מהוראתו של המלאך עד שמיכאל צרב חור בתוך גולגלתו בעזרת אצבעו. בשנת 933 קיבל הסלע חשיבות אסטרטגית כשוויליאם הראשון, דוכס נורמנדי סיפח את האזור כולו לדוכסות נורמנדי האי הורחב על ידי הנורמנים והפך למבצר שהיווה מכשול מאתגר בחזית האנגלית. בנייה זו והתעצמות האי מונצחת בשטיח באייה, המתאר גם את פלישת הנורמנים לאנגליה בשנת 1066. אחת הסצנות בשטיח מתארת שני חיילים נורמנים הנלכדים בחול הטובעני שמסביב לאי. הפטרונות של הדוכסות מימנה את הארכיטקטורה הנורמנית המרהיבה ששימשה לבניית המנזרבמאות הבאות.

  4. מיקום גאוגרפי • אי הסמוך לחופה הדרומי של נורמנדי, צרפת. • האי נמצא כקילומטר אחד מהחוף. • האי נמצא על שפך נהר הקואנון שעל גבול ברטאן.

  5. אדריכלות המנזר,שנבנה במאה ה-10,היה מנזר נורמני קטן וצנוע יחסית. במאה ה-11 נבחר האדריכל האיטלקי ויליאם דה וולפיאנו לתכנן כנסיית מנזר גדולה יותר על פסגת ההר. במאה ה-12 נבנתה חזית חדשה והכנסייה הורחבה למבנה גותי. על הכנסייה מתנוסס בצריח מחודד המגיע לגובה של 170 מטרים מעל פני הים ובקצהו פסל המלאך מיכאל. קומפלקס המנזר, הכולל גם מגורים, חדר אוכל ומספר בתי תפילה, נבנה במהלך ימי הביניים דרך שינויים בבינוי והוספת תמיכות. הקומפלקס כולל גם קלויסטר ורחבת כניסה לכנסייה, אשר נבנו מעל חללים שימושיים אחרים. המבנה כולל מעלית עתיקה להעלאת מטענים המופעלת על ידי גלגל עץ ענקי, המונע על ידי שני אנשים הפוסעים בתוכו, ומושך עגלה בעזרת שרשראות ברזל לאורך שיפוע חלק תלול מאוד שנבנה מלבנים.

  6. תפזורת סאן מישל מחסן מילים : צרפת, מנזר, גאות ושפל, מון סן מישל, נורמדי, אי. אובר הקדוש

  7. נכון לא נכון סאן מישל 1.פעמיים ביום האי הופך ליבשה בשל תופעת גאות ושפל קיצונית המאפיינת אזור זה ( נכון ) 2.האי נמצא כ-2 קילומטרים מהחוף ( לא נכון ) 3. הוא נכבש על ידי האנגלים במאה ה-7 (לא נכון ) 4. על הכנסייה מתנוסס בצריח מחודד המגיע לגובה של 170 מטרים מעל פני הים ובקצהו פסל המלאך מיכאל ( נכון ) 5. המנזר,שנבנה במאה ה-10,היה מנזר נורמני קטן וצנוע יחסית. ( נכון )

  8. אתרים על סאנט מישל ויקפדיה - http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C כתבה על מון סאנט מישל במסע אחר - http://www.masa.co.il/article/3378/%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C---%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA/ האתר של מונט סאנט מישל - http://www.au-mont-saint-michel.com/