Download
hur g r vi vidare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur går vi vidare? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur går vi vidare?

Hur går vi vidare?

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Hur går vi vidare?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hur går vi vidare? Kan erbjudas inom GRs nuvarande verksamhet: - Nätverk- Mediautbudet- Kompetensutveckling- GR specialen

  2. Nätverk- Barn i behov av särskilt stöd- Skol IT • Mediautbudet- Läromedelsverksamheten- Frölunda Data- Elevdata • Kompetensutveckling - Via PC avgiftsbaseratExv. - IT utbildningar- Utbildning i etablerandet av Skoldatatek • GR Specialen- 4 ggr/år

  3. Utanför GRs nuvarande verksamhet Handledning av skolpersonal,elever och föräldrar - Nätverk- Mediautbudet- Kompetensutveckling- GR specialen