T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması

play fullscreen
1 / 9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması
347 Views
Download Presentation
ginata
Download Presentation

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması SEVR ANLAŞMASI

  2. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920 DünyaSavaşı’ndamağlupolandevletlerleyapılacakbarışantlaşmalarınınşartlarıParis BarışKonferansı’nda (18 Ocak 1919) kararlaştırılmıştı. AncakOsmanlıDevletiileİtilafDevletleriarasındakesinbirbarışantlaşmasınınyapılmasıgecikmişti.

  3. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması İtilafDevletleri’ ninOsmanlıDevletiile YapacaklarıAntlaşmayıGeciktirmelerininNedeni; Osmanlı paylaşımında tam olarak ortak karar verememeleridir.

  4. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması Sonunda hazırlananantlaşmanınmetni, İtalya’da San Remo Konferansı’ nda son şeklinialdı. Osmanlı Devleti’ ni temsil eden Tevfik Paşa, anlaşmanın maddelerini ağır bulduğu için imza atmadan İstanbul’a geri döndü. !

  5. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması İtilafDevletleriantlaşmaşartlarınıbildirmekiçin, OsmanlıDevleti’ niParisyakınlarındayapılanbarışkonferansınadavetettiler. ? Sadrazam Damat Ferit Paşa önderliğinde Paris’ e giden heyet10 Ağustos 1920’de Sevr Anlaşması’ nı imzalayarak Osmanlı Devleti’ nin paylaşımına resmen onay vermiştir.

  6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması Sevr Anlaşması ! Madde 1. İstanbul, Osmanlı’nın başkenti kalacak ancak şartlara uyulmazsa Türklerin elinden alınacak Madde 2. Mondros Ateşkes Anlaşması’ nın 7., 24., 10., 12. ve 13. maddeleri yürürlükte kalacak. Madde 3. Boğazlar, uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacak.

  7. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması Sevr Anlaşması Madde 4. Boğazlar, her durumda İtilaf Devletlerine açık olacak. ! Madde 5. Askerlik zorunlu olmayacak, toplam asker sayısı 50 bini geçmeyecek, orduda tank, ağır makinalı tüfek, top ve uçak bulundurulmayacak. Madde 6. Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilecek. Madde 7. Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanacak ve Osmanlı savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecek.

  8. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması Sevr’e Göre Osmanlı Devleti

  9. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması SONUÇ Sevr Anlaşması, bir barış anlaşması değil adeta bir devletin ölüm fermanıdır. TBMM, 19 Ağustos 1920’ de yaptığı toplantıda, Sevr Barış Anlaşması’ nı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini olarak kabul etti. TBMM, Sevr’ i onaylamadığı için, hukuki olarak geçerliliği yoktur.