Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie ID grupy: 98/57_mf_g1 Kompetencja: Matematyka i fizyka Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2009/2010

 2. Gęstość Gęstość (masawłaściwa )– jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.

 3. Wzór na gęstość W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi:

 4. Archimedes Archimedes z Syrakuz ok. 287-212 p.n.e.) – grecki filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II.

 5. Prawo Archimedesa Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.

 6. Blaise Pascal Urodzony w 1623 r. Francuski matematyk, pisarz, filozof i fizyk. Zmarł w 1662 r. w Paryżu.

 7. Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy Teoretyczne wyznaczanie ciała stałego nie powinno przedstawiać żadnego problemu. Należy znać masę ciała i jego objętość, a następnie do obliczenia skorzystać ze wzoru gęstości podanego wcześniej ( ) Masę wyznaczamy dość dokładnie na wadze lub za pomącą siłomierza. Dla regularnych brył, takich jak sześcian, kula czy walec, objętość równie łatwo jest wyznaczyć geometrycznie, dokonując niezbędnych pomiarów linijką i suwmiarką. Nie możemy jednak tak postąpić, gdy ciało ma nieregularny kształt.

 8. Wyznaczanie gęstości ciała stałego.

 9. Nasza praca

 10. Wnioski Na podstawie otrzymanych wyników gęstości stwierdziliśmy ,że : Klocek 1 to drewno Klocek 2 to bakelit Klocek 3 to celuloid Ciało nieregularne (kamień) krzem

 11. Wyznaczanie gęstości ciała stałego z Prawa Archimedesa Do doświadczenia użyliśmy siłomierza oraz naczynia z cieczą o znanej gęstości (woda).

 12. Tabela

 13. Wzory, obliczenia

 14. Wnioski Do doświadczenia użyliśmy klocka stalowego o znanej gęstości, która wynosi 7500-7900 . Na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy wynik 6000 z czego wnioskujemy że nasze przyrządy miały małą dokładność (siłomierze).

 15. Wzory, obliczenia

 16. Wnioski Do doświadczenia użyliśmy klocka szklanego o znanej gęstości, która wynosi 2600-5900 . Na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy zadawalający wynik , który wynosi 5000 .

 17. Gęstość przestrzeni kosmicznej

 18. Obecnie (dane z 2007 roku) gęstość materii we wszechświecie wynosi Droga Mleczna wynosi 0,1 neutralnego atomu wodoru na Znormalizowany wynik to 1 atom na „Encyklopedia fizyki ”

 19. Przestrzeń międzygwiezdna wypełniona jest bardzo rozrzedzonym gazem i pyłem kosmicznym. Istnieją jednak wielkie obszary , Chmury galaktyczne lub mgławice , w których temperatury są bardzo niskie , a materia bardziej zagęszczona. Przestrzeń międzygwiezdna

 20. . Obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie , że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni. Czarne dziury to podstawowe składniki bardziej złożonych obiektów astronomicznych, takich jak niektóre rentgenowskie układy podwójne, rozbłyski gamma oraz aktywne galaktyki. Czarna dziura

 21. Czarna dziura