1 / 126

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach Gimnazjum nr 4 ID grupy: 98/17_P_G1 Opiekun: Piotr Gotowy Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu

mckayla
Télécharger la présentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach Gimnazjum nr 4 • ID grupy: 98/17_P_G1 • Opiekun: Piotr Gotowy • Kompetencja: przedsiębiorczość • Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu • Semestr/rok szkolny: III semestr/ rok szkolny 2010/11

 2. Spis treści Mass media – ogólnie Charakterystyka poszczególnych środków masowego przekazu informacji Wpływ mediów na politykę, gospodarkę i życie społeczne Nieetyczne wykorzystywanie mediów Powiązania mass mediów z polityką i gospodarką

 3. 1. MASS MEDIA - OGÓLNIE Czym są mass media? Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja i internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat i kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

 4. Krótka historia mediów Początki prasy sięgają IV wieku – pierwszym wydawcą był chiński dwór cesarski. Pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie. Ponownie prasę zaczęto wydawać w XVI/XVII w. Pomysł ten szybko przyjął się w całej Europie. Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim były Nowinki z Konstantynopola, a pierwszą polską gazetą był Merkuryusz Polski Ordynaryjny, drukowany między styczniem a majem w 1661 w ilości 41 wydań w Krakowie, a później od maja do lipca w Warszawie. Blisko 300 lat później ten sam tytuł wznowił w Warszawie redaktor Władysław Zambrzycki. Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Kroniki filmowe wyświetlano od 1927. Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku, ale prawdziwą popularność zyskała w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. W 1971 roku pojawiła się kolorowa telewizja.

 5. Funkcje mass mediów informacyjna – mass media zbierają i upowszechniają wydarzenia z kraju, ze świata, z najbliższego regionu opiniotwórcza – kształtują opinię ludzi korzystających na co dzień ze środków masowego przekazu kontrolna – pozwalają sprawować kontrolę nad osobami sprawującymi najwyższe funkcje państwowe rekreacyjna – stanowienie rozrywki dla odbiorców mass mediów edukacyjna – prezentują najnowsze nowinki techniczne i naukowe, rozwijają zainteresowania odbiorców

 6. Funkcje mass mediów komunikacyjna – ułatwia kontakt między nadawcą a odbiorcą interwencyjna – wyjaśniają różnego rodzaju przestępstwa, przestrzegają przed łamaniem prawa dydaktyczna – popularyzowanie nauki na odległość integracyjna – pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących danej społeczności ekonomiczna - upowszechnianie informacji o sprawach gospodarczych

 7. 2. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU INFORMACJI Historia prasy Przykłady tytułów gazetowych Historia radia Przykłady stacji radiowych Historia telewizji Przykłady stacji telewizyjnych Historia internetu Najbardziej popularne stacje internetowe

 8. Historia prasy Gazety, to dokumenty tekstowe ukazujące się co pewien, regularny odstęp czasu, na przykład miesięczniki wydawane są jak sama nazwa wskazuje, raz w miesiącu. Ich masowa skala produkcji to okres średniowiecza i wynalezienie druku, przez Jana Gutenberga. Początkowo były to prymitywne drukowane stronice, które miały informować lokalną społeczność o bieżących wydarzeniach w okolicy. Były one sprzedawane na rogach ruchliwych ulic, oraz rynkach. Dziś gazety to w pełni profesjonalne druki. Nad ich tworzeniem, produkcją, oraz sprzedażą czuwa cały sztab ludzi. Graficy tworzą szaty, projekty okładek i zdjęć umieszczonych wewnątrz gazety. Redaktor naczelny czuwa, aby jego działo zawierało ciekawe teksty, które przyciągną czytelników. Gazety codzienne, to tak zwane dzienniki. Duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia, bez przejrzenia ulubionego dziennika i zapoznania się ze świeżymi wiadomościami z kraju i ze świata. Tradycyjne gazety, są jednak pomału wypierana, przez ich internetowe wersje on Line. Gazety powstały w 1609 w Strasburgu

 9. Tak było kiedyś, a tak jest dzisiaj

 10. Charakterystyka gazet Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

 11. Przykłady gazet Przegląd Sportowy –– najstarszy polski dziennik sportowy, założony - jako tygodnik - w maju 1921 w Krakowie. Polityka" – polski liberalny tygodnik społeczno-polityczny wydawany od 1957 w Warszawie.

 12. Przykłady gazet Bravo Sport – przeznaczony przede wszystkim dla nastolatków dwutygodnik o tematyce sportowej, wydawany przez wydawnictwo Bauer. Głos Wielkopolski (pełny tytuł Polska Głos Wielkopolski) - dziennik społeczno-polityczny wydawany od 1945 w Poznaniu; najstarszy dziennik w województwie wielkopolskim

 13. Przykłady gazet Piłka Nożna – tygodnik sportowy poświęcony piłce nożnej, ukazujący się od 1 czerwca 1956 Dziennik Gazeta Prawna – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 14 września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: "Gazety Prawnej" i "Dziennika". Gazeta nie posiada wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku "[1].

 14. Przykłady gazet Gazeta Szamotulska – jedno z najstarszych pism lokalnych w powiecie szamotulskim Rzeczpospolita – gazeta codzienna, jeden z najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w naszym kraju

 15. Przykłady gazet Fakt – gazeta ogólnopolska, codzienna, mająca najwyższy nakład w naszym kraju, często nazywana gazetą „brukową” Mówią wieki – magazyn historyczny mający na celu popularyzowanie historii

 16. Historia radia Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Syn włoskiego kupca z Lombardii rozpoczął doświadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal radiowych w roku 1894. Pracując w amatorskich warunkach – i częściowo w tajemnicy przed ojcem – uzyskał we wrześniu 1895 roku łączność radiową na odległość 1 kilometra. Nie widząc zainteresowania swoim wynalazkiem we Włoszech, wyjechał w lutym 1896 do Anglii. Z pomocą krewnych (matka Guglielma, Annie była Irlandką) trafił do naczelnego inżyniera Poczty Brytyjskiej. 27 lipca 1896 roku zainstalowano sprzęt nadawczy na dachu Poczty Głównej w Londynie. Odbiornik z drukarką Morse'a umieszczono na dachu odległego o kilometr budynku. Sam Guglielmo operował kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce mogli odczytać przekazywany tekst. Zdarzenie to uznane zostało za pierwszą publiczną próbę radia. Następnie, w roku 1899 odbyła się próba przekazu sygnału przez kanał La Manche. Jeszcze później, w roku 1901 przekazano wiadomość przez Ocean Atlantycki z Kanady do Anglii. Pierwszym sygnałem, który przesłano przez Atlantyk była litera "S" alfabetu Morse'a.

 17. Stare dzieje…

 18. I powracamy z dalekiej podróży na ziemię…

 19. Charakterystyka radia Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

 20. Radio ESKA Radio Eska – największa polska sieć rozgłośni radiowych, wchodząca obok stacji Eska Rock i VOX FM w skład Grupy Radiowej Time zorganizowanej wokół Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Siedziba Radia ESKA S.A. mieści się w Warszawie.

 21. Radio RMF FM RMF FM (Radio Muzyka Fakty), pierwotnie: Radio Małopolska Fun – pierwsza ogólnopolska komercyjna stacja radiowa, obecnie nadająca w formacie radiowym CHR/Hot AC[2].

 22. Polskie Radio Program I Polskie Radio Program I (Jedynka, pot.Warszawa I, oficjalny skrótPR1) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio. Regularną emisję programu rozpoczęła 18 kwietnia 1926 roku.

 23. Radio Maryja Radio Maryja – polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce.

 24. Radio Wawa Radio WAWA – jedna z pierwszych polskich komercyjnych stacji radiowych, obecnie sieć rozgłośni lokalnych. Znana głównie z programów "DeDektyw Inwektyw", "Przebojowe małżeństwo", czy "6 po 6:00". Aktualnie radio gra pod hasłem "Zawsze polska muzyka" (na jego format muzyczny składają się wyłącznie utwory w języku polskim). Radio WAWA swój program adresuje do słuchaczy w wieku 25-45 lat. Właścicielem stacji jest Grupa Radiowa Time. Dyrektorem programowym jest Anna Paluszek.

 25. Polskie Radio Program III Polskie Radio Program III (Trójka, oficjalny skrótPR3) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio. Regularną emisję programu rozpoczęła 1 kwietnia 1962 roku.

 26. Radio Złote Przeboje Radio Złote Przeboje – multiregionalna sieć rozgłośni radiowych nadająca program w formacie muzycznym AC. Właścicielem marki jest Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. wchodząca w spółkę Agora SA.

 27. Historia telewizji Telewizja jest jednym z rodzajów mass mediów. Polega na tym, że na naszych teleodbiornikach, zwanych potocznie telewizorami, obierany jest przesyłany sygnał, który powoduje wyświetlania ruchomego obrazu. Pierwsze transmisje telewizyjne odbyły się na początki dwudziestego wieku, a dokładnie w roku 1928. Polska transmisja odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. W pierwszych latach nadawana programów telewizyjnych w Polsce, istniały tylko dwa kanały, które należały do telewizji państwowej. Na naszych telewizorach, można było zobaczyć informacje, i od ‘’święta’’ bajkę lub film fabularny. Dziś czasy się zmieniły. Istnieje wiele telewizji prywatnych, które nadają mnóstwo różnorodne bloki tematyczne. Dekodery satelitarne pozwalają nam odbierać setki kanałów telewizyjnych z całego świata. A tam czeka na nas świat filmów fabularnych, animowanych bajek dla dzieci, rozrywki, muzyki, wiadomości. Badania sondażowe wykazały, że prawie pięćdziesiąt procent polskiego społeczeństwa, ma dostęp do telewizji w pokoju, którym śpi. Świadczy to doskonale o popularności tego wynalazku.

 28. Tak było kiedyś, a tak jest dzisiaj

 29. Charakterystyka telewizji Telewizja - dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

 30. Przykłady stacji telewizyjnych Telewizja Polska SA (oficjalny skrót TVP SA) – spółka Skarbu Państwa (spółka akcyjna), z mocy prawa jedyny nadawca telewizji publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 31. Przykłady stacji telewizyjnych TVN – polska komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN należącej do grupy medialnej ITI.

 32. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat – telewizja komercyjna, która jako pierwsza w Polsce otrzymała koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Rozpoczęła nadawanie 5 grudnia 1992 r. o godzinie 16.30. Dziś jest to główny kanał Telewizji Polsat.

 33. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat Film – kanał tematyczny telewizji Polsat, który jest kanałem o tematyce filmowej. Można na nim zobaczyć wiele produkcji filmowych. Jest dostępny na platformie cyfrowej Cyfrowy Polsat. Dyrektorem kanału została Agnieszka Andrzejczak. Początkowo stacja miała się nazywać Polsat Kino.

 34. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat 2 – kanał Telewizji Polsat skierowany głównie do Polaków mieszkających za granicą. Wystartował 1 marca 1997

 35. Przykłady stacji telewizyjnych Fox Life – kanał telewizyjny, skierowany głównie do dorosłej publiczności. Stacja prezentuje najnowsze seriale, reality show oraz filmy wyprodukowane głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

 36. Przykłady stacji telewizyjnych Disney Channel to międzynarodowa stacja telewizyjna emitująca produkcje Disneya. Zajmuje się też produkcją własnych filmów (Disney Channel Original Movies) i seriali (Disney Channel Original Series). Pierwszy na świecie Disney Channel to wersja amerykańska, która wystartowała w 1983 roku. W 2006 nadawanie rozpoczęła wersja polska.

 37. Przykłady stacji telewizyjnych Czwórka (TV 4) – stacja należąca formalnie do holdingu Polskie Media (w 90% należy do telewizji Polsat i ok. 9% posiada spółka TVN) Andrzeja Kuchara.

 38. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat Play – kanał lifestylowy Telewizji Polsat skierowany głównie do mężczyzn.

 39. Przykłady stacji telewizyjnych Extreme Sports Channel – amerykańska, komercyjna stacja telewizyjna dostępna na platformach cyfrowych Cyfra+ i Cyfrowy Polsat w polskiej wersji językowej. Emituje programy o tematyce sportów ekstremalnych, m.in. o skateboardingu, snowboardzie, BMX, rolkach, MTB, wakeboardingu, surfingu, windsurfingu, motocrossie i wrestlingu.

 40. Przykłady stacji telewizyjnych TV Puls (Telewizja Puls, potocznie Puls, do 2 października 2009 oficjalna nazwa Puls, od 25 czerwca do 6 grudnia 2003 nadawała pod nazwą TV Niepokalanów Puls) – polska komercyjna stacja telewizyjna, uruchomiona 18 marca 2001.

 41. Przykłady stacji telewizyjnych Animal Planet – uruchomiony w 1996 kanał telewizyjny, którego zadaniem jest popularyzacja tematyki przyrodniczej, a szczególnie ochrona przyrody. Jest on dostępny za pośrednictwem sieci telewizji kablowej w 70 krajach na całym świecie. Kanał był wspólnym przedsięwzięciem Discovery Communications oraz BBC, lecz w listopadzie 2010 r. Discovery stało się jego wyłącznym właścicielem.

 42. Przykłady stacji telewizyjnych Eurosport – stacja telewizyjna o profilu sportowym, której Właścicielem jest TF1 – największa telewizja komercyjna we Francji. W Europie Eurosport wystartował w 1989 roku.

 43. Przykłady stacji telewizyjnych HBO (akronim od Home Box Office) – komercyjna, płatna, amerykańska stacja telewizyjna nadająca głównie filmy największych wytwórni filmowych z Hollywood oraz produkująca własne seriale telewizyjne. Transmituje też wiele walk boksu zawodowego. Dostępna jest głównie przez sieci kablowe. W skład HBO na terenie Polski wchodzą 4 kanały: HBO HD, HBO, HBO 2 i HBO Comedy.

 44. Przykłady stacji telewizyjnych MTV (skrót od Music Television) to najpopularniejsza stacja muzyczna na świecie, należąca obecnie do MTV Networks, wchodzącej w skład Viacomu. Stację odbierać można za pośrednictwem telewizji satelitarnych i naziemnych oraz sieci kablowych.

 45. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat Café – kanał lifestyle Telewizji Polsat dostępny na platformach Cyfrowy Polsat i CYFRA+ oraz sieciach kablowych, który zastąpił stację Polsat Zdrowie i Uroda.

 46. Przykłady stacji telewizyjnych Polsat News – kanał informacyjno-publicystyczny grupy Polsat, nadający od 7 czerwca 2008 roku.

 47. Przykłady stacji telewizyjnych TVN24 – najstarsza polska telewizja informacyjna, nadająca program przez całą dobę.

 48. Przykłady stacji telewizyjnych TVN Turbo – kanał kierowany dla mężczyzn, emituje programy motoryzacyjne, sportowe, dla majsterkowiczów, dokumentalne oraz erotyczne. Konkurentem dla stacji jest kanał Polsat Play.

 49. Przykłady stacji telewizyjnych TVP Kultura – kanał tematyczny TVP, poświęcony tematyce kulturalnej, który został uruchomiony 24 kwietnia 2005 r. o godzinie 17.00.

More Related