Download
lamsf klubu aptauja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LaMSF Klubu aptauja PowerPoint Presentation
Download Presentation
LaMSF Klubu aptauja

LaMSF Klubu aptauja

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LaMSF Klubu aptauja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LaMSFKlubu aptauja Maijs 2012

 2. Q2. Lūdzu novērtējiet LaMSF darbību kopumā [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 5, kur 1 viszemākais novērtējums un 5 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. Galvenie secinājumi un ieteikumi: Kopumā ar LaMSF darbu ir apmierināti. Nepieciešams uzlabot vadības stilu un komunikāciju ar komisijām, ar lielāku atbildību pret biedriem. Veidot caurskatāmāku finanšu modeli, lai LaMSF biedri saprot par ko maksā. • Nozīmīgākie citāti: • Apmierina kopumā. Noteikti neapmierina vadības stils, komunicēšana ar komisijām, atbildība pret biedriem. • Jābūt caurskatāmākām naudas lietām, lai saprot paši sportisti par ko maksā

 3. Q3. Lūdzu novērtējiet LaMSF sekretariāta darbu [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: • Kadriem visos jautājumos nav pietiekošas kompetences • Pazuda nosūtītā informācija, pat papīra formātā, netika atbildēts uz vēstulēm vairākus mēnešus Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Kopumā ar LaMSF sekretariāta darbu ir apmierināti. • Nepieciešams izanalizēt un pārskatīt sekretariāta darbinieku atbildības un kompetences, ieteicams veikt darbinieku apmācību, nomaiņu vai rast iespējas trūkstošo kompetenču piesaistei. • Uzlabot dokumentu uzskaites un aprites modeli, kā arī nodrošināt savlaicīgu atbilžu sniegšanu uz iesniegtajiem pieprasījumiem.

 4. Q4. Lūdzu novērtējiet LaMSF komisiju darbību [Atzīmējiet, Jūsuprāt, piemērotāko vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Galvenās neapmierinātība ir ar Motokrosa un Skijoringa komisijas darbību • Visas publiskā telpā izskanējušās problēmas saistītas tikai ar Motokrosa komisijas darbu. • Krosa komisijas pārstāvji nesniedz pilnvērtīgu informāciju, izmanto to savu sacensību organizēšanai, ierobežojot citus organizatorus. • Darbs ar organizatoriem, kritisks trašu stāvoklis, dalībnieku skaits.

 5. Q5. Lūdzu novērtējiet LaMSF būtiskākās funkcijas, kuru atbalsts, Jūsuprāt, ir visnepieciešamākais Latvijas Motosporta attīstībai, veicināšanai un pārstāvēšanai starptautiskā mērogā.

 6. Q5a. Lūdzu novērtējiet LaMSF būtiskākās operatīvās funkcijas, kuru atbalsts, Jūsuprāt, ir vis nepieciešamākais Jūsu organizācijai. [Atzīmējiet, Jūsuprāt, visnozīmīgākās funkcijas vērtējumu skalā no 1 – 10, kur 1 viszemākais novērtējums un 10 visaugstākais vērtējums] un Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam Nozīmīgākie citāti: • Pie nosacījuma, ja kluba braucēji no tā iegūst; Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Klubiem ir svarīgi izjust darbību un aktivitāti no LaMSF puses sponsoru piesaistīšanā

 7. Q6. Lūdzu novērtējiet informācijas ieguves iespējas par LaMSF darbību.Lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Uzlabot mājas lapas darbību, uzlabot lapas struktūru unpapildināt ar aktuālo informāciju. • Par komisijas darbu informācija ir pieejama trial.lv lapā, bet par augstāku instanču darbu inf.ormācija ir maz • Lamsf.lv lapa tik lēni darbojas, ka nav intereses gaidīt kamēr ielādējas

 8. Q7. Lūdzu novērtējiet LaMSF sniegtās informācijas ieguves satura pietiekamību un lūdzu sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie citāti: • Mēs parasti uzzinām visu, kas nepieciešams sportistiem un kluba darbības nodrošināšanai • Atbilžu vēstules ir par citu tēmu nevis par uzdoto jautājumu. Galvenie secinājumi un ieteikumi: • Kopumā sniegtās informācijas apjoms ir pietiekams. • Ieteicams pievērst uzmanību, lai atbildes uz jautājumiem tiktu sniegtas kvalitatīvas un pēc būtības.

 9. Q8. Lūdzu atzīmējiet, jūsuprāt, būtiskās LaMSF sabiedrisko attiecību aktivitātes, kuras būtu veicamas Latvijas Motosporta popularizēšanā . [1 visaugstākā prioritāte un 10 viszemākā prioritāte]. Lūdzu sniedziet savus ieteikumus īsu pamatojumu savam vērtējumam. Galvenie secinājumi un ieteikumi: Sabiedrisāks aktivitātes tiek vērtētas, kā ļoti būtiskas. Galvenais uzsvars tiek likts uz pamatinformācijas pieejamību un publicitāti par visām LaMSF scensībām. • Ieteikumi: • Biežāk un visur pieminot arī C un B kategorijas sacensības • Informācija nepieciešama par visām sacensībām

 10. Q9. Vai, Jūsuprāt, esošais LaMSF zīmols pietiekamā mērā simbolizē motosportu? Lūdzu atzīmējiet savu atbilžu variantu un sniedziet īsu pamatojumu savam vērtējumam. • Nozīmīgākie komentāri: • Logo ir atpazīstams sabiedrībai un ap to saistītām lietām. • Tela mainisa var but tiesi saistita ar atpazistamibas zaudesanu • Šis logo ir pierasts un raksturo LaMSF pasaulē un Latvijā, bet ir sarežģīts. Vajadzētu pilnveidot, vienkāršot, bet saglabājot kaut ko no vecā kodola. • Veiksmīgi atspoguļo senās federācijas tradīcijas, bet ... Galvenie secinājumi un ieteikumi: Esošais logo motosporta sabiedrībai ir atpazīstams un atspoguļo motosporta vērtības, ieteicams to padarīt vienkāršāku un mūsdienīgāku sgalabājot esošos pamatelementus, lai saglabātu vizuālo saikni nodrošinot pēctecību un apazīstamību.

 11. Q10. Vai Jums ir bijusi negatīva pieredze sadarbībā ar LaMSF? Lūdzu īsi aprakstiet situāciju un sniedziet savus ierosinājumus, kas būtu jāveic federācijas darba uzlabošanā, lai šādas situācijas neatkārtotos. Galvenie secinājumi un ieteikumi: Klubi baidās, ka jauns logo var radikāli manīties un būt sliktāks par esošo un jau ierasto logo