Download
kap 05 newtons lover n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kap 05 Newtons lover PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kap 05 Newtons lover

Kap 05 Newtons lover

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kap 05 Newtons lover

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kap 05 Newtons lover

 2. Newtons lover • Summen av ytre krefter lik null=> Ingen hastighetsendring • Summen av ytre krefter er lik masse ganger akselerasjon • Kraft er lik minus motkraft

 3. Netons 2. lov - Komponentform

 4. Turn - Strategi_1 Velg system

 5. Turn - Strategi_2 Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet TGR GG

 6. Turn - Strategi_3 GG = mGg TGR Sett opp gjeldende vektor-ligning GG TGR + GG = 0 TGR - GG = 0 Komponentform

 7. Turn - Strategi_4 Velg system

 8. Turn - Strategi_5 TRC Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet GR TRG=TGR

 9. Turn - Strategi_6 TRC GR = mRg GR TRG=TGR Sett opp gjeldende vektor-ligning TRC + GR + TRG= 0 TRC - GR - TRG = 0 Komponentform

 10. Bilmotor - Strategi_1 Velg system

 11. Bilmotor - Strategi_2 Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet T3 T2 T1

 12. Bilmotor - Strategi_3 T3 T2 Sett opp gjeldende vektor-ligning T1 T3 cos600 - T2 = 0 T3 sin600 - T1 = 0 Komponentform T1 + T2 + T3 = 0

 13. Bilmotor - Strategi_4 Velg system

 14. Bilmotor - Strategi_5 Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet T1 G

 15. Bilmotor - Strategi_6 Sett opp gjeldende vektor-ligning T1 G T1 + G = 0 T1 - G = 0 Komponentform

 16. Skråplan - Strategi_1 Velg system

 17. Skråplan - Strategi_2 Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet K T G

 18. Skråplan - Stategi_3 T K G Sett opp gjeldende vektor-ligning T + G + K = m1a

 19. Skråplan - Strategi_4 Kn Gn K T G T Kp Gp Gn G Dekomponer og sett opp vektor-ligningen på komponent-form Gp = Gsinv Gn = Gcosv Kp = R = uGn T - Gp - Kp = m1a Kn - Gn = 0

 20. Skråplan - Strategi_5 T G G2 Gjenta prosessen med loddet som system G2 - T = m2a

 21. Akselerometer - Strategi_1 Velg system

 22. Akelerometer - Strategi_2 Tegn inn alle ytre krefter som virker på systemet T G

 23. Akselerometer - Strategi_3 T G Sett opp gjeldende vektor-ligning T + G = ma

 24. Akselerometer - Strategi_4 T G Ty = Tcos T Tx = Tsin G G = mg Dekomponer og sett opp vektor-ligningen på komponent-form Tsinβ = ma Tcosβ - mg = 0 ==> a = g tanβ

 25. Friksjon

 26. Friksjon

 27. Sirkel- bevegelse med konstant banefart v1 v1 dv v2 r v2 | v1 | = | v2 | = v dv / v = ds / r = v dt / r a = dv / dt = v2 / r

 28. Sirkel-bevegelse En partikkel beveger seg med konstant banefart v i en sirkel med radius r. Omløpstid T = 2r / v Akselerasjon a = v2 / r = 42r / T2 Sentripetalkraft F = ma = m v2 / r

 29. Konisk pendel Fsinβ = mv2 / r Fcosβ - mg = 0 ==> tan β = v2 / gr

 30. Flat kurve J = mg = mv2 / r ==> v = Sqrt(gr) N - mg = 0

 31. Dosert kurve - Ingen friksjon N sinβ = mv2 / r ==> tanβ = v2 / gr N cosβ - mg = 0

 32. Vertikal sirkel-bevegelse FT - mg = - mv2 / r FB - mg = mv2 / r

 33. END