Download
hrvatski zavod za norme i norme za arhive knji nice i muzeje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrvatski zavod za norme i norme za arhive, knjižnice i muzeje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrvatski zavod za norme i norme za arhive, knjižnice i muzeje

Hrvatski zavod za norme i norme za arhive, knjižnice i muzeje

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hrvatski zavod za norme i norme za arhive, knjižnice i muzeje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hrvatski zavod za norme i norme za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Nenad Nikolić Hrvatski zavod za norme

 2. Normizacija, nazivi i definicije • norma – dokument • normizacija – djelatnost Normirati se mogu: • proizvodi • procesi • usluge

 3. Način donošenja norme • Mjesto stručne rasprave : tehnički odbor • Članovi tehničkog odbora: istaknuti stručnjaci s određenog područja • Način rada tehničkog odbora: dogovaranje, konsenzus • Objava: Hrvatski zavod za norme, HZN Glasilo

 4. Vrste dokumenata u normizaciji • norma • tehnički izvještaj • ostali javno dostupni dokumenti (npr. dogovori s radionica … ) • međunarodne upute (Guide) • nacionalne norme • nacionalni dodaci radni dokumenti nacrt norme prednorma

 5. Životni vijek norme • donošenje, objava • nakon prve objave za 3 godine prva revizija • nakon prve revizije svakih 5 godina nova revizija (teži se prema 4 godine) - potvrdi - nešto se doda ili preradi (amandmani) - odbaci se i povuče

 6. Ciljevi normizacije • čuvanje zdravlja i okoliša (u okviru stupnja tehnološkog razvoja) • prihvatljivi rizik • ograničiti raznolikost (npr. veličina cipela) • spojivost, zamjenljivost • zaštita samog proizvoda od vanjskih utjecaja • uporabljivost proizvoda (da služi svojoj svrsi) • ….

 7. Vrste organizacija za normizaciju • međunarodne (npr. ISO, IEC…) • regionalne (CEN, CENELEC…) • nacionalne (HZN, DIN, BSI, AFNOR ) • Osnovni principi rada: međunarodna suradnja i sporazumijevanje, neutralnost u odnosu na predmet normizacije

 8. Hrvatski zavod za norme • nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske • predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim i regionalnim organizacijama za normizaciju • dostupnost informacija i dokumenata • mjesto dogovora i postizanja nacionalnog konsenzusa

 9. Područja normizacije • osnovne norme • gradnja, graditeljstvo • kemikalije, kemijsko inženjerstvo, prehrambeni proizvodi • strojarstvo • metalni materijali • nemetalni materijali • zdravlje, okoliš i medicinska oprema • prijevoz, rukovanje i pakiranje

 10. Područja normizacije • proizvodi za kućanstvo i slobodno vrijeme • usluge • informacijska tehnologija • telekomunikacije • opća elektrotehnika • elektronika • energetska elektrotehnika

 11. Međunarodni i europski tehnički odbori u području AKM • ISO/TC 46, Information and documentation • ISO/TC 171, Document management application • ISO/JTC 1, Information technology • ISO/TC 37, Terminology and other languague and content resources

 12. Međunarodni i europski tehnički odbori u području AKM • ISO/TC 145, Graphical symbols • ISO/TC 237, Project committee: Exibition terminology • CEN/TC 346, Conservation of cultural property

 13. Tehnički odbori • HZN/TO 46, Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije nova oznaka HZN/TO 550 • HZN/TO Z1, Informacijska tehnologija • HZN/TO 546, Zaštita kulturnog dobra • HZN/TO 145, Grafički simboli • HZN/TO 37, Nazivlje (načela i usklađivanje)

 14. Neke hrvatske norme • HRN ISO 4:19992. izd. pp (hr) TO 46 • Informacije i dokumentacija -- Pravila za skraćivanje riječi u naslovu i naslova publikacija (ISO 4:1997) • Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (ISO 4:1997) • HRN ISO 8:19971. izd. pr (en) TO 46 • Dokumentacija -- Uobličavanje periodičkih publikacija (ISO 8:1977) • Documentation -- Presentation of periodicals (ISO 8:1977)

 15. Neke hrvatske norme • HRN ISO 9:19971. izd. pr (en) TO 46 • Informacije i dokumentacija -- Transliteracija ćiriličnih u latinične znakove za slavenske i neslavenske jezike (ISO 9:1995) • Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages (ISO 9:1995) • HRN ISO 18:20022. izd. pp (hr) TO 46 • Dokumentacija -- Kazalo sadržaja u periodičkim publikacijama (ISO 18:1981) • Documentation -- Contents list of periodicals (ISO 18:1981)

 16. Neke hrvatske norme • HRN ISO 214:20022. izd. pp (hr) TO 46 • Dokumentacija -- Sažeci za publikacije i dokumentaciju (ISO 214:1976) • Documentation -- Abstracts for publications and documentation (ISO 214:1976 HRN ISO 215:20022. izd. pp (hr) TO 46 • Dokumentacija -- Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama (ISO 215:1986) • Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other series (ISO 215:1986)

 17. Neke hrvatske norme • HRN ISO 690:19982. izd. pp (hr) TO 46 • Dokumentacija -- Bibliografske bilješke -- Sadržaj, oblik i struktura (ISO 690:1987) • Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure (ISO 690:1987) • HRN ISO 832:19992. izd. pp (hr) TO 46 • Informacije i dokumentacija -- Bibliografski opis i bibliografske bilješke -- Pravila za skraćivanje bibliografskih izraza (ISO 832:1994) • Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms (ISO 832:1994)

 18. Europski projekti CEN/TC 346 Norme u razvoju • Conservation of cultural property - Main general terms and definitions concerning conservation of cultural property 2010-02 • Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity 2010-02 • Conservation of cultural property - Test methods - Measurement of static contact angle 2010-02 • Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability 2010-02

 19. Europski projekti CEN/TC 346 Norme u razvoju • Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of matt surfaces 2010-02 • prEN 15757 Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induces 2010-02 • prEN 15758 Conservation of cultural property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and of the surfaces of objects 2010-02 • prEN 15759 Conservation of cultural property - Specification and control of indoor environment - Heating of churches 2010-02

 20. Dođite u HZN! www.hzn.hr Hvala!