Download
12 12 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ШЕСТТЕ РАЙОНА ОТ НИВО 2 ЗА ПРОМЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРР РСР НА ЮЗР, КЮСТЕНДИЛ, 12.12.2013 Г.

 2. КАКВО НАЛАГА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗРР И ППЗРР

 3. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗРР И ППЗРР ЦЕЛ РЕФЕРЕНТНИ ТЕМИ През октомври 2013 г. на заседанията на РСР е проведена дискусия и са раздадени възможни референтни теми. Целева група: членовете на РСР • Да се обобщи информацията от експертните становища, коментарите, оценките и мненията на членовете на РСР относно необходимите промени в ЗРР и ППЗРР с цел оптимизиране на ефектите от прилагането им и въздействието им върху развитието на регионите.

 4. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА (1)

 5. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА (2)

 6. ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА – ОБОБЩЕНИЕ

 7. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ПЪРВА ОТ ЗРР „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

 8. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ВТОРА „ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 9. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ВТОРА „а“ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ“

 10. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ТРЕТА „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 11. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (1)

 12. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (2)

 13. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (3)

 14. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“ (4)

 15. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ПЕТА „РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 16. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ПО РЕФЕРЕНТНИТЕ ТЕМИ ГЛАВА ШЕСТА „НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

 17. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЗР“ 02/ 9405406 0884/ 664 543 TValkova@mrrb.government.bg