Download
brochure n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brochure PowerPoint Presentation

Brochure

223 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Brochure

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Brochure By: Dimaluna’s Group

  2. El Grande Beach Resort” Tuklasin ang magagandang tanawin na talagang bibighain ng matang matulin, ang kagandahan ng... El Grande Beach Resort. Ang El Grande Beach Resort ay matatagpuan sa Bayug Island, Hinaplanon, Iligan City. Mabuting araw na bisitahin... Mabuti itong bisitahin tuwing Sabado at Linggo. Tips Para sa Lahat Kung gusto ninyong mag-picnic sa lugar pwede kayong mag-order ng cottage. Kung gusto ninyong mag-laro ng volleyball, available din ang kanilang volleyball court. Available din ang mga sumusunod: *Videoke *Highlight at marami pang iba.May entrance fee na affordable para sa lahat na naghahalagang, P 2.00/tao Transportasyon Paano mapuntahan ang lugar?*Sumakay lang ng pampublikong sasakyan tapos tumawid sa “hanging bridge”. *Sumakay ng trisikad. *Kung gusto mong ma-enjoy ang lahat ng tanawin ng paligid, pwede mo itong lakarin ng ilang metro. Para sa karagdagang impormasyon i-text o tawag lang sa:+6390510875 –TM 09234144244 - SUN