Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hovedprosjekt våren 08 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hovedprosjekt våren 08

Hovedprosjekt våren 08

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hovedprosjekt våren 08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hovedprosjekt våren 08 Varsling av utrykningskjøretøy

 2. Prosjektgruppa • Jan Egil Strand • Thomas Kruksve

 3. Bakgrunnen for Idéen • Ulykker / nesten ulykker • Treig utrykning • Samtaler med forskjellige instanser (ambulanse og politi)

 4. Dagens situasjon

 5. Løsningen på problemet • Utrykningskjøretøy utstyrt med sender • Bilister utstyrt med mottaker • Varsling i.f.a. en lysdiode og en høytaler

 6. Fordeler… • Gir bilister ekstra tid • Roligere bilister • Korter ned utrykningstiden til kjøretøyene • Bedre fremkommelighet

 7. Samarbeidspartner • NORDIC Semiconductor • nRF 9E5 • 433/868MHz • 10dBm max utgangseffekt • Rekkevidde 4-500 meter

 8. Signalet • Retningsstyrt ca 90 grader • Rekkevidde ca 500 meter

 9. Valg av antenne Pisk Dipol Yagi

 10. Dimensjonering

 11. Lengden på elementene Formelen for bølgelengde (m), der C = lysets hastighet i vakuum, og F = Frekvensen • Lengden på Driver elementet = Halv bølgelengde. • Reflektoren skal være 5% lengre enn Driver. • Direktoren skal være 5% kortere enn Driver. • Avstanden mellom Driver og Reflektor = 10 – 25% av bølgelengden. • Avstanden mellom Driver og Direktor = 10 – 50% av bølgelengden.

 12. Vår første antenne • Yagi • 433MHz • Gamma-match tilpasning 50 Ohm

 13. Antenne nr 2. 868Mhz • Beregnede dimensjoner • Driver = 16.6 cm • Reflektor = 17.1 cm • Direktor = 15.3 cm

 14. Måleresultat på 868MHz

 15. Antenne 2, Justert • Fortsatt 868MHz • Reflektor: 17.1 cm • Driveren: 15.3 cm • Direktor: 14.7 cm

 16. Med justert antenne får vi:

 17. Teoretisk strålingsdiagram Forsterkning: 6.77 dBi Front/back: 14.02 dB

 18. Antennelab

 19. Testresultater TeoretiskJustert Forsterkning: ca 6 dBi Front / back: 3 dB Forsterkning: ca 6.5 dBi Front / back: 6 dB

 20. Programmering… • nRF 9E5 • µVision • MCU • 4KByte Ram

 21. Hjemmeside…http://www.hekta.org/~hpet0801/

 22. TAKK FOR OSS!