1 / 12

SOCIAL MEDIA & KERK moeten we dat allemaal maar leuk vinden?

SOCIAL MEDIA & KERK moeten we dat allemaal maar leuk vinden?. EVEN VOORSTELLEN…. En wie ben jij? Je papieren Twitterbio Max 160 tekens Twee minuten  Delen. STELLINGNAME wat vinden we ervan? ‘ Like ’ of ‘No like ’?. Social Media is voor jongeren Online contacten zijn minder ‘echt’.

heman
Télécharger la présentation

SOCIAL MEDIA & KERK moeten we dat allemaal maar leuk vinden?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOCIAL MEDIA & KERK moeten we dat allemaal maar leuk vinden?

 2. EVEN VOORSTELLEN… • En wie ben jij? • Je papieren Twitterbio • Max 160 tekens • Twee minuten  Delen

 3. STELLINGNAME wat vinden we ervan? ‘Like’ of ‘No like’? Social Media is voor jongeren Online contacten zijn minder ‘echt’. Social Media is een ‘hype’. Volwassenen tussen 40 en 79 jaar vormen met 56% van de totale populatie een meerderheid op social media.(15 t/m 19 jaar: 7%, 20 t/m 39 jaar: 32%, 80 jaar en ouder: 5%) 1 op de 5 relaties start via online dating. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Lexa.nl. Online dating is een van de beste manieren om andere singles te ontmoeten. Socialnetworking is een gewoonte geworden. Zo blijkt uit onderzoek. De onderzoekers merken op dat Facebook voor 85% van de respondenten een onderdeel uitmaakt van de dagelijkse routine.

 4. KANSEN VOOR KERKEN wat is er mogelijk, wat denk je zelf? VEEL KERKEN MAKEN AL DANKBAAR GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA… veelal door de media een plek te geven in de vieringen ? ?

 5. WELKE PLATFORMEN? welke zijn er en waar hebben kerken wat aan? < Hyvesbezoek kelderde in 2012: gehalveerd ten opzichte van 2011.3e in dagelijks gebruik (20%). < Sinds juli 2011 groter dan Hyves. Ook tijdsbesteding Is langer. Grootste in dagelijks gebruik (66%). < Elke 2,5 dag worden er 1 miljard tweets verstuurd. Gestage groei. Tweede in dagelijks gebruik (50%). < Veel leden. Gestage groei. Laatste in dagelijks gebruik (10%). ? ?

 6. WELKE BLIJVEN OVER? waar hebben kerken wat aan? Facebook & Twitter: vanwege gebruik & doelgroep Facebook: dorpsplein > zijn waar de mensen zijn Twitter: koffieautomaat > zijn waar de professionals zijn ? ?

 7. WAT DOET MIJNKERK.NL hoe gebruiken we social media bij mijnkerk.nl? FB TW NIEUW WEBSITE MIJNKERK.NL VIER UITGANGSPUNTEN • Ervaren • Houvast • Genieten • Erkenning • Delen/beeld/woord/muziek/rituelen • Uitnodigen/vragen stellen • Aansprekende content/wellness voor de ziel • Persoonlijke reactie ? ?

 8. VOORBEELDEN hoe pakken we het aan? Voorbeeldblogje:Wanneer heb jij onlangs geglimlacht? Waarom moet jij glimlachen? Glimlachen is heerlijk; het is een lach van binnenuit, een lach van de ziel. Deze foto zwerft al een tijdje over het net. Deze vogels vliegen zoals altijd, alleen de fotograaf heeft ze gevangen in een moment. In onze ogen vormen ze een glimlach. De gelovige blik ziet er zelfs een glimlach van God in. Ik ook :-)  Kaarsjes bij mij thuis. Voor Saskia, Miriam, Nel, Willie, Adrie, Jany, Tietsje en Ettje. • Maar ook: • Cocreatie/crowdsourcing • User generated content • Beweging tussen online en offline • Delen/beeld/woord/muziek/rituelen • Uitnodigen/vragen stellen • Persoonlijke reactie • Aansprekende content/wellness voor de ziel

 9. EN UW GEMEENTE? welke mogelijkheden hebben/zien/willen we? WAT DENKEN JULLIE ZELF? Op welke vlakken kan social media van toegevoegde waarde zijn? • ALGEMEEN (TECHNIEK) • Gratis WiFi in kerk • Moedig aan: bedenk een hasthtag (bijv. #hetisweerkerk) • Zorg dat de onder-delen van de dienst (maar ook van de website/kerk/etc) eenvoudig te delen zijn: QR codes/ FourSquare /IntergatieSocial Media op website. • LITURGIE/EREDIENST • Crowdsourcing (laat gemeenteleden zelf de liturgie voor a.s. zondag samenstellen. Geef alleen een thema op). • Deel je gedachten rond preek/overweging van te voren op twitter/ facebook. Vraag reacties • ALGEMEEN (INHOUD) • Wees mededeelzaam: deel, deel, deel. • Wees geëngageerd: reageer constructief op actualiteit (top2000).

 10. NOG EVEN OEFENEN… spelen met vier voorbeelden 1 2 • #SIXWORDSTORY • "hij twijfelde. Geld of zijn leven" #sixwordstory@kluun • Na de dood is niemand nog atheïst #sixwordstory @ErwinLief • Zoenen liet even op zich wachten#sixwordstory @harmkeh A 3 “De Bijbel wordt wel eens gebruikt zoals een dronkenlap een lantaren-paal gebruikt: ter ondersteuning en niet ter verlichting.” “Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannnemen”. B

 11. LEESVOER EN NOG WAT Gratis te downloaden of te koop… GRATISDOWN-LOADS TE KOOP WAAR VIND/BESTEL IK DAT? WAAR LEES IK ALLES TERUG? > Stuur een mailbericht aan missionair@pkn.nl en stuur ik deze powerpoint en de relevante links door.

 12. SOCIAL MEDIA & KERK moeten we dat allemaal maar leuk vinden? EN?

More Related