Download
bio quant n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIO QUANT PowerPoint Presentation

BIO QUANT

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BIO QUANT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOQUANT Základní informace o přístroji, jeho funkčnosti a důvodech pozitivního přínosu pro lidský organizmus

 2. Co je BIOquant? • Laser, monochromatické, koherentní světlo • Světlo pro život • Vlnová délka: 650nm • Intenzita, výkon: 3, 4, 5mW (Používá se stejný výkon a délka ozařování jako při nitrožilním ozařování, které bylo testováno a byly ověřeny jejich účinky. Viz například Klinické studie z Německa a Ruska)

 3. Komu zejména je BIOquant určen? 1. Lidem trpícím srdečně-cévními nemocemi • náchylní k infarktu • po infarktu • po srdeční mrtvici • trpící trombózou • trpící vysokým krevním tlakem 2. Diabetikům 3. Lidem majícím problémy s mikrocirkulací 4. Lidem, kteří žijí ve stresech 5. Sportovcům, lidem s vysokými nároky na fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost Věková hranice pro používání: nad 15 let bez omezení

 4. Jak BIOquant funguje? Způsob aplikace: nosní dutina Proč právě nosní dutina? Nosní dutina je bohatě prokrvena, tudy se dostávají monochromatické fotony (laserové paprsky) do krve. Co se děje s krví? • Rozpouštějí se tuky hned při prvním použití. Tím se krev zbavuje nežádoucích tuků a odstraňují se i nánosy na stěnách cév, stejně jako v podkožních tkáních. • Rozpouštějí se krystaly špatného cholesterolu (LDL) už po měsíci aplikací. • Upravuje se stav červených krvinek, které se zbavují nežádoucích obalů a oddělují se od sebe. • Červené krvinky přijímají více kyslíku, který roznášejí do všech tkání. • Zlepšuje sa elasticita červených krvinek.

 5. Proč je krev tak důležitá? Krevní oběhový systém se skládá ze srdce a cév. Krev po celém těle rozvádí kyslík a živiny a naopak z těla odváfí oxid uhličitý a odpadové látky. Krev samotná se skládá z mnoha látek, z nichž z našeho úhlu pohledu hrají největší roli červené krvinky (erytrocyty) a enzymy.

 6. Jak BIOquant ovlivňuje krev? KREV ↓ Červené krvinky: odděluje Bílé krvinky: stimuluje Tuky: rozpouští Cholesterol LDL: rozpouští

 7. Červené krvinky před a po terapii PŘED POUŽITÍM BIOquantu Červené krvinky jsou ve shlucích. ↓↓ Proč? • Špatná životospráva (vysoká konzumace tuků, cukrů, alkoholu, ap.) • Hustá krev (vysoká viskozita krve) • Kouření • Nedostatek spánku............. ↓↓ Následek • Snížené množství kyslíku v těle, zvýšené množství tuků, cukrů, cholesterolu v krvi. Následný vznik srdečně-cévních onemocnění, jako vysoký tlak, cukrovka, infarkty, trombózy..... PO POUŽITÍ BIOquantu Červené krvinky jsou oddělené a okysličené ↓↓ Co se stalo? • Rozpustily se tuky obalující červené krvinky • Červené krvinky začínají fungovat • Zvýšilo se množství kyslíku v krvi ↓↓ Následek • Upravení krve, zlepšení její funkce • Okysličení všech tkání, buněk, orgánů v celém lidském těle

 8. Srdečně-cévní soustava Cirkulující krev roznáší živiny a kyslík do celého těla. Problémy vznikají, když srdce ztrácí sílu, rytmus, anebo když se naruší volný průtok krve cévami. Jaké hlavní zdravotní problémy hrozí? • Vysoký krevní tlak • Angina Pectoris • Onemocnění věncovitých tepen • Křečové žíly • Trombózy • Snížená funkčnost mozku Léčba a prevence: • Zdravý životní styl • BIOquant • Léky a vitamíny

 9. Srdečně-cévní soustava 1. Vysoký krevní tlak Příčiny vzniku: • Způsob života (strava bohatá na tuky, sůl, cholesterol, nadváha, stres, nadměrná konzumace alkoholu, kouření) • Genetické faktory • Věk Léčba: • Nutriční léčba • Léčba léky • Léčba BIOquantem Jak to BIOquant ovlivňuje? • Rozpouští tuky a cholesterol • Vyživuje tělo • Okysličuje tělo • Odstraňuje letité nánosy v cévách • Obnovuje plnou funkčnost červených krvinek a krevních enzymů

 10. Srdečně-cévní soustava 2. Angina Pectoris Co je to za chorobu? Bolest na hrudníku, která vzniká z nedostatečného přísunu kyslíku do srdečního svalu. Příčiny vzniku: • Povlak na stěnách cév, který omedzuje přísun kyslíku → věncovité tepny jsou příliš úzké • Důvod vzniku: kouření, konzumace tuků, alkoholu, nadměrná hmotnost, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, cukrovka. Léčba: • Nutriční léčba • Léčba léky • Léčba BIOquantem Jak to BIOquant ovlivňuje? • Rozpouští usazený povlak na stěnách cév • Přináší více kyslíku srdečnímu svalu

 11. Srdečně-cévní soustava 3. Nemoc věnčitých tepen Co je to za chorobu? Věnčité tepny jsou zúženy a proto je omezen přítok krve do srdce. Srdce se snaží získat kyslík vyšší námahou, což způsobuje bolesti na hrudníku, či dokonce srdeční infarkt Příčiny vzniku: • Věnčité tepny jsou již příliš úzké → omezený přísun kyslíku. • Co vznik negativně ovlivňuje: kouření, nadměrná konzumace tuků, nadměrný přísun cholesterolu, alkoholu, mastných kyselin, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, cukrovka Léčba: • Nutriční léčba • Medikamentózní léčba • Léčba BIOquantem Jak chorobu ovlivňuje BIOquant? Přináší více kyslíku srdečnímu svalu, obnovuje plnou mikrocirkulaci.

 12. Srdečně-cévní soustava 4. Křečové žíly Co je to za chorobu? Naplněné a přeplněné žíly na dolních končetinách Příčiny vzniku: • Nadměrná hmotnost • Nedostatok pohybu • Sedavé zaměstnání • Nedostatečná mikrocirkulace • Špatná funkce cévních chlopní Léčba: • Nutriční léčba, cvičení • Operace • Léčba BIOquantem Jak BIOquant ovlivňuje? Zlepšuje mikrocirkulaci a okysličování, odbourává usazeniny a nánosy na vnitřních stěnách cév, zmírňuje chorobu

 13. Mozek a nervová soustava Mozek a síť nervů, která prochází celým tělem. Které choroby hrozí? • Bolest hlavy a migréna • Poruchy paměti • Demence • Skleróza Multiplex • Mrtvice

 14. Mozek a nervová soustava 1. Bolesti hlavy a migréna Příčiny vzniku: • Genetické faktory • Stres • Nedostatok hořčíku • Nedostatečné okysličení mozku • Jiné faktory Léčba: • Odpočinek, pohyb na čerstvém vzduchu • Léčba BIOquantem Jak může BIOquant pomoci? Okysličuje mozek a tkáně celého těla. Aktivně obnovuje mikrocirkulaci a uvolňuje cévy tím, že je zbavuje vnitřních nánosů a usazenin. Zlepšuje se průtok krve, upravuje se krevní tlak.

 15. Mozek a nervová soustava 2. Poruchy paměti Důvody vzniku: • Běžné stárnutí: poruchy paměti přicházejí zcela přirozeně s rostoucím věkem, počínají se objevovat někdy již od 35. až 40. roku věku lidí. • Poruchy paměti z důvodů mozkových poruch. V závislosti na druhu a přesné příčině může BIOquant výrazně pomoci. Léčba: • Nutriční léčba • BIOquant Jak BIOquant chorobu ovlivňuje? Pozitivně ovlivňuje mozek a jeho zásobování kyslíkem, výrazným zlepšením mikrocirkulace, odbouráváním nánosů z vnitřních stěn cév, zlepšuje průtok krve cévami a tím i zkvalitňuje přísun kyslíku a přispívá k obnově poškozených (ne však již mrtvých) buněk.

 16. Mozek a nervová soustava 3. Demence Příčiny vzniku: • Rizikové faktory: mrtvice, vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, zanášení a ucpávání cév, zcela nedostatečný přísun kyslíku. • Dlouhodobý alkoholizmus • Věk • Genetické faktory a předpoklady Jak BIOquant ovlivňuje chorobu? Pokud dochází k demencím z důvodu opakujících se mrtvic, pomáhá BIOquant obnovovat poškozené buňky, zajišťuje výrazně lepší okysličování a mikrocirkulaci. Pokud jsou buňky již odumřelé, jde o poškození trvalé a zde již nepomůže ani BIOquant, ani jakýkoliv jiný typ léčby.

 17. Mozek a nervová soustava 4. Skleróza Multiplex Co je to za chorobu? Nervy v mozku a míše se postupně poškozují a přestávají plnit svoji funkci. Jak BIOquant chorobu ovlivňuje? Zpomaluje rozšiřování poškození tkání a buněk, obnovuje mikrocirkulaci, zajišťuje zlepšené okysličování mozkových tkání, odstraňuje nánosy a usazeniny ve vnitřních cévách.

 18. Mozek a nervová soustava 5. Mozková mrtvice Co je to za chorobu? Poškození mozkových buněk způsobené špatnou mikrocirkulací, nedostatečným okysličováním mozkových tkání, případně přerušení přítoku krve do mozku. Problém vzniká zablokováním cév, případně protržením cévy. Příčiny vzniku: • Špatné životní a stravovací návyky – stres, kouření, nadměrná konzumace tuků a cholesterolu, alkohol, obezita, ap.) • Cukrovka • Vysoký krevní tlak Jak může BIOquant pomoci: • Aktivně snižuje riziko vzniku mozkové mrtvice, rozpouští tuky v krvi a nánosy usazenin uvnitř cév. • Po mozkové mrtvici aktivně obnovuje poškozené (nikoliv ale již odumřelé) mozkové tkáně a buňky.

 19. Dosud realizované Klinické studie na téma Laserové nízkovýkonové ozařování krve • Klinická studie - Pekingská Univerzita • Klinická studie – Německo, Weber • Klinická studie – Arménie, Gasparyan • Klinická studie – Itálie, sportovní medicína • Klinická studie – Diabetes Mellitus a Dislipidemie • Klinická studie – Skleroza Multiplex • Klinická studie – Slovensko Kompletní Klinické studie jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách www.bioquant.cz Klinické studie s BIOquantem v České a Slovenské Republice jsou připravovány, o výsledcích budeme informovat po jejich dokončení.

 20. 1. Klinická studie - Pekingská Univerzita Výzkum probíhal pomocí SPECTometru před a po použití BIOquantu: • Mozek a jeho prokrvení, funkce mozku • Migréna Nahoře stav před aplikací, dole stav po aplikaci. Ohniska po ozáření krve nízkovýkonovým laserem se zmenšovala, až zcela zmizela. Zlepšilo se prokrvení a okysličování mozku. Na snímcích pacienti po několikanásobných infarktech. Po ozáření se ohniska zmenšila, některá zcela zmizela.

 21. 2. Klinická studie – Německo, Weber Metoda: Intravazální ozařování krve laserem Cíl: Léčba chronického a metabolického onemocnění a diabetu mellitus. Výsledky: Téměř všichni pacienti zaznamenali celkovou stabilizaci, energizaci a další pozitívní účinky na chronická onemocnění, diabetes mellitus, poruchy lipidního metabolizmu a jiné různé nemoce.

 22. 3. Klinická studie – Arménie, Gasparyan Metoda: Intravazální ozařování krve laserem Cíl: Posílení imunitního systému Výsledek: Posílení specifická i nespecifická

 23. Porovnání metod čištění krve

 24. BIOquant v České Republice Děkujeme za pozornost.  • BIOquant má veškeré certifikáty a licence pro prodej a používání v Evropské Unii a v České Republice • Zahájení prodeje od 01.01.2009 • Výhradní dovoz do ČR, distribuce, prodej, servis: Way 4U s.r.o. • kontakty: email: info@bioquant.cz, bioquant@way4u.cz, telefon: 737 802 187, internet: www.bioquant.cz • Buduje se síť Referenčních a aplikačních center BIOquant ve větších městech České Republiky. Zde lze také BIOquant zakoupit, ale je možné i jen docházet na terapie bez nutnosti zakoupení přístroje domů.