1 / 25

Præsten som den gode underviser

Præsten som den gode underviser. Relationel klasseledelse August 2009. Ordet. bolig. kød. mødested. mødested. Præstens virkelighed som underviser. High Five øvelse. Præstens virkelighed som underviser. Hvad er de største udfordringer ved at have konfirmander?.

idalia
Télécharger la présentation

Præsten som den gode underviser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Præsten som den gode underviser Relationel klasseledelse August 2009 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 2. Ordet bolig kød mødested Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 3. mødested Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 4. Præstens virkelighed som underviser High Five øvelse Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 5. Præstens virkelighed som underviser Hvad er de største udfordringer ved at have konfirmander? Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 6. Præstens virkelighed som underviser Hvad er det bedste ved at have konfirmander? Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 7. Præstens virkelighed som underviser Hvilket spørgsmål var sværest at besvare ? Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 8. Præstensom den gode underviser • Klasseledelse • Skabe positivt klima • Præstens ansvar • Egen indgang, tilgang og udgang • Obs på konfirmanders tilgang Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 9. Konfirmanders motivation • Fra forskningsprojektet: ”Mere end blot forberedelsen til en fest ”, m. konfirmander 2007-08 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 10. Konfirmanders motivation • eget valg ”Jeg har selv valgt det – det betyder noget, at jeg selv har valgt det, at mine forældre giver mig det valg, at det kan jeg selv vælge… De første gange var jeg i tvivl – jeg er meget skeptisk, det er jeg opdraget til, men ved at jeg har gået til præst, er jeg blevet mere åben” • ”Jeg vil selv bestemme – lige i starten ville jeg ikke helt – så jeg kom ikke i starten, men så ville jeg gerne prøve.. Det er vigtigt at det er mit eget valg – ellers ville det ikke være så fedt. Jeg vil gerne konfirmeres… for at lære noget mere om det med Gud, så tror jeg lidt mere” • Fra forskningsprojektet: ”Mere end blot forberedelsen til en fest ”, m. konfirmander 2007-08 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 11. Konfirmanders motivation 2. Jeg tror på Gud • ”Det er en del af det at være kristen, at man skal finde ud af , hvad man tror på. Man behøver ikke at tro på det hele, men hvis jeg nu slet ikke troede på det, ville jeg jo ikke konfirmeres.” • Også selv om mine kammerater ikke skulle konfirmeres, så ville jeg gå til præst. Jeg tror på Gud og det vil jeg gerne … hvad hedder det.. bekræfte. Festen er bare en bonus oven i!” • Fra forskningsprojektet: ”Mere end blot forberedelsen til en fest ”, m. konfirmander 2007-08 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 12. Konfirmanders motivation 3. Tradition • ”Jeg vil konfirmeres.. Det er en tradition i min familie og jeg vil ikke skille mig ud ” • ”Det er en tradition i min familie, alle er blevet konfirmeret helt langt tilbage, men det er klart mit eget valg, at jeg vil følge den tradition.” • ”Det er en tradition, …de fleste gør det.. Der er ikke noget at fejre ved nonfirmation, men jeg tror ikke på det.” Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 13. Konfirmanders motivation 4. Festen og gaverne • ”Troen på Gud er det første… fest og gaverne er lige bagefter!” • ”Jeg synes, det er sejt at kunne sige, jeg er blevet konfirmeret – jeg glæder mig meget – især alt det der ”festlir”... det er så hyggeligt… takketale, bordplan, fællesskab med ens venner!” • ”Det er måske egoistisk at sige, at man gør det for gavernes skyld, men det at gå til præst er ikke det fedeste i verden. Vi er jo ligesom for trætte og blanke, og præsterne forsøger bare at lære os noget, vi ikke gider at lære” Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 14. Konfirmanders forventninger - en høj grad af forventning • Fra forskningsprojektet: ”Mere end blot forberedelsen til en fest ”, m. konfirmander 2007-08 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 15. Konfirmanders forventninger • 8 % gruppen (flest drenge) • Ingen positive forventninger • Regner ikke med at det vil give dem noget • ”det er bare noget der skal overstås” • ”Det er som en vandring igennem ørkenen med en masse fatamorganaer, der bare falder til jorden.” Fra forskningsprojektet: ”Mere end blot forberedelsen til en fest ”, m. konfirmander 2007-08 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 16. Præstensom den gode underviser • Klasseledelse • Skabe positivt klima • Etablere arbejdsro • Motivere arbejdsindsats • Ikke acceptere ”Ikke-deltagelse” • Tilpasse ledelse( vurdere/ træffe beslutning + intuition) Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 17. Præsten som underviser + Kontrol autoritær autorativ - varme + varme forsømmende eftergivende - Kontrol Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 18. Relationer: en del af klasseledelse • Relation: indstilling til / opfattelse af andre • Etablere gode relationer • Tillidsforhold • At blive set – ikke overset • Konfirmander er subjekter og ikke objekter for undervisningen Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 19. Relationer: en del af klasseledelse • ”et møde ml. mennesker, der er fælles om dåben og den kristne tro” • fra Fagbeskrivelse og vejledning til konf. forberedelsen, TPC • ikke kun formidling af kundskab • Gode relationer – mindre adfærdsproblemer i undervisningen • invester i relationsopbyggende tiltag Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 20. Konfirmanders forventninger • Få gode oplevelser sammen • ”Det er hyggeligt at der bliver sat te frem i pausen, det er faktisk vigtigt, for det samler os på en anden måde end når vi går til Brugsen eller går i kantinen i pausen i skolen.” • Jeg havde ikke så store forventninger til undervisningen, jeg er jo ikke så interesseret i det, men det er okay, når ens venner også er med… ellers ville det være tortur!” Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 21. Relationsopbyggende tiltag : Hvilke relationsopbyggende tiltag kan man ”investere i” ? Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 22. Relationsopbyggende tiltag : Hvilke relationsopbyggende tiltag kan man ”investere i” ? Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 23. At være ”i position” • Er i kontakt – kan snakke med konfirmanden • Kan stille krav • konfirmanden oplever at man kan komme til præsten og snakke/være i kontakt • Ingen fast opskrift Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 24. At være ”i position” • At værdsætte konfirmandens virkelighed, interesser og værdier • Spørg ind til hverdagens småting + troen og tvivlen • At være nærværende og tilstede • Vær obs på non-verbal kommunikation • Vis at man ”gider” konfirmanden og deres livsvandring • Humor • En afstandsnedbryder – både fagligt og relationelt • Nordahl, 2005 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

 25. At være ”i position” som den gode underviser • Spille sig selv på banen • ”medvandrer” fremfor teologisk ekspert • Gennem ledelsesstil skabe et positivt ”oplevelses/lærings/erfaringsrum” • Lade sig inspirere af andre og tænke selv • ”stedse at danne og dueliggøre sig” • Præsteløftet Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

More Related