Download
hist ria del prat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Història del Prat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Història del Prat

Història del Prat

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Història del Prat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Història del Prat capítol 1 : aigua Capítol 2: terra Capítol 3: herba - Què passava al món: romans David Roibas ,Junior Rosario, Axel Gijón

 2. Capítol 1: Aigua , només aigua Fa uns 2.300 anys tot ara aigua .El riu encara no havia format el Delta.

 3. Imatge

 4. Capítol 2: Terra • Ja havia arribat la terra. • El riu Llobregat arrossegava materials com per exemple , pedres , sorra i mes ,fins a la desembocadura i va anar omplint aquest mar poc a poc. • El delta comença a créixer. • Durant el temps els terrenys no permetien la vida de les persones perquè eren tots pantanosos, perillosos i inhabitables , només eren animals com per exemples : insectes , cocodrils i altres criatures .

 5. Imatge

 6. Capítol: 3 Herba • En el any 1158 ja començava a créixer l’herba pel Delta , al seu nom era Prat de la Llanera . • Alguns pastors ja anaven a pasturar aquestes terres, venien d’alguns pobles propers : Sant Boi , Viladecans , Castelldefels. Al Delta anaven de visita per les ovelles que no es podien quedar-se definitivament perquè aquestes terres eren perilloses , no havia comunicació , el riu era molt traïdor i els insectes transmetien moltes malalties perquè vivien en les aigües estancades.

 7. Imatge

 8. Que va pasar al món: Roma -L’economia i la societat romanes • El poder de Roma es basaba en l’agricultura i el comerç. • A la Tarraconense van introduir la vinya i van poder potenciar l’olivera perquè crees molt bona riquesa però s’exportaven a la gran capital a Roma i altres indrets de l’imperi . • Per a dirigir tota aquesta estructura els romans van anomenar un governador i a cada província un llegat i a cada ciutat un senat , per damunt de tot el senat van anomenar un emperador com si fos el deu de un gran imperi .

 9. Primer imperador roma : August

 10. La Religió Romana • Els romans practicaven 2 religions , la oficial que es van copiar dels grecs , la segona religió eren lars que eren deus que protegien a tota la família que estava a casa. • Durant molt de temps els emperadors romans van perseguir als cristians i quan els capturaven les enviaven al circ. • Constantí va fer que el cristianisme fos la religió oficial de Roma.

 11. Altar del deu Lars

 12. La Reconstrucció del país • Els Romans es van adaptar a les seves necessitats on es van instal·lar (Italia). • Les ciutats es van desenvolupar-se en un campament militar i van traçar les vies amb molta precisió i van aprofitar els camins antics. • Catalunya destaca per la seva ciutat ( Tàrraco ) que podia ser una petita ciutat de Roma i altres ciutats : Barcino , Dertosa i Llerda. • La península Ibèrica va ser la Via Augusta ( des de Cadis fins a Roma ).

 13. L’organització administrativa • A mes de ser bons constructors d’obres d'infrastructura , cal recordar que els romans son magnífics administradors. • Cobraven impostos i feien servir els diners recaptats per a construir més vies , aixecar monuments , millorar les condicions de vida a les ciutats , etc. • Les ciutats romanes s’acostumaven a les comoditats que oferien , com les diversions a les termes o a l’amfiteatre , i que adoptessin el Llatí i el Dret civil Romà com a propis . • Per governar més de prop la Península Ibèrica , els romans van dividir-la en tres províncies: la Tarraconense , la Bètica i a la Lusitània.

 14. Imatge

 15. Història del Prat capítol 4 : primers pobladors Capítol 5: neix el poble del Prat Capítol 6: regadiu Què passava al món: del segle XIII al segle XIX Bryan Ortiz, Joel Gonzàlez

 16. Quan els primers pobladors van arribar al Prat encara hi havien perills: un riu que es podia desbordar, mosquits contagiosos i males comunicacions amb Barcelona. Per poder anar a vendre les collites i el ramat a Barcelona havien de passar amb una barcassa creuant el riu. Com veien que el riu es desbordava van fer un marge amb terra i van plantar arbres per donar-li resistència. Capítol 4 - ELS PRIMERS POBLADORS

 17. Tot va començar a la Plaça de la Vila quan van muntar una petita carnisseria, el masover Bernat Gual.I la gent va començar a posar negocis al voltant: ferreteria, barberia,etc.. Al voltant dels negocis van començar a construir negocis com l'església, cementiri i la fonda. Capítol 5 - NEIX EL POBLE DEL PRAT

 18. Fins al 1.860 les terres del Prat eres de secà es a dir (que no es regaven si no plovia) Al veure que tenien mala collita i pocs beneficis, van inventar una manera de regar sense que plogui. Amb els canals portaven aigua per uns tubs per regar els camps. Capítol 6 - ARRIBA EL REGADIU

 19. Les terres que pertanyien a institucions religioses benèfiques, se les van treure perquè les van comprar burgesos de Barcelona: Ferran Puig, Manuel Bertrand o Jaume Casanova. BURGESOS DEL PRAT

 20. Primer va passar el Renaixement, que va posar fi a l'Edat Mitjana. També es de destacar el descobriment d'Amèrica, al segle XV. La invenció de la impremta es va donar durant el Renaixement. Al segle XIX va succeir la Revolució Industrial, que va donar a les ciutats l'aspecte modern que avui tenen i va crear l'estil de vida actual. Que va passar al món del segle XIII fins al segle XIX

 21. Història del Prat capítol 7 : comunicacions Capítol 8: indústria - Què passava a Espanya: la república, la guerra, la dictadura Josep Carranza i David Vigil

 22. INDEX • CONSTRUCCIONS AL PRAT • PROXIM PONT • ARRIBA LA INDUSTRIA • INDUSTRIA AL PRAT • LAS NOVES FABRIQUES AL PRAT • QUE PASSA AL MON QUAN AL PRAT ARRIBA L'INDUSTRIA • LA DICTADURA DE FRANCO

 23. COMUNICACIONS AL PRAT Un ric de Barcelona va construir un pont a l’any 1.873. Aquest pont creua el Prat amb Barcelona sobre el Llobregat. El Prat deixa de estar aïllat

 24. PRÒXIM PONT Va ser el segon pont i aquest pont no era per a què creuessin els cotxes sinó per a què passi el ferrocarril. El van construir a l'any 1.881. Així dons el Prat ja estava connectat amb el seu entorn.

 25. ARRIBA LA INDÚSTRIA • Les 4 raons dels empresaris per industrialitzar el Prat van ser per l’aigua del riu, per l’espai, els camps, el ferrocarril i l’última: mà d’obra suficient i barata

 26. INDÚSTRIA AL PRAT • Les indústries aquestes fàbriques es dedicaven a la producció de paper encara hi ha xemeneies al Prat actual

 27. LAS NOVES FÀBRIQUES AL PRAT L'any 1.917 s'instal·la paperera espanyola i el 1926 la seda de Barcelona Al 1930 mes de 1000 persones treballen en elles i viuen als barris construïts per les pròpies indústries ( salaris segurs, menys hores, treball a cobert

 28. QUE PASSAVA ALMÓN La segona república i la guerra civil. Durant el segle XX a Espanya va haver una guerra i una dictadura militar.

 29. La dictadura de Franco Durant aquest període España va deixar de ser un país democràtic . Les persones que s'oposaven al franquisme eren perseguides i empresonades i moltes van haver d'exiliar-se fora d'Espanya o lluitar en la clandestinitat

 30. Capítol 9 – la guerra civil Capítol 10 – l’aviació Què passava al món: 2ª guerra mundial Christian Kohtchiev MariscalDaniel Agudo Fernandez Història del Prat

 31. Capítol 9 - Arriba la guerra • Des del 1.936 fins al 1.939 la guerra civil espanyola va frenar l’agricultura i l'industrial proteiques. L’església del Prat va ser destruïda, el camp d’aviació va ser bombardejat i els ponts que arribaven a l’altre costat del riu van ser dinamitats. • En acabar la guerra a la dècada dels 40 la vida va continuar sent molt difícil per falta de roba, calçat i manca d’aliments.

 32. Capítol 10 - L’aviació • Als principis de segle al Prat s’havien instal·lat diferents aeròdroms amb hangars i pistes d’aterratge. • Al 1943 es vol construir l’aeroport internacional de Barcelona al delta del Prat. • Per a fer l’aeroport s’aprofita l’espai dels aeròdroms i s’expropien moltes terres dedicades a l’agricultura.

 33. Què passava al món: La Segona Guerra Mundial • La segona guerra mundial va durar des del 1939 fins al 1945. • La segona guerra mundial comença quan Hitler el màxim dirigent dels nazis crea un nou imperi germànic, Hitler i el seu exercit envaeix els països veïns i persegueixen a homes i dones que considera inferiors perquè no son alemanys. • Hitler i el seu exercit va matar milions de jueus.

 34. Bombardejos a Hiroshima i Nagasaki • A la segona guerra mundial es van tirar 2 bombes atòmiques, una va ser a la ciutat de Hiroshima i l'altre a la ciutat de Nagasaki, totes dues al Japó.Van ser tirades pels Americans pel president Harry Truman el 6 i 9 d'agost del 1945

 35. Capítol 11 – els anys 50 Capítol 12 – fort augment de població Què va passar al món – la guerra freda Dennis Tena Ivan Sarria Historia del Prat

 36. Capítol 11: Els anys 50 • Desprès de la segona guerra mundial en el Prat augmenta la producció de productes agrícoles, l'exportació dels productes i per tant també augmenten els beneficis dels propietaris de manera que això fa que les condicions de vida dels treballadors i les seves famílies també augmentin

 37. Els anys 50 (2) • L’avicultor Josep Colomines, impulsa la raça oficial de pollastres del Prat de Llobregat (El gall pota blava) i gràcies a això en Josep guanya diversos premis internacionals.

 38. Imatges dels anys 50 • Un cotxe dels anys 50

 39. Imatges dels anys 50 • El gall pota blava

 40. Capítols 12 - Fort Augment de població • S'instal·len noves indústries que ocupen grans • terrenys de les produccions agrícoles, gràcies • a aquestes indústries gent de tota España, • especialment Andalusia emigren a Catalunya • en busca de treball.

 41. Fort augment de la població • Arriba gent de barraques des de Barcelona per ocupar el barri de Sant Cosme. • Els habitants del Prat van augmenten de manera exagerada. • 1950=10401 habitants • 1970=36636 habitants • 1975=51058 habitants

 42. Imatges del Fort augment de la població • D'on emigra la gent

 43. Imatges del Fort augment de la població

 44. Què passa al món - Guerra freda • Hi havia una guerra freda entre l'URSS i els Estats Units. Després de la segona guerra mundial (1945) la guerra comença. La guerra freda va començar l'any (1947) després de molta tensió política entre un bloc i altre.

 45. Que es una guerra freda? • Una guerra freda es una guerra en la que no arriba a haver conflictes, dispars, ni accions de guerra calent.