Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 PowerPoint Presentation
Download Presentation
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 75 Brojite stvarno stanje 950 = ∑18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Brojite stvarno stanje

  2. Idealan slučaj = 14 + 16 1348 323 Brojite stvarno stanje 1348 Uveravate se u stanje 1025 16 ≥ 17 Brojite stvarno stanje 1025 = 17.1 + 17.2 75 950 = ∑18 50 50 50 50

  3. Najgori slučaj Dobili ste više (ili manje) listića od broja birača 1357 = 14 + 16 325 Ima naknadno upisanih birača sa sudskim rešenjem na listi 1348 + 2 naknadno up. = 1350 Neki glasači nisu ubacili listić u kutiju 1032 16 ≥ 17 1025 = 17.1 + 17.2 75 950 = ∑18 50 50 50 50