23–25 maj Skånes Matfestival i Brösarp - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
23–25 maj Skånes Matfestival i Brösarp PowerPoint Presentation
Download Presentation
23–25 maj Skånes Matfestival i Brösarp

play fullscreen
1 / 16
23–25 maj Skånes Matfestival i Brösarp
160 Views
Download Presentation
isanne
Download Presentation

23–25 maj Skånes Matfestival i Brösarp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 23–25 majSkånesMatfestivali Brösarp ArrangörärLivsmedelsakademin/SmakapåSkåne InitiativtagareärAnders CederbergochCharlottaRanert

 2. DärförBrösarp! Geografiskt bra läge med genomfartsvägar Hela Sveriges skafferi Fler besöksmål som lockar  Besöksmagnet för kulinarisk turism Anders Cederberg upplåter 27 000 kvm yta 

 3. SkåneärSverigesfrämstalandskapnärdetgällermatproduktion.

 4. Skånehar 800 småskaligaproducenterochmathantverkareSkånesMatfestivalförenarsmåochstoramatproducentersomtillsammansvilllyftahantverketochindustrinGenomförandetsker med samarbeten, sponsringochbidragochfinansieringenskerdelvis via Landsbygdsprogrammet Huvudfokus är Skåne, den regionala avgränsningen är Norden

 5. SkånesMatfestivalär en uniksatsning med fokuspå Interaktivitet Kunskapshöjandeaktiviteter Innovation Mångfald

 6. En levandemötesplatsförbranschenoch en fantastiskfestival förallamatintresserade

 7. Upptäck Upplev Lärkänna Provsmaka

 8. Syfte Attskapa en regional mötesplatsdärmatintresseradeprivatpersonerochbranschenårligenmötsförattdriva den gastronomiskautvecklingenframåtgenom innovation, interaktivitet, mångfaldochkunskapshöjandeaktiviteter.

 9. Vision SkånesMatfestivalskavaraNordensmestinnovativamatfestivalochlockasvenskasåvälsominternationellabesökaretill Skåne.

 10. En mötesplats med fleramålgrupper Foodies &matnördar Producenter– storasomsmå Barnfamiljer Livsmedels- ochrestaurang-branschen Kulinariskaturister

 11. Kostnadförfestivalbesökare Entré:Vuxen 80 krGratis inträde för barn till och med 12 år i vuxet sällskap Fribiljetter: Partners och deltagare får genom att matfestivalen får tillgång till marknadsföringskanaler ett antal entrébiljetter Strategiska samarbetspartners har möjlighet att bjuda på entrébiljetter vid medlemsskap eller färdbiljett

 12. Teman och aktiviteter Innovation Närproducerat Drycker Matgata Demos Master class Street food Grönt Kött Sötsaker Workshops Jobb & Karriär Seminarier Barn Food jam Bröd Fisk Fågel Försäljning Provsmakning Offentligmåltid Matlagningsscen Kockar Mejeri FruktOdling Trendspaning

 13. blirSkånesMatfestivalåretsmestspännandeochsmakrika festival Genom Kunskapshöjandeaktiviteter Innovation Interaktivitet Mångfald

 14. Möjligheter BronsdeltagareSilverdeltagare Gulddeltagare Matgata-restaurangerFriståendeaktivitets-deltagande

 15. Följosspåwww.facebook.com/skanesmatfestival ochwww.skanesmatfestival.se. CharlottaRanertMatfestivalchefochinitiativtagarecharlotta.ranert@livsmedelsakademin.se 0737 - 18 13 18   Anna BlomqvistMatfestivalkoordinatoranna.blomqvist@livsmedelsakademin.se 0702 – 44 41 44 Monica ÅquistAktivitetsansvarigmonica.aquist@livsmedelsakademin.se 0733 - 91 52 90