Download
m rnotratn syn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Márnotratný syn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Márnotratný syn

Márnotratný syn

298 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Márnotratný syn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Márnotratný syn

  2. Podobenstvo o márnotratnom synovi považuje sa za najkrajšie podobenstvo v Novom zákone.

  3. Zjavuje nám nekonečné Božie milosrdenstvo a lásku Syn odchádza od otca, ako keď hriešny človek odchádza od Boha na cestu neprávosti.

  4. Odišiel do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil • Kto neplní Božiu vôľu : • prestupuje Boží príkaz • žije ďaleko od Otca

  5. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi • Každý, kto uvažuje o sebe • začína zmenu života • ľutuje hriech • chce sa polepšiť • vracia sa k Otcovi

  6. Je to práve otec, ktorý beží synovi oproti. • teší sa z návratu • nekarhá • nevyčíta

  7. Každý kto sa zmieri s Bohom • žije v priateľstve s Bohom • patrí mu miesto v dome Otca • je nový človek • žije v láske so všetkými

  8. Otec urobil pre syna všetko, viac už nemohol Otec nariaďuje sedem vecí: • prineste • oblečte • dajte • priveďte • zabite • jedzme • hodujme

  9. Boh je vždy pripravený odpustiť. dôležité je len, aby sme my o to stáli.

  10. Ďakujem za pozornosť Zdroje: • www.ireport.cz • www.sverigel.sk • www.animace.org • www.orthodox.sk