Download
odbor ve ejn spr vy a egovernmentu v roce 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013

Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013

223 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Odbor veřejné správy a eGovernmentu v roce 2013 Mgr. Jarmila Šmardová ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu

  2. Priority odboru - Legislativa úředníků • dva zákony upravující legislativu úředníků • návrh zákona o státních úřednících - konec meziresortu 22.2., předložení do vlády konec února 2013 • nutný z důvodu možnosti čerpání dotací z EU pro celou ČR – plnění přístupových závazků • Novela zákona č. 312 o uřednících samosprávních celků – probíhá příprava návrhu novely, minimální zásahy Principy zákona o státních úřednících: • Kdo bude úředník/neúředník • Definování práv a povinností úředníka • Povinná zkouška pro úředníky- nový do 12 měsíců, stávající do 3 let • Zkoušet budou vysoké školy • Povinné Hodnocení úředníka a navázání na systém odměňování každý rok, první negativní – 3 měsíce na zlepšení, po druhém negativním, rozvázání pracovního poměru • Benefity - delší dovolená, hodnostní tituly, vyšší ochrana úředníka • analogicky by základní principy měly platit pro samosprávu

  3. Priority odboru • Dopady zákona o úřednících • personální stabilizace • odstranění zbytečných výdajů na vzdělávání • odpolitizování • motivace pro úředníky • zvýšení kvality • zvýšení transparentnosti • vrácení prestiže povolání úředníka

  4. Priority odboru • Procesní modelování agend • Účel zjištění nákladů na jednotlivé agendy • Úspora státních financí • Probíhá pilotní provoz na dvou obcích, kde se sbírají data, Teplice, Černošice • Agendy evidence obyvatel a živnostenského podnikání • První výsledky ukazují úsporu cca 40 mil. na agendě

  5. Priority odboru • Dopady procesního modelování agend • Zjištění reálných čísel nákladů na veřejnou správu • Vytvoření standardů ve veřejné správě – jednotné procesy pro všechny, plně hrazené státem • Zvýšení kvality ve veřejné správě

  6. Priority odboru • Dokončení reformy veřejné správy - dokument • Zhodnocení stavu reformy z r.1999, navržení opatření • Nejedná se o novou reformu veřejné správy • Reforma veřejné správy – procesní ne institucionální – poslouží výstupy z PMA a zavedení standardů • Aktuálně nebude probíhat žádné rušení úřadů, matrik, atd…. • Jde o dlouhý proces, který chce MV nastartovat, jde o střednědobý proces • Plné představení na ISSS v HK

  7. Priority odboru • Strategický rámec 2014+ • Popis stávajícího stavu eGovernmentu • Nástin dalšího směřování • Sdílené služby IS ve VS • Jednotná platforma datového fondu • Rozvoj prostorových informací • Analýza veřejných služeb • Veřejný katalog eGONslužeb • Implemetační strategie – konkrétní kroky

  8. Priority odboru • Spojení odboru eGovernmentu a odboru veřejné správy • logické vyústění výše uvedeného • Nové možnosti pro zlepšování kvality ve VS • Spojení klasických úředníku s techniky • Veřejná správa potřebuje kvalitní nástroje pro své fungování a k tomu slouží eGovenment

  9. Priority odboru • Závěr • Jsem ve funkci několik měsíců • Mojí ambicí tedy dnes není řešit konkrétní problémy, ale vytvořit prostor pro nové možnosti fungování veřejné správy s maximálním využitím prostředků eGovernmentu • Chtěla jsem ukázat, že mám jasno o svých prioritách, kterým se začínám věnovat

  10. Děkuji za pozornost  Jarmila Šmardová