Download
hoofdlijn ontwerp intake plaatsing en zorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg

Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg Versie 0.8, 14 maart 2013 Arjan Jonker/Jan Floris

 2. De opdracht voor vanmiddag • Komen tot een hoofdlijn procesontwerp voor: • Intake & plaatsing • Zorg • Waarbij… • We niet kijken hoe het nu exact werkt in A’dam en Flevoland • Komen tot een standaardisatie en uniformering (conform de project-opdracht) • Komen tot een ontwerp dat kan worden ondersteund door EduArte

 3. Uitgangspunten (1) Intake-processen: • Focus op trefzeker plaatsen, succesfactoren zijn: motivatie en beroepsbeeld student • Passend onderwijs • Conform het rode boekje heeft elke student altijd een intakegesprek • Intakeprocessen kunnen doorlopen tot in de eerste onderwijs periode (eerste 10 weken)

 4. Uitgangspunten (2) Zorg-processen: • De focus ligt op het realiseren van extra zorgbegeleiding van de studenten • De uitvoering van Zorgtrajecten start pas als de bekostiging geregeld is (subsidie gemeente dan wel BRON-inschrijving) Overige uitgangspunten: • Registratie van verantwoording (uren,gelden) vallen buiten scope EduArte • Verantwoordelijkheid voor processen ligt bij functionarissen, niet bij teams • Processen moeten passen in EduArte

 5. Hoofdlijn proces-ontwerp: twee hoofdstromen Van aanmelding tot plaatsing Intake & plaatsing Loop Baan Begeleiding Aanmelding door student Uitvoeren en rapporteren Aanmelden toetsen Testen & assesments Verlenen Zorg Zorg coördinatie MBO-college Verlenen Zorg

 6. Van aanmelding tot plaatsing Van aanmelding tot plaatsing Plaatsing op opleiding Afwijzing Aanmeldingen 3A.Intake door team 2. Plannen intake 4.Plaatsing 5.LBB 1.Aan-melding 3B.SpeciaIistische intake

 7. 1. Aanmelden

 8. 2. Plannen Intake

 9. 3A. Intake door Team

 10. 3B. Specialistische intake

 11. 4. Plaatsing

 12. 5. LoopBaan Begeleiding (“groene” kandidaten)

 13. Testen & assesments Testen en Assesment 2. Uitvoeren 3.Rapporteren uitslag 1.Aanmelden toetsen

 14. 1. Aanmelden voor test (periode-nul testen)

 15. 2. Uitvoeren test

 16. 3. Rapporteren

 17. Van zorgcoordinatie tot zorguitvoering Van aanmelding tot uitvoering Aanmelding voor Zorg Verleende Zorg 3A. Specialistische Zorg door ROC 1.Zorg coordinatie 2.Bepalen Zorg inzet door ROC 4.Afronding traject 3B.Zorg door externen

 18. 1. Zorgcoördinatie

 19. 2. Bepalen zorg inzet

 20. 3A. Uitvoeren Specialistische Zorg

 21. 3B. Uitvoeren Zorg door Externen

 22. 4. Afronding traject