Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ko je ko ? PowerPoint Presentation

Ko je ko ?

544 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ko je ko ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Raslo jelenče malenoK'o u polju cvijeće šareno.Gora ga rosom pojila,Košuta mlijekom dojila.Jelenče travu gazilo,U travi izvor spazilo,Ne da se više dojiti,Ni hladnom rosom pojiti.S bistroga pije izvora,Draže mu polje neg' gora.Košuta tužno lelečePropast će moje jelenče.Ne sluša mlado jelenčeŠto majka gorom leleče,Već ono skače po polju,Ne sluti tešku nevolju:Tuda je momče lovilo,Jelenče mlado spazilo,Hitro se strijelom bacilo,Jelenče ljuto ranilo.Jelenče pišti u goriRana ga ljuta obori,Košuta tužno leleče-mrtvo je njeno jelenče! Ko je ko ?

  2. Jelen je šumska životinja. Rasprostranjen je na području:oko reka –Dunava,Save ,Drave; I u planinskim šumama:Mađarske, Rumunije, Češke, Slovačke, Hrvatske, Slovenije, NemačkeAustrije... U Srbiji su najbrojniji u Vojvodini. Jelen

  3. Izgled: Ima skladan oblik tela. Snažne noge omogućujubrzo i istrajno trčanje. Dužina tela jelena je 225-275 cm, visina u ramenima 120-150 cm.Rep je dugačak 20-25 cm. Težina tela jelena je od 125 do 300 kg, a kod košute od 70 do 130 kg. Snažna građaomogućava mu brz beg i skok 12 m u dužinu i 3.5 m u visinu.Kreće se hodom, kasom i skokom.Ima 34 stalna zuba. Jelenče ima 22mlečnih zuba.Zamena mlečnih zuba završava se između 30. i 34. meseca . Od proleća do jeseni boja dlake jelena je rđavo crvena, a na trbuhu beličasta. Zimska dlaka je duža, gušća, tamnosmeđe do smeđe-sive boje.Rog jelena ima više parožaka od rogova srndaća. Sva čula jelena su odlično razvijena i bolje razlikuje predmete u okolini od srne.

  4. Jeleni su plašljive životinje.Tokom dana se kriju, a u sumrak i zoru izlaze naproplanke i pašnjake.Jedu travu i lišće, a zimi, kad ne mogu da biraju, hrane se i lišajevima, grančicama i korom drvećaTokomhladnih dana u potragu za hranom odlaze i dok ima dnevnog svetla . Zahvaljujući oštrom njuhu, mogu da osete čoveka na udaljenosti od 400 metara Najopasniji neprijatelj odraslih životinja je vuk, pogotovo tokom zime kada gladni čopori krenu u lov. Mladunci su u opasnosti od risova i lisica, a u nižim predelima zimi ih napadaju i psi lutalice. Jeleni i košute tokom najvećeg dela godine žive odvojeno. Mlađi mužjaci žive u manjim krdima, dok se košute sa mladuncima i jednogodišnjim jelenima udružuju u grupe od desetak životinja, čiji je najvažniji zadatak zaštita nemoćnih mladunaca. Jedino su stari mužjaci samotnjaci.

  5. Oko 230 danaženka se izdvaja iz krda i na svet donosi jedno ili, ređe, dva mladunčeta. Jelenče je teško oko četiri kilograma i u prvim danima života ostaje skriveno u žbunju ili visokoj travi, gde košuta povremeno dolazi da ga podoji. Jelenče postaje samostalno sa 9 do 11 meseci.. Životni vek jelena je 15 do 20 godina a izuzetno 25, rast mužjaka se završava sa 8 do 9 godina, a košute sa 3 do 4 godine.

  6. Proveri svoje znanje! 1.Ovo je srndac?! 2.Ovo je košuta!!!!

  7. 3.Da li su košute i srne neprijatelji? • 4.Srndaću je stanište more,a jelenu livada?! • 5.Srndać je svaštojed! • 6.Jelen je mesojed! • Vuk i medved strepe od jelena! • Jelenče je mladunče srne!!!!! • Jelen i srna gmižu! • Jelen je veoma spor!

  8. Pogodi....Bambi je Košuta Srna