Download
sinus klaszter kutat si eredm nyek bemutat sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„SINUS” Klaszter kutatási eredmények bemutatása PowerPoint Presentation
Download Presentation
„SINUS” Klaszter kutatási eredmények bemutatása

„SINUS” Klaszter kutatási eredmények bemutatása

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

„SINUS” Klaszter kutatási eredmények bemutatása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „SINUS” Klaszter kutatási eredmények bemutatása Rohonczi Sándor M8-Dunahíd Nonprofit Kft. ügyvezető 2010. 05. 27.

 2. Kutatási területek Megújuló energiaforrások Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Tanácsadó Iroda piacképessége

 3. Hulladékgazdálkodás • EU irányelvei • A hulladék-képződés megelőzése • Hasznosítás • A hulladék biztonságos ártalmatlanításának fejlesztése, monitoring • Magyarország adottságai • Hulladékgazdálkodási tervezés • Nyilvántartás és bejelentés • A hulladékgazdálkodás helyzete és céljai

 4. Hulladékgazdálkodás • A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer • Két fő irányvonal: hulladéklerakók rekultivációja • egységes új hulladékgazdálkodási rendszer • Érintettek: 169 + 2 önkormányzat • 748.507 fő • KEOP-2.3.0. „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” 7.706.833.886 Ft támogatás ( 85% - 15% ) 83 hulladéklerakó rekultivációja

 5. Hulladékgazdálkodás • A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer • Célok: Szelektívhulladékkezelés A szükséges lerakó kapacitás, illetve terület felhasználás csökkentése A települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése A települési hulladék veszélyes komponenseinek elkülönült gyűjtése A nem megfelelő hulladéklerakók rekultivációja PR tevékenység megvalósítása • Eszközök: együtemű rekultiváció kétütemű rekultiváció felszámolás

 6. Hulladék gyűjtés és kezelésDUNANETT Kft. Egységes környezethasználati engedély - 2009. július 15-ig Saját gondozású lerakó hiányában -rövid távú hulladék-elhelyezés Hulladékgazdálkodás • Dunaújváros Hulladékgazdálkodása

 7. Hulladékgazdálkodás

 8. Hulladékgazdálkodás

 9. Hulladékgazdálkodás

 10. Tudatformálás • Az EU közös környezeti nevelési törekvései • A közösség második akcióprogramja (1978–1983) - 2 alapelv a környezeti nevelésre: • a környezetvédelemben a megelőzés jobb, mint az utókezelés; • a környezetvédelem mindenki ügye, tehát összpontosítani kell az emberek felvilágosítására • 1988. május 24. Határozat a környezeti nevelésről – célja: • tudatosság növelése • jól informált és aktív egyének nevelése • A tagállamok egyetértése négy fontos cél követésében • az emberek tudatosságának növelése, • a tudás közvetítése, • az értékek közvetítése • viselkedési minták elsajátítása.

 11. Tudatformálás • Magyarország környezeti nevelési törekvései • Környezeti nevelés a Nemzeti Fejlesztési Tervekben • A 2007–2013 közötti tervezési időszak • A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája • A Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Környezettudatosság növelése akcióprogram • A Nemzeti Környezeti Nevelési Program

 12. Tudatformálás • Dunaújvárosi helyzetkép • Társadalmi összefogás: Civilek, Önkormányzat, Vállalkozások, Lakosság • Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának akciói: • Környezetvédelmi konferencia, kiadvány, akciónap megszervezése, • Előadások megtartása, • Részvétel legalább vetélkedőn, vagy fórumon, • "Virágos Dunaújvárosért" verseny megszervezése, • "Virágos Dunaújvárosért" verseny díjazás keretösszegének megnövelése, • Környezetvédő honlap üzemeltetése, • Konferenciák megszervezése, igazodva a vevői elégedettségi méréshez, • Iskolai környezetvédelmi és katasztrófavédelmi vetélkedő megszervezése, • Környezetvédelmi ismeretterjesztő előadások polgárőrök számára, • Részvétel a területi katasztrófavédelmi verseny szervezésében, • Kapcsolattartás külső szervezetekkel, vállalatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel, társhatóságokkal és civil szervezetekkel.

 13. Tudatformálás • Dunaújvárosi helyzetkép • Környezetvédelmi Csoport • Virágosítás verseny, • Föld napi rendezvénysorozat képekben, • Az Európai Autómentes nap, • A környezetvédelmi konferencia, • „Tisztítsuk meg a Földet” Takarítási Világnapi várostakarítási akció, • „Környezetbiztonsági- és környezetvédelmi vetélkedő”.

 14. Tudatformálás

 15. Megújuló energiaforrások • EU vállalásai: • Üvegházhatású gázok csökkentése 20%-al • Az energiahatékonyság 20%-os növelése • A megújuló energiák arányának 20%-ra növelése • A bioüzemanyagok részarányának 10%-ra növelése

 16. Megújuló energiaforrások • Magyarország helyzete Jó adottságok a megújuló energiában Fosszilis energiahordozók hiánya Megújuló energiaforrások szerepének növelése Erős az ország külső függése Klímaváltozással szembeni harc

 17. Megújuló energiaforrások

 18. Megújuló energiaforrások

 19. Megújuló energiaforrások

 20. Mi a releváns a piac? Vannak kielégítetlen igények? Vannak kielégítetlen igények? Megalapozott az iroda létrehozása? Piacszegmentálás Piacképesség A piackutatás menete

 21. Megújuló energiaforrások

 22. Piacképesség A célcsoport lehatárolása

 23. Piacképesség

 24. Piacképesség

 25. Piacképesség • Hipotézisvizsgálat • Van-eösszefüggés a két tényező között: • mely területen tevékenykedik a vállalat • van-e elegendő információja • H0 nem vethető el a meghatározott szignifikancia mellett • Megállapítható, hogy nincsen kiemelten információszegény terület • A különböző szektorok mindegyikében szükséges a jól strukturált információ • Nem szűkíthető a célcsoport bizonyos területekre

 26. Piacképesség

 27. Piacképesség

 28. Piacképesség

 29. Piacképesség • A tervezett iroda szükségessége= -1,546+1,286a+0,792b+0,608c+0,446d+0,351e • a – A követendő példák nem alakultak ki a szektorban • b – A környezetvédelmi rendezvények egy alkalomra valósulnak meg. • c – A környezetvédelemre fogékony új belépők tájékoztatása nem megoldott. • d – A sikeres környezetvédelmi kezdeményezések alacsony publicitást kapnak. • e – Kevés szervezet van jelenleg, amely a környezettechnológiai feladatokat lát el. • f – Az energetikai beruházások megvalósulását gátolja az információ hiánya. • g – Környezettechnológiai ügyekben az egyablakos ügyintézés nem valósul meg.

 30. Piacképesség Célcsoportok kialakítása Klaszterelemzés Ward eljárás – adatvesztés minimális Csoporton belül minimális variancia Négy jól elkülönülő csoport

 31. Piacképesség Új belépők a környezettechnológiába Elkötelezett zöldek Érdektelenek a környezettechnológiában Passzív környezetvédők

 32. Összefoglalás • A környezetvédelem mostoha terület • Kevés a jól felkészült szakértő • Hiányzik a strukturált információ • Kiemelt terület a jövőben mind a hulladékgazdálkodás, mind a megújuló energia felhasználás • Igény van a pályázati forrásokra • Igény van az irodára

 33. Köszönöm figyelmüket! Elérhetőségeink: Dunaújváros, Vasmű út 41. III. 311. 2401 Dunaújváros, Pf. 343. Tel.: 25/281-682, fax: 281-679 rohonczisandor@invitel.hu www.acel-hid.hu