1 / 20

математики

Вчитель: Прихожай Світлана Вікторівна. У спішним Р адісним О ригінальним К орисним. математики. Девіз уроку:. Якщо ти хочеш більше знати, Треба плідно працювати. Тема уроку:. Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на 2 і 3 дії.

jeslyn
Télécharger la présentation

математики

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Вчитель: Прихожай Світлана Вікторівна Успішним Радісним Оригінальним Корисним математики

 2. Девіз уроку: Якщо ти хочеш більше знати, Треба плідно працювати.

 3. Тема уроку: Таблиця множення числа 8. Розв'язування задач на 2 і 3 дії.

 4. Бджола – символ працьовитості, організованості,порядку

 5. Математичний диктант «Життя бджоли в числах» 42дні – триває життя робочої бджоли. 6 – від народження до 6 дня прибирає у вулику. 12 – від 6 до 12 дня кормить личинок. 18- від 12 до 18 дня будує з воску соти. 25– на 25 день вилітає збирати нектар. 35 дн. - бджола носить воду до вулика. 5 грамів меду заготовляє одна бджола за своє життя. 30грамів меду в одній ложці. 8 км – найдовша відстань польоту бджоли. 63км/ год – швидкість льоту бджоли.

 6. Історія бджільництва в Україні

 7. Перший рамковий вулик створив український бджоляр Петро Прокопович 200 років тому

 8. Робочий день бджоли Триває з 4 година ранку до 21 години

 9. «Дешифрувальник»

 10. Прислів'я і приказки про бджолу Бджола – свята комашка. Бджола мала, а й та працює . Бджола летить, де мед пахтить. У бджоли короткий вік, але велика шана.

 11. Задача 321 Лисиці – 8 кг Леопарда - ?, у 9 разів більша Вовка - ?, на 30 кг менша

 12. Задача 323 Сіна – 16 кг Буряків - ?, у 2 рази менш. Вівса - ?, у 4 рази менше ? кг

 13. Нам є чого повчитися у бджіл

More Related