Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans

Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europese dienstenrichtlijn: implementatieKarolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans

 2. Europese dienstenrichtlijn • Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. • Richtlijn: binden t.a.v. het te bereiken doel, nationale instanties mogen vorm en middelen om doel te bereiken kiezen • Verplichting: realiseren interne dienstenmarkt en vrijheid van vestiging in 2010 • Nationale wetgeving screenen op belemmering • Formaliteiten vereenvoudigen m.b.t. toegang en uitoefening via elektronische formaliteiten en één-loket • Administratieve samenwerking • Omzetting richtlijn tegen 28 december 2009

 3. Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn • Elke economische activiteit die beschouwd kan worden als een dienst • Geen DAB’s: diensten van algemeen belang bv. sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs,… • Wel DAEB’s: diensten van algemeen economisch belang, nl. diensten die gewoonlijk tegen een vergoeding worden gepresteerd bv. postdiensten, afvalbeheer, energie, watervoorziening • Vallen (o.a.) buiten het toepassingsgebied • Vervoersdiensten, inclusief haven • Uitzendbedrijven • Kansspelen • Uitoefening van het openbaar gezag • …

 4. Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn • De stad / gemeente moet eigen regelgeving (pre-)screenen: • Voor zover die verplichtingen oplegt aan leveranciers van diensten • Die op het grondgebied diensten willen leveren • Of er zich willen vestigen • Niet onderworpen: • De eigen levering van diensten • Het verkopen van producten

 5. Pre-screening van de regelgeving • Bronnen • RL 2006/123/EG dd. 12/12/2006 => p. 1 t.e.m. 13 • Vademecum => p. 1 t.e.m. 12 Vademecum = leidraad of praktische gids voor de besturen bij de omzetting van de EDRL, terug te vinden op de site ABB • Aanpak • Opvragen en verzamelen van alle actuele reglementen gestemd door de gemeenteraad • Reglementen worden (voorlopig) opgelijst in zgn. negatieve lijst Negatieve lijst = opsomming van de regelgeving die niet gescreend moet worden

 6. Pre-screening van de regelgeving • Werkwijze vademecum • Vraag 1 Heeft het reglement betrekking op de toegang tot of de uitoefening van een economische activiteit die kan worden beschouwd als een dienst? NEEN -> Einde screening b.v. • Marktreglementen • Signalisatiereglementen • Stedenbouwkundige vergunningen JA -> Vraag 2

 7. Pre-screening van de regelgeving • Vraag 2 Zijn de gereglementeerde diensten uitgesloten van de werkingssfeer van de EDRL op basis van art. 2§2 of §3? b.v. • Financiële diensten • Elektronische communicatiediensten • Diensten van uitzendbedrijven • Diensten van de gezondheidszorg • Activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag • Sociale diensten • Belastingen en retributies JA -> Einde screening NEEN -> Grondige screening (DIT)

 8. Pre-screening van de regelgeving • Hoe screenen? • Niet enkel op titel selecteren, kijken naar de inhoud van de reglementen b.v. belastingreglement, politieverordening, etc. kunnen ook bepalingen bevatten waardoor ze onder de richtlijn vallen • Niet te ver doordenken • Overleggen met desbetreffende diensten en/of collega’s van andere gemeenten

 9. Pre-screening van de regelgeving • Twijfelgevallen Enkele voorbeelden uit praktijk • Belastingreglement op terrassen Reden van twijfel: voorwaarden opgelegd inzake omvang Resultaat: niet screenen, aangezien de voorwaarden kunnen worden gekaderd in het garanderen van de openbare veiligheid • Belastingreglement op reclameborden Reden van twijfel: een toelating wordt opgelegd Resultaat: niet screenen, want het gaat om een toelating door de eigenaar van het pand waarop het reclamebord wordt aangebracht (cf. B.W.)

 10. Pre-screening van de regelgeving • Reglementen inzake begraafplaatsen Reden van twijfel: verplichtingen worden opgelegd aan begrafenisondernemers Resultaat: niet screenen, aangezien het gaat om algemene gedragsregels en geen beperking van de dienstverlening • Reglement activiteiten verenigingen op stedelijke website Reden van twijfel: enkel personen afkomstig uit de gemeente kunnen een activiteit aankondigen op de website, zelfs als het gaat om een activiteit die binnen de gemeente plaatsvindt Resultaat: screenen

 11. Resultaat pre-screening • Resultaat: slechts een fractie van de reglementen dient te worden gescreend: • Antwerpen: 7 • Sint-Genesius-Rode: 1 • Scherpenheuvel-Zichem: 2