Download
seminar 2011 2012 nav sandefjord 7 desember 8 desember 19 januar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar

Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus - region sør

 2. Program Dag 1 • Kl. 09.00: Presentasjon og Introduksjon • Kl. 10.15: Pause • Kl. 10.30: Kommunikasjon og lytteferdigheter • Kl. 12.00: Lunsj • Kl. 13.00: Fortsettelse med illustrasjoner og øvelser • Kl. 14.00: Pause • Kl. 14.15: Fortsettelse med illustrasjoner og øvelser • Kl. 15.30: Avslutning dag 1

 3. Program Dag 2 • Kl. 09.00: Endringshjulet • Kl. 10.15: Pause • Kl. 10.30: Ambivalens • Kl. 12.00: Lunsj • Kl. 13.00: Film og plenumsdiskusjon • Kl. 14.00: Pause • Kl. 14.15: Oppsummering og forberedelse til neste samling - Utdeling av hjemmeoppgaven • Kl. 15.30: Avslutning dag 2

 4. Program Dag 3 • Kl. 09.00: Tilbakemelding på hjemmeoppgaven • Kl. 10.30: Pause • Kl. 10.45: Endringssnakk og Motstand • Kl. 12.00: Lunsj • Kl. 13.00: Film og praktiske øvelser • Kl. 14.00: Pause • Kl. 14.15: Diskusjon og oppsummering av kurset • Kl. 15.30: Avslutning dag 3

 5. Kursmanual • Innholdsfortegnelse • Program for kurset • Deltakerliste • MI - En kort presentasjon • Et utdrag av en MI samtale • Presentasjon som brukes under opplæringen • ”Easy guide” - En kort huskelapp.. • Tips og eksempler til gode samtaler • Litteraturliste, bøker, nettsteder og video

 6. Presentasjon Navn.. Erfaringog Utdannelse.. Har du erfaring med Motiverende Intervju? Forventninger til hva kurset kan bidra med?

 7. Historien om Tony Adams..

 8. ”Har vi fremdeles til gode å se det beste av deg?”…- Arsene Wenger, manager Arsenal FC

 9. Målsetning for kurset Å gi kursdeltagere en kompetansehevning i forhold til relasjons- og motivasjonsbygging som vil utgjøre en positiv forskjell i deres daglige arbeid med brukere Målet på om kompetansehevningen har en hensikt er om den bidrar til at flere klienter opplever positiv endring og bedre livskvalitet Så folk skal helst få det bedre fordi du kom hit i dag..

 10. Kurset består av: Forelesning Øvelser Diskusjon Film Hjemmeoppgave

 11. ”Ingen fortjener å høre til et bedre landslag enn det de er villige til å være med på å skape selv”… (Marit Breivik) ”Ingen får et bedre utbytte av dette kurset enn det de er villige til å være med på å skape selv”… (Petter Nesset)

 12. Whatworks - Hva virker? Scott Millers metastudie: Hva virker i psykoterapi? 62% Allianse (kvalitet på relasjonen) 30% Allegiance (gjensidig tro og forpliktelse til prosjektet) 8% Metode

 13. Ved god Allianse.. • Får vi en mer åpen, ærlig og reell samtale om livet slik det oppleves av klienten • Klienten får mer tro på sitt endringsprosjekt • Klienten kommer i større grad til neste avtale • Klienten følger i større grad opp sine forpliktelser Kort sagt: Vi får et bedre behandlingsresultat • Behandler får i tillegg en større følelse av at arbeidet som legges ned nytter og er meningsfullt

 14. ”Our aim is always to create a positive process”… ”Little things make for the big things”… - Mika Kojonkoski, norsk landslagstrener - skihopp

 15. Oppgave Gå sammen to og to (ca 5 min) Hva er kritiske suksessfaktorer i relasjonsbygging? Diskuter og reflekter rundt de klientene dere har hatt hvor det ble skapt en god prosess Hvordan var alliansen mellom deg og klienten? Hvordan var det med klientens og din tro på prosjektet?

 16. Diskusjon i plenum Vi ønsker alle å utgjøre en forskjell for våre klienter; en viktig forskjell som kan måles i bedre livskvalitet Hvordan kan vi være med på å skape en god prosess? Hva skal være vårt bidrag? Hvordan skal våre gode intensjoner bære blomster?

 17. En god samtale i Vikingskipet..

 18. Pasient: ”I’ve been a drunk 25 years.. I want my life back!”… Peter Mueller: ”If you want it as badly tomorrow as you want it today.. Who can take it away from you?”… Pasient: ”Hm.. So all my life I’ve been blaming others.. My life, success and failure, is my responsibility”… Peter Mueller: ”Yes, you have to work with what you’ve been given.. Whatever you have naturally you can expand upon.. Are you ready to accept that challenge? To do the work and get paid”…

 19. ”The question is.. Can you do the work every day? If the answer is yes, you’ll be successfull”… - Peter Mueller, Skøytetrener Team CBA

 20. ”Det som alltid har vært min hovedmotivasjon er å lete etter hva jeg skal kunne bidra med for å få frem det beste i hver enkelt på laget”… - Marit Breivik, coach for lagidretter, Olympiatoppen

 21. ”Eg ser”.. Vi kan ikke ’gå veien’ for våre klienter.. De må gå den selv.. Men, vi kan tilby å gå den sammen med dem.. Andre menneskers endring er ikke vårt ansvar Vårt ansvar ligger i å gjøre vårt beste for å skape en god arbeidsrelasjon der forholdene legges til rette for endring

 22. Terapiforskning viser: Korte intervensjoner kan gi stor endring (spesielt hvis de kommer tidlig) Mye av den endring man oppnår i behandling skjer i starten av behandlingen Terapeutens holdninger og handlinger er avgjørende for kvaliteten i relasjonen og derav behandlingsresultatet God allianse mellom terapeut og klient predikerer i stor grad pasientens videre oppmøte til samtaler og behandlingsresultat

 23. Hvorfor virker MI? MI har effekt fordi metoden har vist seg å: Styrke relasjonsbygging Forløse ambivalens Øke klientens forståelse av viktighet for endring Øke klientens tro på egen gjennomføringsevne Kort sagt: MI styrker indre motivasjon for endring

 24. Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som kun leser replikkene og en klient som svarer kort etter hver replikk som det faller seg naturlig. Etter svaret går helserådgiver videre til neste replikk. Versjon A - anbefale, gi råd og overtale Versjon B - hente fram motivasjon for endring OBS! Klienten spiser 2-3 porsjoner frukt daglig og synes at det ikke er så verst, selv om det kanskje kunne ha vært bedre.. 24

 25. Om å påvirke til endring - Versjon A - Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker - Du burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din - Det du kan gjøre er for eksempel å spise grønnsaker til alle måltider, og spise en frukt iblant som mellommat - Har du prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? - De fleste forklaringer på hvorfor man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig unnskyldninger - man kan hvis man vil! - For at du skal ta vare på helsen er det jo nødvendig med egeninnsats 25

 26. Om å påvirke til endring - Versjon B - Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? - Det har vist seg at det er en helsegevinst i å spise mellom 5 og 7 porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan ser du på dette? - Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? - Hva er du ikke så glad i når det gjelder denne typen mat? - I tilfelle du skulle ha noen bekymringer om ditt kosthold og særlig inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle det være? - Hvilke forandringer kunne du eventuelt tenke deg å gjøre på dette området? 26

 27. Samtaler om endring gir noen utfordringer • Folk; • Vil helst bestemme selv.. og bestemmer faktisk selv • Oppfatter lett samtaler om endring som samtaler om • mangler, tilkortkommenheter og feil • Opplever at de både vil og ikke vil endre seg (ambivalens) • Opplever at de både kan og ikke kan endre seg (ambivalens)

 28. ”Folk blir generelt sett mer overbevist av de grunner som de selv har oppdaget, enn av de som har dukket opp i hodet til andre”… Pascal, 17. århundre

 29. Tre Generasjoner av Motivasjonsteorier • Dersom du utfører en oppgave og opplever mestring vil du bli motivert • Dersom din mestring også påvirker dine sosiale relasjoner på en positiv måte vil du bli ytterligere motivert • Selvbestemmelsesteorien - (Self Determination Theory - SDT) Selvbestemmelsesteorien sier at du bare vil kunne oppleve å bli motivert dersom du utfører en oppgave fordi du vil gjøre den. Du blir m.a.o. ikke motivert av å mestre oppgaver eller utfordringer du ikke har lyst til å utføre..

 30. MI - Motiverende Intervju Første publikasjon i ”Behavioral psychology” 1983 Delvis utarbeidet i Norge gjennom Bill Millers pioner arbeid I 2009 forelå over 200 Randomised Control Trials (RCT) som viser effekt av metoden Google gir millioner av treff på ”Motivational Interviewing” Kjent i Norge som Endringsfokusert Rådgivning, Motiverende Samtale

 31. Utvikling i antall MI publikasjoner 31

 32. MI - Inspirert av: • Carl Rogers, klientsentrert tilnærming til psykoterapi • Kognitiv psykologi • Leon Festinger, Kognitiv dissonansteori • Positiv psykologi, Martin Seligman • Prochaska og Di Clementes ”Endringshjul”

 33. Motiverende Intervju Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens bygger opp den indre motivasjonen for endring

 34. Forskning • Forskning om MI og alkohol er svært godt dokumentert • Lovende resultater i forhold til atferdsendring som diabetes, overvekt, røyking, kroniske smerter, fysisk inaktivitet • Fellesfaktor er helseskadelig atferd som kan påvirke helsa i negativ retning der personens egne beslutninger og krefter er avgjørende

 35. Overordnede prinsipper i MI Engasjement Fokus Utløse materiale fra klienten Planlegging 35

 36. MI ”Spirit” • Ikke dømmende holdning • Utløse, søke etter klientens ideer • Være tålmodig og nysgjerrig • Samarbeidet basert på respekt for klientens ideer (ikke overtalelse eller ekspert rådgivning) • Autonomi - respektere klientens valg og selvstendighet

 37. Gode spørsmål å ha med seg.. • Hva vil det si å ha en ikke dømmende holdning? • Hva vil det si å invitere til et samarbeid med respekt for klientens tanker og ideer? • Hva vil det si å respektere klientens valg og selvstendighet? • Hva har gode rådgivere/terapeuter til felles? - Er vi flinke nok til å lære av dem?

 38. EDRAS - 5 prinsipper i en MI samtale Empati: • Teknikk: kommunikasjonsferdigheter • Holdning: respekt, akseptering, ekthet Diskrepans: • Nå-situasjon vs. ønsket situasjon • Positive sider vs. Mindre gode sider Rulle med motstand: • Bekreft gjennom oppsummeringer og refleksjon • Unngå korrigeringsrefleksen

 39. Argumentering unngås: • Unngå overtalelser og overbevisninger • Tilby informasjon eller forslag som personen kan ta til seg eller velge å la være Støtt mestring: • Gi generell støtte og oppsummering • Undersøk planer for mestring • Utforsk tidligere erfaringer med mestring • Utforsk mulige løsninger • Tilby praktisk hjelp • Aktiver Klientens egne strategier

 40. MI = Strategisk bruk av kommunikasjonsferdigheter Åpne spørsmål Refleksjon Oppsummering 40

 41. Kommunikasjonsferdigheter: Brukes i MI for å bygge: - En god arbeidsrelasjon - Å kunne påvirke til endring Åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer brukes selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring i klienten

 42. Åpne spørsmål • Inviterer til lengre svar • Øker muligheten for nyanserte svar • Begynner ofte med spørreord: Hvilke, Hva, Hvordan, Hvor.. • ”Hvordan har din drikking bekymret deg?”… • ”Hvilke problemer har du i forbindelse med alkohol og rusing?”…

 43. Lukkede spørsmål • Kan besvares med ja/nei, med fakta, med få ord • Egner seg til å få fram detaljerte fakta, eller å bekrefte/avkrefte • Kan virke som veisperringer for åpen kommunikasjon og gi dårlig flyt i samtalen • Begynner ofte med et verb, eks: • ”Er du fornøyd med jobben din?”… • ”Trimmer du?”… • ”Har din drikking ført til problemer?”…

 44. Åpne vs Lukkede spørsmål I MI anbefales systematisk bruk av åpne spørsmål Åpne spørsmål gir lengre og mer innholdsrike svar Lukkede spørsmål besvares ofte med enkeltord og er lite egnet til å få frem klientens situasjon i samtalen Et mål er at klienten skal snakke mer enn terapeuten..

 45. Hvorfor åpne spørsmål? • Produsere motivasjon • Hjelpe pasienten til å uttykke ambivalens • Klargjøre grunner for å gjøre forandringer • Oppfordre klienten til å snakke mest • Åpne opp slik at personene får uttrykt sitt ståsted

 46. Åpne spørsmål: Kan inneholde ord som: • “Hva kan du si om dette?”… • ”Hva tenker du om dette?”… Ofte følges svar på åpne spørsmål opp med en invitasjon om å fortelle mer: • ”Er det flere ting du vil nevne i forbindelse med dette?”… • ”Er det flere ting du tenker er relevant å ta med?“…

 47. Øvelse - Åpne og Lukkede spørsmål

 48. Oppsummeringer En oppsummering er: • En sammenfatning av to eller flere momenter av det personen har sagt • Et kortfattet ”referat” av det man har vært innom Introduksjon til oppsummeringer: • ”Du har nevnt flere ting”… • ”For å oppsummere litt”… • ”Vi har snakket om”…

 49. Oppsummeringer • Gode oppsummeringer er presise og fanger opp det klienten har fortalt • Mindre gode oppsummeringer er vage eller inneholder feil og fanger i mindre grad opp det klienten har fortalt Er man usikker på om man har forstått klienten rett formidles dette via spørsmål i forkant av oppsummeringer og ikke som del av oppsummeringer

 50. Oppsummeringer - funksjon • En måte å vise at du bryr deg og følger med • En måte å kontrollere at du har forstått riktig • En mulighet for klienten til å korrigere / gi utfyllende informasjon • En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring • Høre hva en selv har sagt (enkel) • Få nye perspektiver på det som er sagt (kompleks) • En måte å styre samtaler på • Å skifte tema