Download
varemarkedet blanchard kapitel 3 del 3 regneeksempel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 3 Regneeksempel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 3 Regneeksempel

Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 3 Regneeksempel

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Varemarkedet Blanchard kapitel 3 Del 3 Regneeksempel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VaremarkedetBlanchard kapitel 3Del 3Regneeksempel HD-samfundsøkonomi

 2. Varemarkedet Samlet efterspørgsel: Z = C + I + G Privat forbrug: C = c0 + c1Yd Disponibel indkomst: Yd = Y – T Skatten T = T0 + t1Y Private investeringer: I = I0 Offentlig forbrug og investering G = G0 Vi skal nu indsætte alle adfærdsrelationerne i den samlede efterspørgsel • Z = C + I + G • Z = c0 + c1Yd + I0 + G0 • Z = c0 + c1 (Y – ( T0 + t1Y) + I0 + G0 • Z = c0 + (c1 Y – (c1T0 + c1tY)) + I0 + G0 • Z = c0 + c1 Y – c1T0 - c1tY + I0 + G0

 3. Varemarkedet • Ligevægtsbetingelsen: YP = Z • Samlet efterspørgsel: Z = C + I + G • Privat forbrug: C = c0 + c1Yd • Disponibel indkomst: Yd = Y – T • Indkomst skat T = T0 + t1Y • Private investeringer: I = I0 • Offentlig forbrug og investering G = G0 Talværdier: c0 = 10 c1 = 0,8 t1 = 0,25 T0 = 10 I0 = 20 G0 = 58

 4. Varemarkedet Talværdier: c0 = 10 c1 = 0,8 t1 = 0,25 T0 = 10 I0 = 20 G0 = 58 Derved bliver vores ligninger nu: • 1 Ligevægtsbetingelsen: YP = Z • Samlet efterspørgsel: Z = C + I + G • Privat forbrug: C = 10 + 0,8Yd • Disponibel indkomst: Yd = Y – T • Indkomst skat T = 10 + 0,25Y • Private investeringer: I = 20 • Offentlig forbrug og investering G = 58

 5. Varemarkedet • Samlet efterspørgsel: Z = C + I + G • Privat forbrug: C = 10 + 0,8Yd • Disponibel indkomst: Yd = Y – T • Indkomst skat T = 10 + 0,25Y • Private investeringer: I = 20 • Offentlig forbrug og investering G = 58 Vi skal nu indsætte alle adfærdsrelationerne i den samlede efterspørgsel • Z = C + I + G • Z = 10 + 0,8Yd + 20 + 58 • Z = 10 + 0,8(Y – (10 + 0,25Y)) + 20 + 58 • Z = 10 + (0,8Y - (0,8 ∙10 + 0,8 ∙ 0,25Y)) + 20 + 58 • Z = 10 + 0,8Y – 8 – 0,2Y + 20 + 58 • Z = 80 + 0,6Y

 6. Varemarkedet YP = Yi Z,Y Z = 80 + 0,6Y ? 80 450 ? Y

 7. Varemarkedet Ligevægtsbetingelsen: YP = Z Vi skal nu indsætte den samlede efterspørgsel i ligevægtsbetingelsen Z = 10 + 0,8Y – 0,8 ∙ 10 - 0,8 ∙ 0,25Y + 20 + 58 Y = 10 + 0,8Y – 0,8 ∙ 10 - 0,8 ∙ 0,25Y + 20 + 58 Y – 0,8Y + 0,8 ∙ 0,25Y = 10 - 0,8 ∙ 10 + 20 + 58 Y(1 – 0,8 + 0,2) = 10 – 8 + 20 + 58

 8. Varemarkedet Med denne indkomst (Y) Er der nu ligevægt på varemarkedet: Husk: Ligevægt på varemarkedet: Y = Z Y = 200 Z = 10 + 0,8∙200 – 0,8 ∙ 10 - 0,8 ∙ 0,25∙200 + 20 + 58 Z = 200

 9. Varemarkedet YP = Yi Z,Y Z = 80 + 0,6Y 200 80 450 200 Y

 10. Varemarkedet Hvad bliver nu: Samfundets samlede opsparing: (S) Privatopsparing (SPrivat) Offentlig opsparing (SOff) Privat opsparing: S = Y – C – T S = Y – (10 + 0,8Yd) – T S = Y – (10 + 0,8(Y – (10 + 0,25Y)) – (10 + 0,25Y) S = Y – (10 + (0,8Y – (8 + 0,2Y)) – (10 + 0,25Y) S = Y – 10 – 0,8Y + 8 + 0,2Y – 10 – 0,25Y S = Y – 12 – 0,85Y S = 0,15Y - 12

 11. Varemarkedet • Hvad bliver nu: • Samfundets samlede opsparing: (S) • Privatopsparing (SPrivat) • Offentlig opsparing (SOff) Offentlig opsparing: S = T - G S = (10 + 0,25Y) - 58 S = - 48 + 0,25Y

 12. Varemarkedet • Hvad bliver nu: • Samfundets samlede opsparing: (S) • Privatopsparing (SPrivat) • Offentlig opsparing (SOff) Samlet opsparing: SSamlet = Sprivat + SOffentligt • SPrivat = 0,15Y – 12 SOffentligt = - 48 + 0,25Y Ssamlet = (0,15Y – 12) + (-48 + 0,25Y) SSamlet = 0,4Y – 60

 13. Varemarkedet • Hvad bliver nu: • Samfundets samlede opsparing: (S) • Privatopsparing (SPrivat) • Offentlig opsparing (SOff) Samlet opsparing: Med indkomsten (Y) = 200 bliver den samlede opsparing: SSamlet = 0,4Y – 50 S = 0,4 ∙ 200 - 60 S = 20 Derved kan det nu ses, at i en lukket økonomi er: S = I

 14. Varemarkedet YP = Yi Z,Y Z = 80 + 0,6Y 200 80 S = -60 + 0,4Y I = S = 20 450 200 Y -60

 15. Varemarkedet Økonomisk politik

 16. Varemarkedet Finanspolitik Definition: • Ændringer i det offentlige forbrug og investeringer (G), skatten (T0) eller indkomstskatten (t) med det formål at påvirke: Samlet efterspørgsel (Z) og derved at påvirke - væksten i BNP (Y) - arbejdsstyrken (L) - ledighedsprocenten (u) - inflationen (π) - betalingsbalancen (NX)

 17. Varemarkedet Lempelig Finanspolitik: Lad det offentlige forbrug (G) stige med 10 Hvad bliver ændringen i ligevægtsindkomsten (Y) ? • Modellen: • 1 Ligevægtsbetingelsen: YP = Z • Samlet efterspørgsel: Z = C + I + G • Privat forbrug: C = 10 + 0,8Yd • Disponibel indkomst: Yd = Y – T • Indkomst skat T = 10 + 0,25Y • Private investeringer: I = 20 • Offentlig forbrug og investering G = 58 + 10 = 68

 18. Varemarkedet Multiplikatorerne vil være:

 19. Varemarkedet Den samlede efterspørgsel bliver derved: Z = 10 + 0,8 Y – 0,8 ∙ 10 - 0,8 ∙ 0,25Y + 20 + 68 Z = 90 + 0,6Y

 20. Varemarkedet Den nye ligevægtsindkomst bliver derved:

 21. Varemarkedet YP = Yi Z,Y Z = 90 + 0,6Y 225 Z = 80 + 0,6Y 200 90 80 450 225 200 Y

 22. Varemarkedet Hvad bliver opsparingen efter indkomststigningen: Fra Y = 200  Y = 225 Privat opsparing: S = 0,15Y – 12 Offentlige opsparing: S = T – G S = (10 + 0,25Y) – (48 + 10) S = - 58 + 0,25Y Samlet opsparing: SSamlet = Sprivat + SOffentligt Ssamlet = (0,15Y – 12) + (-58 + 0,25Y) SSamlet = 0,4Y – 70

 23. Varemarkedet Samlet opsparing med Indkomsten Y = 200: S = 0,4 ∙ 200 - 60 S = 20 SPrivat = 0,15 ∙ 200 – 12 = 18 SOffentlig = 0,25 ∙ 200 – 48 = 2 Samlet opsparing med Indkomsten Y = 225: S = 0,4 ∙ 225 - 70 S = 20 SPrivat = 0,15 ∙ 225 – 12 = 21,75 Soffentlig = 0,25 ∙ 225 – 58 = - 1,75 Derved kan det nu ses, at i en lukket økonomi er: S = I

 24. Varemarkedet YP = Yi Z,Y Z = 90 + 0,6Y Z = 80 + 0,6Y 225 200 90 80 S = -60 + 0,4Y S = -70 + 0,4Y I = S = 20 450 200 Y -60 -70

 25. Dette var så et konkret eksempel på hvorledes ligevægtsindkomsten (Y) kan findes på varemarkedet Næste lektion vil omhandle Det finansielle marked, hvor vi vil se på rentedannelsen