Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BOSS PowerPoint Presentation

BOSS

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BOSS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOSS … den fleksible løsningnår du vil have 100%styr på skolens bøger

 2. Skoler som anvender BOSS • 80 Gymnasier og HF • 35 Handelsgymnasier • 65 VUC • En række folkeskoler, sprogcentre og ungdomsskoler

 3. BOSS – sikker bogdepotstyring • Stregkodebaseret eller Chip-baseret • Anvender stregkoder som bogen er ”født” med • Sikker registrering • Ethvert udlån knyttet til den enkelte elev • Hver elev kan normalt kun låne et eksemplar af en titel • Såvel hold- som enkeltudlån • Hurtig og simpel afleveringsprocedure • Godt integreret med • Lectio • Ludus/Ludus Web

 4. BOSS – sikker bogdepotstyring • Effektivt regningssystem • Regninger i 3 ”hårdhedsgrader”. BOSS vælger automatisk den næste som eleven skal have • Manuel styring unødvendig • Baggrund for videresendelse til Statens Inddrivelsescenter • BOSS danner automatisk hele ”sagen” der sendes til Skat

 5. … vises også i Ludus Web NB

 6. … og fra Lectio

 7. Aflevering • Hurtigt – ved at: • Scanne elevens studie- eller sygesikringskort • Scanne stregkoder på de afleverede bøger... eller lægge stakken af chip-bøger samlet på en scanner • Afslutningsvis modtager eleven kvitteringsbon • skolens garanti for at kunne køre en regningssag • … evt oversigt over bøger der stadig skyldes

 8. Afleveringsautomat • Ekstra mulighed • Kan modtage bøger, når bogdepot og kontor er lukket • Registreres direkte i BOSS • Elever får som altid kvittering

 9. Regningssystem indbygget • Fuldt integreret • Opfylder krav for at sende sager videre til SKAT • Automatisk styring af hvor i regnings-forløbet eleven er

 10. Svendborg Gymnasium prøvede andet system – gik hurtigt tilbage til BOSS! • ”BOSS: Hurtigt sikkert overblik - enkelt og logisk.” • ”Stor viden og erfaring hos BOSS-support” • Fåbrochure om deres oplevelser!

 11. WebBOSS – en gratis del af BOSS • Læreres og elevers adgang til bogoplysninger på nettet • Lærere har også mulighed for at bestille, hjemkalde og reservere bøger • Mulighed for at en lærer kan udlåne en enkelt bog direkte til elev • Integreret med både Lectio og Ludus

 12. WebBOSS – hurtigt overblik

 13. WebBOSS • Enkle metoder til bestillingoghjemkaldelser • … men stadig styr på det i bogdepotet

 14. Anvendelse af RFID • RFID =chip • ”Elektronisk stregkode” • Ved aflevering modtages en hel stak bøger samlet • Skal bare i nærheden af scanner

 15. Hvad kan BOSS også? • SMS-løsning • Nem afsendelse via WebBOSS • Studiekort som kreditkort • Design selv opbygning i BOSS • Adgangskontrol ved fester • Samkører med Place2book.com • BOSS Bogportal • Netbaseret ”antikvariat”