Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ingebed in het Provinciaal Welzijnsoverleg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ingebed in het Provinciaal Welzijnsoverleg

Ingebed in het Provinciaal Welzijnsoverleg

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ingebed in het Provinciaal Welzijnsoverleg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. REGIONAAL WELZIJNSOVERLEG MEETJESLAND (RWOM)(2005) OVERLEG Algemene Vergadering Alle welzijns- en gezondheids-voorzieningen van het Meetjesland(ongeveer 250) • Werkgroepen • Ouderenbeleid • Lokaal sociaal beleid • Personen met een handicap • Arbeidszorg • Drugpreventie • Drughulpverlening • Integrale jeugdhulp • Kinderdagverblijven • OCMW-overleg • Vrijwilligerswerk • Vast Bureau • Voorzitters werk-groepen en sectoren • Streekplatform Meetjesland • Provincie Oost-Vlaanderen • OCMW’s • Staffunctionaris (secretaris) LEDENWERKING SIGNAALGEVING SOCIALE KAART Ad hocOverleg • Streekplatform+Meetjesland • Staf- en secretariaatsondersteuning • Inbedding in algemene streekvisie Ingebed in het Provinciaal Welzijnsoverleg