slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MART AYI BÜLTENİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MART AYI BÜLTENİMİZ

play fullscreen
1 / 86
Download Presentation

MART AYI BÜLTENİMİZ - PowerPoint PPT Presentation

kelii
388 Views
Download Presentation

MART AYI BÜLTENİMİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MART AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK - TOPRAKTA NELER VAR?

 2. MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? • MART AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ • MART AYI KAVRAMLARIMIZ • MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ • MART AYI PARTİMİZ • MART AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ • MART AYI TİYATROMUZ • MART AYI BRANŞ DERSLERİMİZ • MART AYI MİNİ PROGRAMI • MART AYI AİLE KATILIMI

 3. KAVRAMLARIMIZ • BÜYÜK-ORTA-KÜÇÜK • PÜTÜRLÜ, SERT-YUMUŞAK • ÜÇGEN, DAİRE, KARE • AĞIR-HAFİF • AZ- ÇOK • BOŞ-DOLU • PARÇA-BÜTÜN • YARIM-TAM • TEK-ÇİFT • MOR TONLARI, SARI, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI • 1-20 ARASI RİTMİK SAYMA • SIRA SAYISI • ÖNCEKİ-SONRAKİ • 1-10 ARASI SAYILARI DİĞER SAYILAR ARASINDAN AYIRT ETME • ALT-ÜST-ORTA • İÇ-DIŞ • İÇİNDE-DIŞINDA • AY, GÜN, YIL, HAFTA • ÖNCE-SONRA • AÇIK-KAPALI • AYNI-FARKLI-BENZER • BAŞLANGIÇ-BİTİŞ • ESKİ – YENİ • HIZLI-YAVAŞ • KOLAY-ZOR

 4. HEDEF VE GÖSTERLERİMİZ BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 4. Nesneleri sayar. Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, tadını, büyüklüğünü, dokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarına, rengine, şekline göre eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar

 5. Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: Nesneni mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

 6. MOTOR ALAN Kazanım 1:Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Sekerek belirli mesafede ilerler. Öne yuvarlanır. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Kazanım 2:Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri toplar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri döndürür. Kazanım 5.Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

 7. SOSYAL- DUYGUSAL ALAN Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri: Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 15. Kendine güvenir. Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

 8. DİL ALANI Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

 9. ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 4:Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.

 10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

 11. KUTUDA NE VAR? OYUNU İLE “EĞLENCELİ MATEMATİK” KONUSUNA BAŞLANILDI…

 12. KUTUDA BULUNAN SAYILAR BOYANARAK SÜSLENDİ…

 13. “MATEMATİK MERKEZİ” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI…

 14. “MANDAL TAKMA VE SAYMA” OYUNU OYNANDI…

 15. TRAŞ KÖPÜKLERİ İLE SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

 16. SAYI DOMİNOSU OYUNU OYNANDI…

 17. KUM HAVUZUNDA SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

 18. SAYI TERAZİSİNDE SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE KÜÇÜKLÜĞÜ KARŞILAŞTIRILDI…

 19. TOP HAVUZUNA SAKLANAN SAYILAR BULUNDU…

 20. “EKSİK SAYIYI BUL VE YAZ” OYUNU OYNANDI…

 21. SAYILARLA “BOOM” OYUNU OYNANDI…

 22. DOKUNARAK SAYI TANIMA ÇALIŞMASI YAPILDI…

 23. “EN SEVDİĞİM SAYI” GRAFİĞİ YAPILDI…

 24. “SIRTIMDAKİ SAYI” OYUNU OYNANDI…

 25. IŞIKLI MASADA KURU ÇAY İLE SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

 26. BİR KISMI EKSİK OLAN SAYILAR TAMAMLANDI…

 27. SAYI TOMBALASI OYNANDI…

 28. MODELE BAKARAK SAYI YAZMA ÇALIŞMASI YAPILDI…

 29. “TOPRAKTA NELER VAR?” PROJE KONUMUZA BEYİN FIRTINASI İLE BAŞLANILDI.ARDINDAN OKULUMUZUN BAHÇESİNE ÇIKILARAK GÖZLEM YAPILDI

 30. TOPRAĞA BIRAKILAN EKMEK KIRINTILARINA GELEN KARINCALAR VE SOLUCANLAR GÖZLEMLENDİ…

 31. EVDEN GELEN SAKSILARA TOHUM EKİLDİ…

 32. YENİ EKİLEN SAKSILARA CANSUYU VERİLDİ…

 33. TOHUM EKTİĞİMİZ SAKSILARIN RESMİ YAPILDI…

 34. BİTKİNİN BÜYÜMESİ POSTERİ İNCELENDİ…

 35. ÇİÇEK YAPBOZU İLE BİTKİNİN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ…

 36. “BENİM AĞACIM” İSİMLİ SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

 37. HAMURLARA ŞEKİL VERİLEREK “KARINCA” SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

 38. BİTKİNİN BÜYÜME EVRELERİ KONULU SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

 39. SINIFDAKİ AĞACA KAĞIT YUVARLAMA TEKNİĞİ İLE ÇİÇEKLER YAPARAK İLKBAHAR AĞACINA DÖNDÜRÜLDÜ…

 40. İLKBAHAR AĞACIMIZDAKİ KIŞ UYKUSUNA YATAN HAYVANLAR UYANDIRILDI…

 41. AĞAÇ KONULU SERBEST RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI…

 42. IŞIK GÖREREK VE IŞIK GÖRMEYEREK YETİŞEN BİTKİLER İNCELENDİ. ARASINDAKİ FARKLAR KONUŞULDU…

 43. “TOPRAĞIN ALTINDA YAŞAYAN BİR HAYVAN OLSAYDIM İNSANLARA NE SÖYLEMEK İSTERDİM?” KONULU BEYİN FIRTINASI İLE KONU SONLANDIRILDI…

 44. “TOPRAĞIN ALTINDA YAŞAYAN BİR HAYVAN OLSAYDIM İNSANLARA NE SÖYLEMEK İSTERDİM?” Benimle öğle yemeyi yiyebilirsiniz derdim. DEMİR ERCAN Birlikte pikniğe gidelim mi? derdim. ARDA ÖNEY Böcekler toprağı havalandırır derdim. DEFNE DİNÇ İyi bir hayvan olduğumu söylerdim. EFE KURT Bana havuç alır mısınız? derdim. ELA KARABATI Stop derim. KAAN GAZİOĞLU Bana zarar vermeyin derdim. DORUK FIRAT ERDİNÇ Şahane yemek topladığımız söylerdim. ECE BULUT Hayvanları özgür bırakın derdim CEM USAL Yiyecek aramaya çıktığımızı söylerdim. H. OZAN GÜNER Çiçekleri büyüttüğümü söylerdim. YUSUF KARAYAKA Toprakta dondurma ve ekmek yediğimi söylerdim. ELİF KESKİN Pofuduk bir hayvan olduğumu söylerdim. KEREM BAYINDIR Bir tane yemek alabilir miyim? Derdim L. DENİZ SOLGUN Sizi seviyorum derdim. DORUK FIRAT ERDİNÇ Bana elma alır mısınız? Derdim DURU ERON Siz kimsiniz? derdim. TUNA YAMAN

 45. DEPREM TATBİKATI YAPILARAK 1:20sn İÇİNDE OKUL BOŞALTILDI…

 46. MİNİK TEMA ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA “HAYDİ AĞAÇLAR TOPRAĞI TUTALIM” DRAMASI YAPILDI…

 47. MİNİK TEMA ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA “YERALTI SULARIMIZ” ÇALIŞMASI YAPILDI…

 48. “GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİN HAYALİN NEDİR?” KONULU BEYİN FIRTINASI YAPILDI… GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Annemle çok oyun oynamak H. OZAN GÜNER GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Atatürk’ü görmek YUSUF KARAYAKA GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Mutlaka uçmak istiyorum ve kar yağmasını istiyorum ELİF KESKİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Çok yağmur yağmasını topraklarımızın çöl olmamasını hayal ediyorum KEREM BAYINDIR GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Kendi başıma masalardan ev yapmayı hayal ediyorum L. DENİZ SOLGUN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Okulların hiç tatil olmamasını ve her gün okula gelmeyi hayal ediyorum DORUK FIRAT ERDİNÇ GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Oyun oynamak DURU ERON GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Evimizin iki katlı olmasını isterdim TUNA YAMAN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Her yere gidebilmeyi isterim CEM USAL GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Uğurböceklerinin hep yanımda olmasını ve bana uğur getirmesini isterim. ECE BULUT GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Büyümek hayalim YUNUS CENGİZ GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Ankara’da ki anneannemin bize gelmesini isterim DORUK FIRAT ERDİNÇ GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Annemle, babamla parka gitmek KAAN GAZİOĞLU GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Alvin ve Sincaplar’ın gerçek olmasını ve sonsuza kadar kar yağmasını isterdim EFE KURT GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Kanatlarımın olmasını hayal ediyorum DEFNE DİNÇ GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Keşke Atatürk köyümüze gelse ARDA ÖNEY GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİM HAYALİM! Annemin çok güçlü olmasını DEMİR ERCAN