Careerhub Den Kreative Platform - PowerPoint PPT Presentation

careerhub den kreative platform n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Careerhub Den Kreative Platform PowerPoint Presentation
Download Presentation
Careerhub Den Kreative Platform

play fullscreen
1 / 73
Careerhub Den Kreative Platform
148 Views
Download Presentation
kenneth-rice
Download Presentation

Careerhub Den Kreative Platform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CareerhubDen Kreative Platform 28/8-2013 v/Jonna Langeland Christensen www.uva.aau.dk\Den+Kreative+Platform jonnalc@socsci.aau.dk

 2. Program Dag 1 • Oplevelseaf Den Kreative Platform • Principperogmetoder bag Den Kreative Platform Dag 2 • Flere kreative metoder • Mere teori • Faglighed og Den Kreative Platform • Hvoranvendes Den Kreative Platform • Udviklingafegneundervisningsforløb

 3. Sid ned

 4. Spilleregler for dagen

 5. Få pauser Du må gerne “melde dig momentant ud” - bare du melder dig ind igen Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 6. Telefoner, ure og bærbare Er de største barrierer for din kreativitet Og en barriere for de andres kreativitet Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 7. Spørgsmålsvæg Skriv dine spørgsmål ned og hæng dem på spørgsmålsvæggen. Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 8. Det er en ny måde at arbejde på Følg med og få en oplevelse Du vil lave mange fejl - det er meningen Byrge, C. & Hansen, S. (2009). The creative platform: A new paradigm for teaching creativity, Problems of Education in the 21st Century, 18, 33-50

 9. Sid ned

 10. Opgave Få idéer til hvordan det kan gøres mere interessant at vente på bussen

 11. Tøm hovedet for idéer Skriv alle dine idéer ned Én idé pr post-it

 12. Hvilke ideer får du til at løse opgaven, når du tænker på Kaj og Andrea?

 13. Hvilke ideer har myrerne til at løse opgaven?

 14. Hvilke idéer har postbude til at løse opgaven?

 15. Hvilke ideer har dronningen til at løse opgaven?

 16. Hvilke ideer har besætningen på et containerskib til at løse opgaven?

 17. Hæng alle jeres idéer op

 18. Bliv forelsket i en idé Vælg én idé hver Vælg med hjertet

 19. Sig JA, OG… • Aldrig NEJ… • Aldrig JA, MEN… • Altid JA,OG…

 20. 2 og 2 • Ja og • Hvad sker der så? • Hvad mere?

 21. Nyt bud… • Vi ledernysgerrigtefterandremuligheder og alternativer

 22. 2 og 2 • Ja og • Forfra • Nyt bud • Hvad mere?

 23. Borde sættes op til gruppearbejde

 24. Gruppens viden i spil • Alle har nu et idé-koncept om hvordan det kan blive mere interessant at vente på bussen • Nu skal gruppens viden i spil for at bygge videre på konceptet

 25. Sid ned I gruppen

 26. DING-man Siger DING når der bliver sagt NEJ til en ide Skriver idéer ned

 27. Vælg et idékoncept I vil arbejde videre med i gruppen Alle kan stemme på 2 forskellige idékoncepter

 28. Arbejd videre med det fælles idé-koncept vha • Ja og … • Hvad sker der så? /hvad mere? • Nyt bud • Forfra De øvrige idékoncepter kan måske være stimuli

 29. UDFORDRINGER

 30. Sid ned

 31. Husk hovedpointerne I gruppensvalgteidékoncept

 32. Skriv de idèernedsomudfordringerne giver tilgruppensidé-koncept Skriv alle dine idéer ned Én idé pr post-it

 33. Løsningenmåhøjestfylde 1 x 1 meter

 34. Løsningenfindes kun imenneskersfantasi

 35. Løsningenvirker kun imørke

 36. Løsningenmåhøjestkoste 5.000kr.

 37. Løsningen skal være attraktiv for en jægersoldat

 38. Sid ned I gruppe

 39. De nye idéer indarbejdes i jeres fælles idé-koncept

 40. Den Kreative PlatformPrincipper og 3D pædagogik Uhæmmet anvendelse af viden Motivation til at ville HorisontalTænkning Koncentration til at kunne Opgave Fokus Tryghed til at turde Parallel Tænkning IngenBedømmelse

 41. Ditmentalebibliotek Byrge, C. & Hansen, S. (2009A). The creative platform: A didactic approach for unlimited application of knowledge in interdisciplinary and intercultural groups, European Journal of Engineering Education, 34, 235 — 250

 42. Vilvil have mere afvoresvidentilrådighed Viden vi normalt ikke anvender Den viden vi plejer at anvende Byrge, C. & Hansen, S. (2009A). The creative platform: A didactic approach for unlimited application of knowledge in interdisciplinary and intercultural groups, European Journal of Engineering Education, 34, 235 — 250