Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telekommunikation TDV F7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telekommunikation TDV F7

Telekommunikation TDV F7

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Telekommunikation TDV F7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Telekommunikation TDVF7 F7_be

 2. Viktiga begrepp • Bithastighet bitar/sek. (bps ) • Bandbredd Hz, Mhz, GHz • Effektivitet bit/s/Hz • Effekt Watt • Energi = Effekt*Tid • Brus Watt, Watt/Hz • Signal/Brusförhållande dB F7_be

 3. 2 symboler, s1(t), s2(t) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 symboler, s1(t),…, s4(t) Digital modulation Basbandsmodulering F7_be

 4. 0 1 PSK Bärvågsbandsmodulering F7_be

 5. 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 NRZ RZ BASBANDS-KODER F7_be

 6. RF-signal ( Radio Frequency ) Där Ebit = energi i varje bit Tbit = tiden för 1 bit a(t) anger amplitudens variation med tiden t fc = bärvågsfrekvens = fas F7_be

 7. RF-signalen kan skrivas kompaktare så här: Genom att utnyttja den trigonometriska formeln: Skriver vi: F7_be

 8. Inför: Så kan s(t) skrivas: I står för ”In phase” ( i fas med cos(2fct ) ) Q står för ” In Quadrature” ( 90o ur fas med cos(2fct ) ) F7_be

 9. Q sQ(t) I sI(t) Envelopp Visardiagram för RF-signal, I/Q-representation F7_be

 10. Q [Im] j*sQ(t) Envelopp [Re] I sI(t) Visardiagram för RF-signal, komplex-representation F7_be

 11. 3 möjliga sätt att modulera bärvågen ovan: • A(t) Amplitudmodulering ASK Amplitude Shift Keying • fc Frekvensmodulering FSK Frequency Shift Keying • (t) Fasmodulering PSKPhase Shift Keying F7_be

 12. Smalt i TID blir brett i FREKVENS Tbit TID FREKVENS F7_be

 13. Tidsplan Frekvensplan ( Rött = fyrkantpuls, Blått=filtrerad puls ) Filter Nackdel med filtreringen ? F7_be

 14. ASK f t 0 Tbit 0.5 fbit fbit=1/Tbit fbit f fc 0 F7_be

 15. ASK Q sQ(t) I sI(t) F7_be

 16. 2fbit f fc 1.5fbit Basbandssignalen filtreras för att minska bandbredden Teoretiskt för ASK: 1 bit/s/Hz, praktiskt 0.65 till 0.8 bit/s/Hz F7_be

 17. FSK F7_be

 18. 1 1 0 1 1 1 -1 1 BPSK = Binary Phase Shift Keying I tidsplanet: F7_be

 19. I frekvensplanet: Teoretiskt för BPSK: 1 bit/s/Hz, praktiskt 0.65 till 0.8 bit/s/Hz 2 fbit F7_be

 20. Q sQ(t) Envelopp ? I sI(t) Visardiagram för BPSK-signal, I/Q-representation Kallas ibland ”antipodal” modulering F7_be

 21. QPSK = Quadrature Phase Shift Keying Q sQ(t) ”11” ”01” I sI(t) ”00” ”10” Visardiagram för QPSK-signal, I/Q-representation F7_be

 22. 1 0 0 1 1 1 0 0 +1 -1 +1 -1 cI(t) cQ(t) Dibit Dibit Dibit Dibit F7_be

 23. I / Q-modulator: cI(t) Omodulerad bärvåg I Modulerad bärvåg 900 Q cQ(t) F7_be

 24. Teoretiskt för QPSK: 2 bit/s/Hz, praktiskt 1 till 1.5 bit/s/Hz F7_be

 25. 01 11 11 00 10 00 10 /4-QPSK 01 t=2nTs t=(2n+1)Ts 2 alternerande faskonstellationer.Typiskt 1.6 bit/s/Hz F7_be

 26. MSK = Minimum Shift Keying Q sQ(t) Envelopp ? I sI(t) Visardiagram för MSK-signal, I/Q-representation F7_be

 27. Princip: Fasvinkel (t) ändras linjärt med tiden under 1 bit-tid ( Tbit ) (t)  = ± h t 0 Tbit Eftersom frekvens = tidsderivatan av fasen kan vi skriva: F7_be

 28. Ovanstående innebär att en MSK-signal kan tecknas: • fc Bärvågsfrekvens • 0 Fasoffset • h Modulationsindex • Tbit Tiden för 1 bit • f = h/2Tbit ( Frekvenssving ) F7_be

 29. Informationens 0 och 1 kan beskrivas så här: Ett minsta värde på h är 0.5, därav MinimumPhase Shift Keying F7_be

 30. 1 0 /2 0=0 -/2 Binära data Fas Frekvens f+f f-f F7_be

 31. IS 95 BPSK CDMA2000 QPSK Bluetooth GFSK GMSK GPS, Inmarsat BPSK IS 94, JDC /4 QPSK GSM GMSK F7_be

 32. Ett exempel med QPSK: F7_be

 33. F7_be

 34. F7_be