Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGGUNAAN SISTEM eROSES PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGGUNAAN SISTEM eROSES

PENGGUNAAN SISTEM eROSES

1597 Views Download Presentation
Download Presentation

PENGGUNAAN SISTEM eROSES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGGUNAAN SISTEM eROSES www.eroses.gov.my Disediakanoleh: Pang Chin FangPenolongPendaftarPertubuhanJabatanPendaftaranPertubuhan Malaysia

 2. Modul 1: PembaharuanSetiausaha Modul 2: PenghantaranPenyataTahunan Modul 3: PindaanUndang-undang www.eroses.gov.my

 3. AKTIVITI: PendaftaranSetiausahabagiPertubuhanMigrasi (Kali Pertama) 2. PertukaranSetiausahabagiPertubuhan MODUL PEMBAHARUAN SETIAUSAHA www.eroses.gov.my

 4. AKTIVITI 1 • TerimaSuratPelawaan • DaftarAkaunPengguna • Aktifkanakaunpengguna • ModulPembaharuanSetiausaha • KemaskiniMaklumatPertubuhan • Menunggukelulusan PendaftaranSetiausahabagiPertubuhanMigrasi (Kali Pertama) www.eroses.gov.my

 5. DAFTAR AKAUN PENGGUNA • TindakanSETIAUSAHA BARU yang belumadaakauneROSES • Emelperibadi • JenisPengenalan • Warganegara • MyKad / No. Polis / No. Tentera • BukanWarganegara • MyPR / Passport www.eroses.gov.my

 6. AKTIFKAN AKAUN • SemakEmel • Klikpada link untukpengaktifanakaun • Tukar kata laluan(min 8 aksara) • Cth: abcd@1234#* • Silahubungi 03-62012093/94/95/96 talian Helpdesk JPPM WPKL sekiranyagagalaktifkanakaun. www.eroses.gov.my

 7. PERTUBUHAN MIGRASI

 8. PERTUBUHAN MIGRASI

 9. PEMBAHARUAN SETIAUSAHA • Isi No.PPMdanNamaPertubuhan • Isi maklumatperibadi • Isi sebabpertukaransetiausaha, contoh: • Lantikanbarudalam AGM • Setiausaha lama telahletakjawatan/dipecat (simpansurat/dokumenberkaitan) • Isi maklumatsetiausaha yang lama • Pengakuan • Isi maklumatperlembagaan www.eroses.gov.my

 10. Isi No. PPM barudanNamaPertubuhan PERTUBUHAN MIGRASI

 11. PERTUBUHAN MIGRASI

 12. KemaskiniMaklumatSetiausaha PERTUBUHAN MIGRASI

 13. KemaskiniMaklumatSetiausaha PERTUBUHAN MIGRASI

 14. KemaskiniMaklumatPerlembagaan PERTUBUHAN MIGRASI

 15. MenungguKelulusan PERTUBUHAN MIGRASI

 16. Soalanlazim PERTUBUHAN MIGRASI

 17. AKTIVITI 2 • DaftarAkaunPengguna • ModulPembaharuanSetiausaha • Menunggukelulusan PertukaranSetiausahabagiPertubuhan ---TindakanSetiausahabaru • Bolehdilakukanpada • bila-bilamasa www.eroses.gov.my

 18. SudahadaakauneROSES Penggunabaru www.eroses.gov.my

 19. SELEPAS KELULUSAN DIBERIKAN OLEH PENDAFTAR PERTUBUHAN ATAU WAKILNYA www.eroses.gov.my

 20. AKTIVITI: MenghantarPenyataTahunan kemaskinimaklumatpertubuhan www.eroses.gov.my

 21. Isi Maklumat AJK PERTUBUHAN MIGRASI

 22. BAGAIMANAKAH CARA MENGHANTAR PENYATA TAHUNAN ??

 23. PENYATA TAHUNAN

 24. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 25. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 26. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 27. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 28. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 29. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 30. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 31. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 32. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 33. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 34. KEMASKINI MAKLUMAT PERTUBUHAN

 35. PENYATA KEWANGAN

 36. PENYATA KEWANGAN

 37. PENYATA KEWANGAN

 38. PENYATA KEWANGAN

 39. PENYATA KEWANGAN

 40. PENYATA KEWANGAN

 41. PENYATA KEWANGAN

 42. JURUAUDIT

 43. JURUAUDIT

 44. PEMEGANG AMANAH

 45. CetakPenyata

 46. Bilakahsayaperlupindaundang-undangpersatuan ??

 47. AKTIVITI: PermohonanPindaanUndang-undang perlembagaan www.eroses.gov.my

 48. Pindaan