Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školské čko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školské čko

Školské čko

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Školské čko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Školské čko 3. ROČNÍK ČÍSLO 3 Základná škola, Mierová 134, 059 21 Svit www.zsmierovasvit.edupage.org 2012/2013

 2. OBSAH Karneval.............................................3 Zápis do 1. ročníka.............................4 Tvorivé dielne....................................5 Lyžiarak..............................................6 Recyklujeme......................................7 Rozhovor deviatakov.........................8 Po roku v Chemosvite.......................9 Čím sme výnimoční.........................10 Drogy zabíjajú..................................11 Pozvánka na vedeckú konferenciu...12 Nová fyzika.......................................13

 3. Zabávali sa... KARNEVAL 31. január 2013 bol dňom hodnotenia  polročných výsledkov. Žiaci prvého stupňa tento deň prežili tancom a súťažami na karnevale. Krásne masky sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou. Veselé hry v réžii nášho úžasného šaša striedali tanečné kolá, masky spoločne tancovali a zabávali sa. Odmenou pre deti bola bohatá tombola a odmenou pre učiteľov bol ich úsmev na tvári a spokojnosť detí. Školské čko 3

 4. Nové prírastky... Zápis do 1. ročníka V dňoch 4.1. – 7.1. sa v našej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúcim prvákom sa u nás veľmi páčilo a už teraz sa tešia na september. Školské čko 4

 5. Tvorivé dielne O tom, že sa to skutočne dá, sa priamo v Tatranskej galérii v Poprade presvedčili deviataci našej školy na tvorivých dielňach v piatok 18. januára. Ich úlohou bolo navrhnúť modernú prístavbu k historickej budove strihaním a dokresľovaním. Dôkazom, že z mnohých by v budúcnosti boli určite talentovaní architekti, svedčia fotografie v galérii. Súčasťou exkurzie bola unikátna výstava, jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti žijúceho v New Yorku a tvoriaceho po celom svete, Daniela Libeskinda pod názvom Architektúra je reč.  O jeho židovskom pôvode, štúdiách,  profesionálnom živote, projektoch a úspechoch sa žiaci dozvedeli počas pútavej prednášky. Školské čko 5

 6. Nezabudneme naňho... Lyžiarak V dňoch od 11. do 15. februára sa žiaci 4. a 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Lopušnej doline. Žiakom sa výcvik veľmi páčil, mnohí sa naučili lyžovať a povyhrávali krásne ceny. Školské čko 6

 7. Recyklujeme... Súťažou Recyklátor chce firma Coca-Cola zaujímavou a efektívnou formou informovať mládež o dôležitosti recyklácie. Do tejto zaujímavej súťaže sa prihlásila aj naša škola, ktorú reprezentuje 5-členný tím v tejto zostave: Patrícia Ceľuchová, Martina Jurčová a Janka Petrovská zo VII. C triedy, Patrícia Semanová a Martina Hrušková z VIII. A . Dievčatá z PET fliaš od firmy COCA-COLA vytvorili zaujímavé a originálne dielo slimáka. Tvorba diela im trvala necelý mesiac. Vytvorené umelecké diela bude hodnotiť špeciálne vybraná porota. Výber a hodnotenie dizajnových diel sa uskutoční najneskôr do 15. marca 2013. Držíme palce  Školské čko 7

 8. Tajné otázky na telo... Rozhovor deviatakov Dianka: Si rád, že končíš? Igor: Pre mňa je to veľká česť končiť na tejto škole, pretože som tu nadobudol mnoho skúseností, ktoré si v mojom živote nájdu osoh. D: Ako hodnotíš svoje štúdium na tejto škole? I: Prechádzka ružovou záhradou. D: Čo učitelia? I: S učiteľmi som nadmieru spokojný. D: Čo hovoríš na baby? I: Táto škola sa nemá začo hanbiť, pretože sú tu bárs pekné dievčatá. D: Ktoré predmety máš obľúbené a prečo? I : Fyzika, telesná, matika a zemepis. V prvom rade je to zásluha učiteľa, keď dokáže žiaka naučiť učivo tak, že sa mu ten predmet zapáči, nadobudne nové skúsenosti a jednoducho ho to baví. D: Čo by si odkázal ako veľký deviatak mladším? I: Učte sa. Školské čko 8

 9. Po roku v Chemosvite 21.3.2013 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili exkurzie v miestnom podniku Chemosvit a.s. Po privítaní sme si pozreli úvodný videofilm o dcérskych spoločnostiach a Chemosvite. Nasledoval príhovor pána  riaditeľa Ing. Jána Olekšáka a pána zástupcu SOŠ Mgr. Rudolfa Kolárika.  Potom sme pokračovali prehliadkou prevádzky na výrobu obalových fólií Chemosvit folie,a.s. Mali sme možnosť nazrieť aj do priestorov laboratória. Exkurzia sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme mohli nahliadnuť do priestorov firmy.  Školské čko 9

 10. Zaujalo nás... Čím sme výnimoční Z okien našich pavilónov môžeme sledovať nielen dianie okolo našej školy, ale aj život našej „žiačky“ veveričky. Jej príbeh sme zachytili fotoaparátom. Školské čko 10

 11. Drogy zabíjajú... O tom, že drogy sú naozaj nebezpečné vieme, a predsa sa vždy nájde niekto, kto to „akože vyskúša“ a potom niet cesty späť.... Naša škola sa 15. marca 2013 zúčastnila koncertu skupiny AYA s názvom: „Vzdušné zámky.“ Na tomto koncerte nám všetkým zvieralo hrdlo z príbehov, ktoré sme sa dozvedeli. Každý príbeh mal niečo spoločné - DROGY. Chráňme si to najcennejšie čo máme - naše zdravie. Školské čko 11

 12. Pozvánka na vedeckú konferenciu Kedy ? 23. máj 2013 Kde ? školská jedáleň Čo? „Naša planéta Zem“ Tešíme sa na Vás  Školské čko 12

 13. NOVÁ FYZIKA V našej novej učebni fyziky je ozaj krásne... Veríme, že príjemné prostredie nás motivuje aj k lepším známkam... Školské čko 13

 14. ,,Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.“ Epiktetos Krásne slnečné jarné dni Vám praje redakčná rada – Diana a Lea.